Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Маркетинговите иновации - акцент на семинара по проект „InnoFoster”

 

На 29–ти и 30-ти септември в Хотелски комплекс „Делта“, с. Огняново се проведе третия от серията двудневни обучителни семинари на тема „Нетехнологични иновации за малки и средни предприятия“, който бе организиран от Бизнес информационен и консултантски център - Сандански (БИКЦ-Сандански) като част от дейностите по проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации” (InnoFoster).

 

В семинара взеха участие 35 представители на бизнеса от област Благоевград, които се запознаха с съвременните измерения на маркетинга като елемент от управленската структура на фирмата, предпоставките и организацията на модерен иновационен процес, разнообразието, ролята на маркетинга за активното позициониране на фирмата във високо конкурентна среда. Участниците се запознаха с интересни примери от практиката в сферата на маркетинговите иновации от България и Македония. Представени бяха актуалните и предстоящи възможности за финансиране на иновативни проекти от Европейските фондове.

Събитието послужи и като основа за обмяна на опит и полезни контакти между фирмите, които представляваха различни браншове и сегменти от икономическия живот в област Благоевград.

 

Заключителният семинар от Програмата за изграждане на капацитет и познания „Нетехнологични иновации” ще се проведе в град Сандански на 13 – ти и 14 – ти октомври 2017 г, а темата ще бъде „Организационни иновации в малки и средни предприятия“.

 

Повече информация за проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации” (InnoFoster) може да намерите на Интернет страницата на проекта на адрес: www.innofoster.eu. Интересни новини на тема иновации, а също и информация за актуални дейности и събития, които организираме може намерите в нашата Facebook страница.

 

От началото на месец септември заработи и Виртуалната академия за нетехнологични иновации, която съдържа 6 (шест) интерактивни модула за електронно обучение. Обучителните модули са групирани в две основни групи – организационни и маркетингови иновации. Виртуалната академия е достъпна, след кратка регистрация на следния линк: http://innofoster.nitbg.com/

 

 

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Сдружение „Бизнес информационен и консултантски център – Сандански“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

 

Последно променена вВторник, 03 Октомври 2017 13:30
Banner 468 x 60 px