Вход
обновено 12:55 PM EEST, Aug 16, 2018

Специализирано обучение на тема „Децентрализирани енергийни системи – изграждане, експлоатация и поддръжка“

                                                 

 

         На 06 – 07 октомври 2017 г., в хотел „Кристо“ – Благоевград, се проведе специализирано обучение на тема „Децентрализирани енергийни системи – изграждане, експлоатация и поддръжка“. Инициативата бе организирана като част от дейностите на проект „Насърчаване на децентрализирано производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (EnerGain)“, изпълняван в рамките на ИНТЕРРЕГ – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България –Македония.

Снимка на EnerGAIN.
В рамките на обучението взеха участие техници и инженери, работещи в сферата на възобновяемите източници и енергийната ефективност от трансграничния район на България и Македония. Обучението предизвика сериозен интерес сред експерти и специалисти в сектора. Основен акцент по време на обучението бяха соларните инсталации, и по-конкретно - покривните фотоволтаични централи за производство на електроенергия, като всеки от участниците получи сертификат за участие. Снимка на EnerGAIN.
Освен практическата насоченост на обучението, събитието послужи като платформа за обмяна на контакти, практически опит и ноу-хау между експертите от България и Македония, по отношение на изграждането, експлоатацията и поддръжката на инсталации, използващи възобновяемите енергийни източници.
Повече информация за проект „Насърчаване на децентрализирано производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (EnerGain)“, проектните инициативи  и интересни новини по темата, можете да намерите на Интернет портала на проекта, на адрес: www.energain.eu, както и на официалната Facebook страница на проекта.

Снимка на EnerGAIN.

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Сдружение „СПЕЕ-BG“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

 

 

 

Последно променена вВторник, 10 Октомври 2017 10:35
Banner 468 x 60 px