Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Проект "Биоразнообразието на Малешевска планина-МАЛЕШ"

 

 

Представяне на резултатите от проект 

”Популяризиране и опазване на

 

биоразнообразието на Малешевска планина-МАЛЕШ”  2007CB16IPO007-2011-2-04

 

     

 финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2007—2013, Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007.

Събитието ще се проведе на 20 януари 2014г. от 11:00ч. в Конферентната зала на хотел „Свети Никола”, град Сандански.На пресконференцията ще бъдат представени съвместните събития, които се проведоха  на територията на двата погранични региона, както и основните продукти и резултати от реализирането на проекта – интерактивния портал www.maleshmountain.eu , информационния наръчник „Биоразнообразието на Малешевската планина”, резултатите от направения подробен анализ на флората и фауната на територията на планината.  На участниците ще бъдат раздадени промоционални и информационни материали, разработени  в рамките на проект Малеш.На събитието ще присъстват ръководителя на организацията партньор по проекта – Център за развитие на Източен планов регион-Щип, Република Македония, както и  представители на екологични организации, местни власти, образователни инститиции, неправителствени организации и медии.  Този документ се издава с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България, Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2007—2013, Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007. Отговорност за изложените в него възгледи носи единствено Сдружение  БИКЦ – Сандански.Документът по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейската комисия.

Медия

Проект Малеш Балканите
Последно променена вНеделя, 16 Август 2015 22:06
Banner 468 x 60 px