Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Демонстрационен макет на енергийно независима къща

Сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия – BG“ (СПЕЕ – BG) изработи демонстрационен макет на енергийно независима къща, използваща потенциала на възобновяемите източници на енергия. Макетът представлява абсолютен модел, представящ практическото приложение на възобновяемите източници на енергия за осигуряване енергийните нужди на всяко домакинство, производствено предприятие или публична институция, и ще бъде предоставян за свободно ползване за образователни и демонстрационни цели.

Макетът е изработен в рамките на проект „Насърчаване на децентрализираното производство на енергия от възобновяеми енергийни източници“ - EnerGain, който е съвместна инициатива на СПЕЕ – BG и "Фондация за местно и ИТ развитие - Гевгелия" от Република Македония. Проектът се реализира с подкрепата на Европейския съюз и има за цел да повиши информираността и познанията в сферата на децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници и въвеждане на иновативни решения за енергийна ефективност.

 Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено “Съюз на производителите на екологична енергия-BG“ и не може да отразява мнението на ЕС.

 

Последно променена вЧетвъртък, 18 Януари 2018 10:58

Banner 468 x 60 px