Вход
обновено 2:35 PM EEST, Apr 19, 2018

Повече инвестиции за бъдещето в най-нуждаещите се икономики в ЕС

Евродепутатите настояват Европейският фонд за стратегически инвестиции да гарантира географското равновесие в ЕС, подкрепата за по-малки компании и рисковите иновативни инвестиции.

Евродепутатите изразяват загриженост, че ЕС-15, където инвестиционният дефицит вече е под средния за Съюза, е получил 91% от финансирането на фонда. Те посочиха и неравномерното секторно разпределение, като проектите свързани с енергетика съставляват 46% от общото финансиране по линия на ЕФСИ, докато към социалната инфраструктура, здравеопазването и образованието са насочени едва 4% от одобреното финансиране.

 

Целта на Европейския фонд за стратегически инвестиции е да гарантира допълняемост, като помага за преодоляването на неефективности на пазара и неоптимални инвестиционни ситуации, които не биха позволили осъществяването на определен проект без помощта на фонда. Евродепутатите искат да се дефинира ясно концепцията за допълняемост, за да се гарантира, че подкрепените проекти са иновативни, следователно крият повече инвестиционни рискове от тези, които обикновено се финансират от Европейската централна банка (ЕЦБ).

 

Малките и трансгранични проекти не разполагат с достатъчна подкрепа от ЕФСИ. Евродепутатите смятат, че ЕЦБ и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) следва да насърчават ползването на инвестиционни платформи като обединяват малки проекти и предоставят техническа помощ, за да се постигне географска и тематична диверсификация на инвестициите.

Незаконодателната резолюция беше приета с 477 гласа „за“ срещу 105 „против“, 35 „въздържал се“.

 

Следващи стъпки

 

След окончателното гласуване на доклада по собствена инициатива за изпълнението на ЕФСИ евродепутатите ще се съсредоточат върху текущите тристранни преговори с държавите членки и Комисията относно разширяването на фонда. 

 

Бързи факти

 

ЕФСИ, изпълняван от Европейската инвестиционна банка, първоначално бе създаден за период от 3 години с цел да мобилизира най-малко 315 млрд. евро. за допълнителни инвестиции в реалната икономика. ЕК предложи срока на действие на инвестиционния фонд да бъде удължен до края на настоящата Многогодишна финансова рамка (МФМ) през декември 2020 г., за да се постигне инвестиционна цел от 500 млрд. евро.

Източник: Европейски парламент

http://www.europarl.europa.eu/news/bg

 

Banner 468 x 60 px