Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Фирми и представители на бизнес организации дискутираха предимствата и възможностите на нетехнологичните иновации за бизнеса

 

„Нетехнологичните иновации в малките и средни предприятия – обмяна на опит и добри практики“ бе темата на двудневен дискусионен форум, който се проведе на 23-ти и 24-ти юни 2017 г. в хотел „Вила парк“ в град Струмица, Македония.

Над 40 представители на бизнеса, бизнес подпомагащи организации и образователни институции от България и Македония, обсъдиха спецификите на средата по отношение разработването и внедряването на иновации от малките и средни предприятия в региона.

Събитието се организира в рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации”, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България –Македония.

Организаторите на форума от Център за развитие и промоция „Промо Идея“ – Струмица и Сдружение „Бизнес информационен и консултантски център – Сандански“, представиха резултатите от проведеното изследване на нуждите и текущото състояние на иновационната среда в целевия трансграничен регион, по отношение на основните потребности, потенциал за иновации и технологично развитие на малките и средни предприятия. Окончателният доклад от проведеното проучване ще бъде публикуван на Интернет страницата на проекта, а представените резултати залегнаха в основата на активна дискусия за основните пречки пред иновационния потенциал на местния бизнес, необходимостта от предоставянето на активна и ефективна подкрепа от страна на местните власти и неправителствения сектор, а също и необходимостта от подобряване на връзките между бизнес, образование и научно-развойния сектор.

В заключителната част на форума участниците бяха запознати с концепция и предварителна структура на Меморандума за сътрудничество и създаване на „Партньорска мрежа за насърчаване внедряването и развитието на нетехнологични иновации в МСП от трансграничния район на България и Македония“. Една от основните цели на бъдещата неформална мрежа ще бъде насочена именно към решаването на проблемите, свързани с липсата на достатъчно информация, знания и капацитет в местните фирми по темите, отнасящи се до развитието и внедряването на иновации, повишаването на квалификацията на служителите и изграждането на реални механизми за бизнес сътрудничество между фирмите от двете страни на границата.

Събитието и последвалата дискусия бяха предавани на живо на уебстраницата на проекта на адрес: www.innofoster.eu

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Сдружение „Бизнес информационен и консултантски център – Сандански“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

 

 

 

 

 

Последно променена вПонеделник, 03 Юли 2017 12:03

Banner 468 x 60 px