Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Заключителна пресконференция по проект на „КОРЕКТ СТРОЙ“ ООД

 
                                      Саниране Благоевград

През месец септемри 2016 г. стартира проект "Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост в "Корект строй" ООД" с Договор за безвъзмездна финансова  помощ № BG05M9OP001-1.003-1030-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Обща стойност на проекта - 108 215,92 лв, от които финансиране от ЕСФ 91983,52 лв. и 16232,40 лв. национално съфинансиране. 

                 Резултат с изображение за ФИРМА „КОРЕКТ СТРОЙ“ ООД 

През този период бяха извършени всички дейности, както следва:

- сформиран екип за организация, координация и управление и управление на  проекта;

-реализирана публичност и визуализация на проекта;

-осигурено оборудване за новите работни места;

-застраховане на новозакупеното оборудване;

-извършен подбор и осигурена заетост на лица за нови осем работни места, като беше осигурено и обслужване от Служба по трудова медицина.

 

В края на периода се сключи постоянен трудов договор с шест от назначените лица по, като по този начин се изпълниха заложените в проекта индикатори:

 

  • Обхванати безработни и неактивни лица – 8 бр.
  • Лица, които при напускане на операцията имат работа – 4 бр.

Благодарим на всички изпълнители по проекта, които изпълниха навреме, качествено и в срок договорите си!

Благодарим на институциите в лицето на Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и Европейския социален фонд, за възможността да повишим качеството на дейността си, чрез новозакупеното оборудване, да дадем шанс на младежи и хора от уязвими групи да започнат работа, която стана част от тяхната трудова кариера като по този начин постигнахме заложената цел по проекта, а именно „Да осигури устойчива заетост и ефективни работни места за професионална реализация на безработни лица в „Корект Строй“ ООД“.

-------------------------------------www.eufunds.bg----------------------------------

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Последно променена вЧетвъртък, 02 Ноември 2017 17:51
Banner 468 x 60 px