Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост в "Корект строй" ООД

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че " "Корект строй" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 Министерството на труда и социалната политика - процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" .

            Стартиралият на 02. 09. 2016 г. проект "Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост в "Корект строй" ООД" по Договор е с одобрен бюджет за безвъзмездно финансиране 108 215,92 лв, от които финансиране от ЕСФ 91983,52 лв. и 16232,40 лв. национално съфинансиране.

            Проектът се изпълнява в гр. Благоевград, с обща продължителност - 14 месеца.

            Главната цел на проекта, която е в синхрон с фирмената политика е да осигури устойчива заетост и ефективни работни места за професионална реализация на 8 безработни и/или неактивни лица, от които 4 до 29 г. и 4 от 30 до 54 годишна възраст.

            Съгласно планираните дейности, ще се търсят и назначат за минимум една година на работа:

  • арматуристи - 2 човека
  • кофражисти - 2 човека
  • зидар - 1 човек
  • работник, облицовки и настилки - 1 човек
  • работник, строителна изолация - 1 човек
  • гипсаджия, мазач - 1 човек

            Лицата се набират, както чрез бюрата по труда, така и чрез широко информиране посредством най-големият интернет сайт за предлагане на работа jobs.bg, съвместно с безвъзмездното съдействие на частна посредническа агенция за информиране и наемане на работа.

            Дейността на новоназначените работници ще бъде подсигурена чрез безвъзмездното финансиране на проекта, с новозакупено оборудване, което ще бъде надлежно застраховане за срока на проекта. Съгласно проекта и политиката на фирмата са гарантирани здравословните и безопасни условия на труд чрез договор със Служба по трудова медицина. Всички обяви за събиране на ценови предложение са публикувани в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

            Съгласно дейност "Организиране и реализиране на дейности свързани с публичност и визуализация " на проекта, са предвидени изработени стикери, химикали, табела, папки и брошури тип дипляна, като текущо ще се публикува допълнително информация на страницата на фирмата във facebook.

            Дружество "Корект строй" ООД непрекъснато развива своята дейност в съответствие с високи стандарти на работа и коректност в отношенията, както с партньорите, така и в екипа. Ето защо стремежът на дружеството е след приключване на проекта, с новозначначените лица да бъде сключен постоянен трудов договор и да бъдат съхранени минимум 4 работни места за още една година.

 

-------------------------------------www.eufunds.bg ---------------------------------------------

Последно променена вЧетвъртък, 03 Ноември 2016 07:53

Banner 468 x 60 px