Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Стартираха проучвателните дейности за опасните участъци от наводнения в Община Кресна

 

Община Кресна в партньорство с Община Валандово изпълнява съвместен проект по Програма Интеррег-ИПП за Трансгранично сътрудничество между България и Македония, съфинансирана от Европейския Съюз по приоритетна ос 1 : Околна среда, Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.  Проект № CB006.1.12.072 “Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения” е с обща продължителност от 24 месеца. Периодът на изпълнение на проекта е от 18.10.2016г.-17.10.2018г. Общата стойност на проекта е 386 295.21 евро. Проектът цели въвеждането на обща интегрирана система за ефективен мониторинг, превенция и справяне със свързаните с наводненията последствия в община Кресна и община Валандово, в съответствие със стандартите и процедурите на Европейския съюз.

На 22 Февруари 2017г. стартираха проучвателните дейности за опасните участъци от наводнения в Община Кресна. В следващите месеци експерти ще извършат обследване на реките Струма, Брезнишка, Влахинска и Моравска с цел установяване на участъците, в които могат да възникнат наводнения. В резултат на обследването ще бъдат определени точките на инсталиране на автоматизираните станции за мониторинг на реките.

През следващите месеци предстои доставка и инсталиране на автоматизираните станции за мониторинг на реките. На територията на Община Кресна е предвидено да бъдат доставени 4 станции за наблюдение на водното ниво и 1 комбинирана станция за наблюдение на водното ниво и обема на валежите. В Община Валандово е предвидено да бъдат доставени 1 станция за наблюдение на водното ниво и 1 комбинирана станция за наблюдение на водното ниво и обема на валежите.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за Трансгранично сътрудничество между България и Македония, CCI № 2014TC16I5CB006.    Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Кресна и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

Banner 468 x 60 px