Вход
обновено 5:42 PM EEST, Sep 22, 2019

Нови цени на обажданията и SMS-ите в ЕС от 15 май

Максималните цени в български левове с ДДС не следва да превишават 0.445 лв. на минута за повиквания и 0.14 лв. на съобщение.

От 15 май 2019 г. започва да се прилага регулация на цените на международните повиквания и на кратките текстови съобщения в рамките на Европейския съюз. 

 
След тази дата цените на дребно за мобилни и фиксирани повиквания от една до друга държава в Европейския съюз не трябва да превишават 19 евроцента на минута. Ценовият таван за кратко текстово съобщение в рамките на Съюза ще бъде 6 евроцента за съобщение.
 
Максималните цени в български левове с ДДС не следва да превишават 0,445 лв. на минута за повиквания и 0,14 лв. на съобщение, съобщават от Комисията за регулиране на съобщенията.
 
Ценовите ограничения ще важат за тарифи за потребители – физически лица.
 
Доставчиците на услугите, които ще променят прилаганите от тях цени за частни клиенти, следва да информират своите клиенти за това обстоятелство, като публикуват информация на страниците си в интернет и в магазините от търговската мрежа, както и по друг подходящ начин. 
 
Приложимите цени следва да се посочват в сключваните индивидуални договори с потребители.

Banner 468 x 60 px