Вход
обновено 2:50 PM EET, Jan 20, 2020

Екипите на Община Кресна и Община Валандово проведоха съвместна среща за кооринация на дейностите по функционирането на Системата за превенция от наводнения, финансирана от Европейския съюз

Община Кресна изпълнява съвместен проект № CB006.1.12.072 “Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения” с водещия партньор Община Валандово. Проектът е финансиран по Програма Интеррег-ИПП за Трансгранично сътрудничество между България и Македония, съфинансирана от Европейския Съюз по приоритетна ос 1 : Околна среда, Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие. Периодът на изпълнение на проекта е 24 месеца от 18.10.2016г. до 17.10.2018г. Общата стойност на проекта е 386295.21 евро.

Проектът цели въвеждането на обща интегрирана система за ефективен мониторинг, превенция и справяне със свързаните с наводненията последствия в община Кресна и община Валандово, в съответствие със стандартите и процедурите на Европейския съюз.

Екипите на Община Кресна и Община Валандово проведоха съвместна среща в Македония за кооринация на дейностите по функционирането на Системата за превенция от наводнения. Представители на двете общини се запознаха с възможностите на софтуера на Системата за предупреждение за наводнения. Чрез него всички заинтересовани граждани ще могат да достъпват информация за нивото на реката и количеството на валежите.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за Трансгранично сътрудничество между България и Македония, CCI № 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Кресна и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Последно променена вПетък, 19 Октомври 2018 04:52

Banner 468 x 60 px