Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Евродепутатите приеха обновени правила за вътрешните транспортни операции в други държави от ЕС

  • Евродепутатите одобряват измененията относно каботажа, но отхвърлят тези за почивката на шофьорите и командироването;
  • Борба с фирмите „пощенски кутии“;
  • Възползване от дигитализацията за по-добрo прилагане на законодателството.

Нови разпоредби за справяне с т.нар. фирми „пощенски кутии“, подобряване прилагането на правилата за каботаж и борба с измамите в автомобилния транспорт бяха приети от Комисията по транспорт в четвъртък.

Евродепутатите от Комисията по транспорт приеха измененията по докладите за каботаж и достъп до професията на автомобилен превозвач с 27 гласа „за“ срещу 21 гласа „против“, като отхвърлиха внесените изменения по докладите относно времето за почивка на шофьорите и за командированите шофьори.

Евродепутатите искат фирмите да имат право да извършват неограничен брой доставки в други държави на ЕС в рамките на 3 дни след трансгранична доставка. Сегашните правила позволяват три операции в рамките на 7 дни.

С цел предотвратяване на непрекъснатия каботаж след този период няма да бъде позволено на камионите да извършват нови каботажни операции в същата държава в рамките на два дни и половина, след катоса се върнали в държавата, в която е седалището им.

Превозните средства ще трябва да извършват товаренето и разтоварването веднъж на четири седмици в държавата членка, в която са регистрирани, отбелязват евродепутатите.

Борба с фирмите „пощенски кутии“ и злоупотребите с лекотоварни автомобили

С цел решаване на проблема с фирмите „пощенски кутии“ дружествата за автомобилен превоз ще трябва да предоставят доказателства за извършване на значителна дейност в държавата членка, в която са регистрирани.

Поради увеличаването на броя фирми, които използват леки търговски превозни средства (ЛТПС), евродепутатите предложиха тези фирми, които използват лекотоварни автомобили над 2,4 тона за международен превоз, също да следват правилата на ЕС за достъп до професията на автомобилен превозвач, за да се избегне изкривяване на пазара.

Преследване на „черните овце“, облекчаване на бюрокрацията и контрол над законните дружества

Евродепутатите искат електронни документи и цифровите технологии да се използват по-ефективно, за да се облекчи тежестта над шофьорите и да се намали времето за проверка на пътищата. Националните власти следва да засилят трансграничното сътрудничество, за да помогнат заидентифицирането и насочването към компании с лоша история, като същевременно се намали броят на случайните проверки на операторите, спазващи закона.

Членовете на Комисията по транспорт искат също така държавите членки да предвидят санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители, когато те знаят или трябва да знаят, че транспортните оператори нарушават закона.

Следващи стъпки

Координаторите на Комисията по транспорт ще обсъдят следващите стъпки по трите предложения от Пакета за мобилност на следващата среща на координаторите.

 

Допълнителна информация

 

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngКомисия по транспорт и туризъм

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПозиция на Съвета на ЕС

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngОткъси от гласуването и изказването от докладчика Меря Килонен (GUE/NGL, Финландия)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngОткъси от гласуването и изказването от докладчика Вим ван де Камп (ЕНП, Нидерландия)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngОткъси от гласуването и изказването от докладчика Исмаил Ертуг (С&Д, Германия)

Banner 468 x 60 px