Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

OНЛАЙН ПРОГРАМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В СФЕРАТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия – BG“ (СПЕЕ – BG) разработи онлайн програма за електронно обучение в сферата на децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници. Обучителната програма е разработена в рамките на проект „Насърчаване на децентрализираното производство на енергия от възобновяеми енергийни източници“ (с акроним EnerGain), който е съвместна инициатива на СПЕЕ – BG и "Фондация за местно и ИТ развитие - Гевгелия" от Република Македония. Проектът се реализира с подкрепата на Европейския съюз и има за цел да повиши информираността и познанията в сферата на децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници и въвеждане на иновативни решения за енергийна ефективност.

Програмата е достъпна за свободно ползване на интернет портала на проекта, на адрес: www.energain.eu, след безплатна регистрация. Онлайн програмата за обучение съдържа наръчник на потребителя, ръководство за регистрация, 10 модула за самостоятелна подготовка, разпределени в две основни групи – за напреднали и начинаещи, и тест за самооценка.

Какво включват обучителните модули?

Децентрализирано производство на енергия от ВЕИ - програма за начинаещи

 Основната цел на обучителните модули за начинаещи е да запознаят участниците със спецификите на един от най-често използваните източници на енергия – слънцето, а също и с основния метод на производство на енергия от този енергоизточник – фотоволтаичните или соларни системи. Програмата е съставена така, че да запознае учащите с основните факти и дефиниции за слънчевата енергия, фотоволтаичният ефект, соларните клетки, соларните модули, соларните фотоволтаични системи, и останалите основни елементи на една енергийна система, която използва слънцето, като основен източник на енергия. Преминалите курса ще могат да познават и различават видовете соларни модули, техният коефициент на полезно действие, както и различните им приложения. Ще могат успешно да различат мрежовите от автономните фотоволтаични инсталации, а също и предимствата и недостатъците на всяка от тях.

Децентрализирано производство на енергия от ВЕИ - програма за напреднали

  Обучителните модули за напреднали ще позволят на учащите да надградят своите специализирани познания и умения, свързани със спецификите на проектирането и експлоатацията на фотоволтаични системи, като се запознаят с цялостния процес по изграждане на такива системи. В резултат от наученото, всеки от участниците ще усвои основните изисквания по отношение на безопасността при изграждането на инсталации за производство на електроенергия от слънцето. Разгледани са също и теми, свързани с упражняването на контрол и мониторинг на системите – ежедневен, седмичен или месечен.

 

Banner 468 x 60 px