Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

ПРОЕКТ ПО ИНТЕРРЕГ - ИПП ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ ЩЕ ПОДПОМОГНЕ ПРЕМИНАВАНЕТО НА РЕГИОНА КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА

 

 “JOINT INTEGRATED POLICY FOR LOW-CARBON ECONOMY IN CROSS-BORDER REGION”

Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ представи на пресконференция, проведена в гр. Благоевград на 31.03.2017 г. пред журналисти, представители на местни и  регионални власти, институции, бизнес средите, научни и неправителствени организации, проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион“ с референтен №CB006.1.11.165, изпълняван по първа покана на Интеррег - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония.

В рамките на проекта Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ се явява партньор, докато водеща организация е Асоциация „Център за медицински билки и плодове Амброзия” от гр. Пехчево, Република Македония.

 Основната цел на проекта е да допринесе пряко за прехода на икономиката в трансграничния регион от интензивно използване на въглеродни горива, към икономика, основана на “чисти” и възобновяеми енергийни източници (нисковъглеродна), като част от усилията на ЕС за преход на икономиката на Европа, заложени в Европейската “Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност”

За да се постигне тази цел, партньорите по проекта ще приложат пряко съвместно трансгранично наблюдение на природните ресурси в 9 гранични общини: Благоевград, Сандански, Кресна, Симитли и Струмяни в Репубкика България и Берово, Пехчево, Делчево и Виница в Република Македония, както и създаване на предпоставка за нисковъглеродна икономика и устойчиво развитие в трансграничния регион. Съвместен анализ на въглеродните емисии в региона ще покаже реалното състояние на въглеродния отпечатък (емисии на CO2) и парникови газове (GHG) и необходимостта от тяхното намаляване.

Всички тези дейности имат за цел разработването на обща политика за нисковъглеродна икономика, която може да бъде използвана, като насока за местните власти и други заинтересовани страни при преход към устойчиво трансгранично развитие.

В проекта ще бъдат ангажирани както представители на местните власти, така и на бизнес средите и институции, и неправителствени организации в областта на опазване на околната среда.  

Проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион“ е със срок на изпълнение 15 месеца (18.10.2016 – 17.01.2018) с обща стойност 105 667,84 евро, от които 89 817,66 евро от фондовете на ИПП.

 

Последно променена вПетък, 21 Април 2017 06:56

Banner 468 x 60 px