Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Устойчива заетост чрез придобиване на квалификация в областта на медико-социалните дейности за безработни младежи"

     

 

                                                          

                                                          Живот без болка

Днес се проведе заключителна пресконференция  по проект   BG05M9OP001-1.0030837С01   Ново работно място 2015 " Устойчива заетост чрез придобиване на квалификация в областта на медико-социалните дейности за безработни младежи".  в рамките на проведения проект бяха обособени 9 работни места в 5 града Благоевград, Петрич, София, Гоце Делев и Пловдив.

На пресконференцията официално бяха представени постигнатите резултати и очакваната устойчивост след реализирането на всички заложени дейности.  

В рамките на  проекта  бяха обособени 9 работни места в 5 града Благоевград, Петрич, София, Гоце Делев и Пловдив.

Освен със знания и умения, всеки служител трябва да разполага със съответното оборудване и обзавеждане, за да върши ефективно и безопасно своята работа. Затова бе предвидено обособяването на работните места да бъде обезпечено с изискуемите дълготрайни материални и нематериални активи.
като за целта бяха закупени 2 модерни екстензионна кушетка с тракционен екстензионен апарат и 2 апарата за компресотерапия, които са в основата на ефективната рехабилитация и възстановяване. Тези специфични уреди са съобразени с последните тенденции в кинезитерапията в световен мащаб за кинезитерапевтите.

За психолозите бяха оборудвани отделни кабинети със закупуване на офис модули включващи бюро, офис шкаф, психологическо канапета, принтери  и компютърна техника. По проекта  се  даде възможност на младите   специалисти да се обучават, за което бяха проведени 4 обучения по :

  1. Обучение за лица назначени на длъжност "Кинезитерапевт" и  лица,

назначени на длъжност "Психолог", по професия 762020 "Сътрудник социални дейности", специалност 7620202 - „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания” -

След приключване на обучението по теория и практика лицата  получат удостоверение за професионална квалификация по професия „Сътрудник Социални дейности

  1. Обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" - 3 нива и общо 300 учебни часа.Лицата изучават английски език по системата Total English; Нива - ELEMENTARY-A1 ; PRE-INTERMEDIATE -A2 ; INTERMEDIATE B
  2. Обучение по Ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" Програмата обхваща теми за работа с текстообработващи програми за вписване на съответните анализи и воденето на клиентско досие;
  3. Обучение за лице, назначено на длъжност "Администратор": - професионална квалификация по професия "Оператор на компютър", специалност 4820301 - „Текстообработка”. Обученото лице получава свидетелство за професионална квалификация по професия „Оператор на компютър”.

         От извършената дейност можем да направим заключение, че проекта съдейства  за разкриването на нови работни места на младежи специалисти, които желаят да се реализират без да имат начален стаж. Програмата помогна на "Живот без болка" ЕООД да докаже своята теза, че добре мотивирания младеж може да бъде оформен като добър специалист с помощта на европейски проекти. Същите искаме да изкажем благодарност и на добрата работа между управляващият  орган  Министерство на труда и социалната политика и организацията бенифициент.

 

Последно променена вВторник, 12 Декември 2017 12:25
Banner 468 x 60 px