Вход
обновено 11:53 AM EET, Jan 18, 2020

Програмата ‘InvestEU’: подкрепа за повече работни места, растеж и инвестиции

  • Възможност за стартиране на инвестиции, които иначе биха били трудно финансирани
  • По-голям фокус върху работните места и защитата на климата
  • Генерирани инвестиции в размер на почти 700 млрд. евро

Евродепутатите одобриха временна и частична сделка с министрите от ЕС по новата европейска програма за подкрепа на инвестициите и достъпа до финансиране през периода 2021-2027.

Програмата „InvestEU“ има за цел да генерира почти 700 млрд. евро в инвестиции и ще замени настоящияЕвропейски фонд за стратегически инвестиции (част от т.нар. план „Юнкер“), който беше създаден с цел да стимулира икономическото възстановяване след финансовата криза от 2008 г.

Евродепутатите възнамеряват да подобрят предложението на Комисията чрез увеличаване на гаранцията на ЕС от 38 млрд. евро на 40,8 млрд. евро, за да се задействат инвестиции в размер на 698 млрд. евро (целта на Комисията е 650 млрд. евро).

В досегашните преговори с министрите на ЕС евродепутатите постигнаха съгласие по следните приоритети на ЕП:

  • по-ясни и нови цели, като увеличаване на заетостта в ЕС; постигане на целите от Парижкото споразумение относно изменението на климата; икономическо, териториално и социално сближаване.
  • по-добра защита на климата: цел за „най-малко 55%“ от инвестициите по част от програмата, предназначени за подкрепа на устойчива инфраструктура, беше определена за целите на климата и околната среда.

Проектозаконът беше приет с 463 гласа „за“, 64 гласа „против“ и 29 „въздържал се“.

Цитати

Жозе Мануел Фернандес (ЕНП, Португалия), съдокладчик за Комисията по бюджети, заяви: "InvestEU ще донесе повече инвестиции, конкурентоспособност и икономически растеж, което ще позволи повече и по-добри работни места в целия ЕС. Това ще спомогне за икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и за преодоляване на недостига на инвестиции в ЕС чрез подкрепа на публичните и частните инвестиции в МСП, научните изследвания, иновациите и дигитализацията, устойчивата инфраструктура и социалния сектор".

Ева Майдел (ЕНП, България), заяви: "Обединявайки 14 различни програми в една, улесняваме бизнеса и институциите, спестявайки им време и средства, които досега влагаха в проучване по коя програма да кандидатстват. Изпитвам удовлетворение от факта, че България е в топ 3 в ЕС по привлечени средства от плана "Юнкер", чието продължение ще е новата суперпрограма. Българският бизнес показа изключителен потенциал в боравенето с финансовите инструменти на ЕС с привлечени почти 900 милиона лева, които ще помогнат на 10 000 наши малки и средни компании".

Следващи стъпки

Парламентът вече приключи първото си четене, включително на онези части от законопроекта, които вече са договорени с държавите членки (прессъобщение след споразумение с държавите членки). Текстът на постигнатата предварителна сделка може да бъде изтеглен тук, като частите, подчертани в сиво, все още не са съгласувани с министрите на ЕС. Новоизбраният Европейски парламент ще продължи преговорите с министрите от ЕС по законопроекта.

Допълнителна информация

Програмата „InvestEU“ има за цел да обедини различни съществуващи финансови инструменти на ЕС и да разшири модела на плана "Юнкер“ за привличане на инвеститори посредством гаранции от бюджета на ЕС. Сред финансовите инструменти, които ще бъдат включени в новата програма са: Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), инструментите на Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility), някои от инструментите на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME), някои от инструментите на Програмата за заетост и социални иновации.

Новата програма „InvestEU“ ще включва фонда „InvestEU“, консултантския център „InvestEU“ и портала „InvestEU“. Повече информация

 

Допълнителна информация

 

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПроцедурни стъпки

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngКомисия по бюджети

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngКомисия по икономически и парични въпроси

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngJosé Manuel Fernandes (EPP, PT)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngRoberto Gualtieri (S&D, IT)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПриетият текст ще бъде достъпен тук (изберете дата 18.04.2019)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngВидео запис от дебата в пленарна зала (изберете дата 17.04.2019)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПроекти, финансирани по програма “InvestEU”

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngБрифинг на ЕП: Програмата InvestEU - продължение на Европейския фонд за стратегически инвестиции в следващата многогодишна финансова рамка

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngСъобщение за медиите на Парламента след постигнатата частична сделка със Съвета

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngСъобщение за медиите на Съвета след постигнатата частична сделка с Парламента

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngСъобщение за медиите на Комисията след постигнатата частична сделка между Парламента и Съвета

Banner 468 x 60 px