Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Образователната книжка EduBook – Кръговрат на отпадъците

Образователната книжка EduBook – Кръговрат на отпадъците разказва историята на трима приятели - Бини, Бати и Боклучко. В нея ще се запознаете накратко с различните видове отпадъци, тяхното влияние върху околната среда и мерките за ограничаване на разпространението им. EduBook се предоставя безплатно на образователни институции и заинтересованите страни по проект WasteEDU.

 

Запознайте се с нашите герои и всичко, което искат да ни разкажат, и на следния адрес: https://issuu.com/plamentodorov4/docs/edubook_rs

 

Нека заедно да превърнем опазването на околната среда в обща кауза, с която да "заразим" всички около нас.

EduBook е разработен в рамките на проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот“ (WasteEDU), който е съвместна инициатива на сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия- BG” и "Център за климатични промени - Гевгелия" от Република Македония. Проектът се реализира с подкрепата на Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ-ИПА Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония, и има за цел да повиши информираността и познанията на младото поколение и заинтересовани страни по проекта във връзка с опазване на околната среда, чрез активното насърчаване на дейности, свързани с управлението, намаляването и рециклирането на отпадъци.

 

Повече информация за проекта, проектните инициативи и интересни новини по темата, можете да намерите на Интернет страницата на проекта, на адрес: www.waste-edu.eu, както и на официалната Facebook страница на проекта.

 

 Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено  „Съюз на производителите на екологична енергия – BG „  и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз

Banner 468 x 60 px