Вход
обновено 12:46 PM EET, Jan 20, 2020

Покана за участие в семинар за по-добро управление на водата и нейното използване

На 30 май 2019 в залата за събития на Целодневна детска градина „Слънце“ в гр. Гоце Делчев, с начален час 12:30 ще се проведе ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР като част от осведомителна кампания за по-добро управление на водата и нейното опазване, формиране на екологично съзнание и превенция на замърсяването на водите. Ще бъдат представени две проучвания - проучване отношението на целевите групи към водните ресурси, тяхното опазване, ефективно използване и управление, както и проучване на добрите практики за използване и управление на водните ресурси. За децата в програмата е предвидена анимация с екологични послания, както и игра с послания за опазването на водата.

Организатори са сдружение Еко Неврокоп и канят всички представители на основните целеви групи – ученици и учители в детски градини, както и други заинтересовани страни за участие в дискусия и дейности по предмета на проекта, широката общественост.

Семинарът се организира по проект Best Water Use с акроним BEST-U, с продължителност на изпълнение до 01.10.2019 г. Той има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Основните цели на предвидения информационен семинар са популяризиране на "зелено поведение" в областта на управление на водите, представяне на съществуващи иновационни методи/ технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Сдружение Еко Неврокоп и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите страни в Управляващият орган и Съвместния секретариат.

Image result for eко неврокоп лого

Banner 468 x 60 px