Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

   

В рамките на изпълнението на проект “Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот - WasteEDU”, Реф. № CB006.1.11.023, през месец декември, сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия – BG” предостави за безвъзмездно ползване на 12 училища от основното образование в област Благоевград, специализирано оборудване за разделно събиране на отпадъци. Училищата – участници в инициативата са класирани на базата на предварително изпратени индивидуални покани за участие до образователните институции от началното и основно образование в област Благоевград, в резултат от което бяха получени заявки за участие.

Всяко от училищата получи по 2 комплекта от 4 съда за 4 различни видове отпадъци, 2 туби за събиране на отпадъчни батерии и 50 бр. механични щипки за събиране на отпадъци. Също така, всяко от училищата получи различни образователни и промоционални материали, и продукти от изпълнението на проекта.

В рамките на проекта бе изготвен меморандум за сътрудничество между СПЕЕ-BG и образователните институции, който включва обмяна на информация и промоционални материали на теми, свързани с опазването на околната среда и управлението на отпадъци, както и организиране и участие в събития, инициативи и съвместни кампании за повишаване на информираността на младите хора относно събирането, управлението и рециклирането на отпадъци.

 Подписването на  меморандум за сътрудничество, заедно с инициативата за предоставяне на оборудване и материали, целят подпомагане насърчаването и популяризирането на инициативи за успешно управление на отпадъците, опазването на околната среда и възпитаване на екологосъобразно отношение и практики у подрастващото поколение в региона.  Това е стъпка към развитието на успешни практики на цялото общество в опазването на околната среда и по-добро качество на живот.

12-те образователни институции, които се включиха в проектната инициатива, са:

 1. ОУ "Димитър Талев" - гр. Благоевград
 2. ОУ "Димитър Благоев" - гр. Благоевград
 3. СУ „Иван Вазов“ - гр. Благоевград
 4. ОУ "Христо Ботев" - гр. Благоевград
 5. СУ "Неофит Рилски" - гр. Банско
 6. СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" - гр. Разлог
 7. СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Якоруда
 8. СУ „Никола Вапцаров“ – гр. Хаджидимово
 9. ОУ "Братя Миладинови" - с. Конарско
 10. ОУ "Христо Ботев" - гр. Сандански
 11. СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Крупник
 12. ОУ "Гоце Делчев" - гр. Петрич

Проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот” WasteEDU е съвместна инициатива на СПЕЕ – BG и "Център за климатични промени - Гевгелия" от Република Македония, която се реализира с подкрепата на Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ-ИППА Програма за трангранично сътрудничество България - Македония и има за цел да повиши информираността и познанията на младите хора за опазването на околната среда, чрез активното участие в дейности, свързани с управлението, намаляването и рециклирането на отпадъци

Повече информация за проекта, проектните инициативи и интересни новини по темата, можете да намерите на Интернет страницата на проекта, на адрес: www.waste-edu.eu, както и на официалната Facebook страница на проекта.

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено “Съюз на производителите на екологична енергия-BG“ и не може да отразява мнението на ЕС.

 

Banner 468 x 60 px