Вход
обновено 8:05 PM EET, Mar 17, 2018
Гергана Иванова

Гергана Иванова

 

Уеб сайт:: http://https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1217892074892568/

Обособяването на Дунавски регион за планиране би допринесло най-много за устойчивостта и икономическото развитие на Северна България

Отделянето на София като самостоятелен район за развитие би довело до дисбаланси за цялата страна, смята заместник-регионалният министър 

Обособяването на Дунавски регион за планиране би допринесло най-много за устойчивостта и икономическото развитие на Северна България. Това обяви във Враца заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. В града днес тя проведе регионална дискусия за новите статистически райони в рамките на заседание на Регионалния съвет за развитие, председателствано от областния управител на Враца Малина Николова, с участието на областни управители, кметове на общини, заместник-министри, представители на научната общност, бизнеса и др.

“Целта ни е вариантите за ново райониране на страната да получат широка подкрепа като устойчиви модели, които ще дадат основа за по-добри политики на национално ниво и нова посока за развитие на регионите. Търсим възможности за промяна на подхода за регионална политика, така че тя да е водеща за развитие на регионите, а европейските средства да се адаптират спрямо нея и конкретния регион“, каза зам.-министър Николова. Според нея, бъдещият подход на регионална политика трябва да дефинира по такъв начин инвестициите, че да постига регионален ефект за развитие на икономиката и страната като цяло.  Зам.-министър Николова напомни, че новото статистическо райониране на страната се налага поради факта, че Северозападният регион за развитие вече не отговаря на основното изискване за район от ниво NUTS 2, тъй като населението му е под 800 хил. души. До 2 години под изискуемия минимум ще е и Северен централен район. „С новото райониране ще дадем хоризонт за регионалната политика в следващите 20-30 години, като целим регионите да обхващат области с обща специфика и проблематика, географски принцип и свързаност, без да се закриват или променят съществуващите административни единици“, каза Николова.

Заместник-министърът коментира, че за Северозападна България с най-много предимства са първият и вторият от трите предложени варианта от Междуведомствената работна група. Вариант 1 предвижда към съществуващия Северозападен регион да се добавят областите Велико Търново и Габрово. Вторият предлага включването на всички области от Северна България в Дунавски регион. Този вариант е с много добра устойчивост в дългосрочен план по отношение на населението и възможност за хоризонтални връзки на общините и областите. Той разглежда и потенциала на река Дунав като основен  фактор за икономическо развитие на Северна България. Третият вариант разглежда обедняване на съществуващите Северозападен и Югозападен район, като София се изключи и се обособи в отделен регион. Според заместник-министър Николова излизането на София ще обособи моноцентричен район за планиране. „Ще остане като регион, който се развива сам за себе си, ще се прекъснат хоризонталните връзки на столицата с останалите области. Ще се създаде дисбаланс, дори ще се попречи на възможностите за бизнес“, коментира тя.

Заместник-регионалният министър обърна внимание, че решението за новото райониране е ключово за европейските инвестиции след 2020 г. по отношение на кохезионната политика. „То е ключово и навременно по отношение на нуждата от защита на ресурс на национално ниво след 2020 г. и ще допринесе за финансиране на подхода за регионална политика“, обясни зам.-министър Николова.

 

 

Заместник-министърът отбеляза, че Северозападна България е във фокуса на правителството за развитие с политики и инвестиции. Тя даде пример, че само преди дни е взето решение за строителството на скоростния път с магистрални участъци Ботевград - Видин с инвестиция от 1.6 млрд. лв., която ще се реализира в следващите години.  Финансиране се осигурява и по всички възможни европейски програми, които се изпълняват в момента. Само по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“  в Северозападна България МРРБ подкрепя 13 града. „Това, към което се стремим е да търсим по-добър начин и стратегия за развитие на региона, а една от тези посоки е промяната на обхвата на районите от ниво NUTS 2, като възможност за бъдещо определяне на посоката на инвестиции и финансиране. Трябва да постигнем териториално разделяне, отчитащо всички специфики на региона, за да има по-голям ефект от инвестициите, които правим“, обясни Николова.

 

http://www.mrrb.government.bg

Културното наследство и туризма са силен инструмент за регионално развитие и насърчаване на икономиките на регионите по река Дунав

Развитието на културното наследство е една от основните възможности за насърчаване на регионалните икономики. В комбинация с туризма, те се превръщат в силен инструмент за регионално развитие. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на срещата на Групата на високо ниво относно макрорегионалните стратегии на ЕС, която се състоя в Брюксел. Заместник-министърът, отбеляза че двете теми са широко застъпени в рамките на Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Според зам.-министър Николова развитието на туризма в регионите по поречието на Дунав е пряко свързано и с подкрепа на  професионалното образование, сигурността на обществените места, цифровизацията и иновационните практики, транспортната свързаност.

„България, като ротационен председател на Дунавската стратегия, се стреми да работи за популяризирането й и да търси решения на общите предизвикателства пред държавите от региона“, каза още Деница Николова. Тя добави, че във фокуса на председателството ни са и другите два приоритета, свързани с подобряване на управлението и координацията по река Дунав. Заместник-регионалният министър изтъкна и нуждата от структуриране на ново звено за управление на Стратегията на ЕС за Дунавския регион като основа за прилагане на нов модел на управлението й. „Трябва да използваме пълния потенциал на съществуващите макрорегионални стратегии, за да работим за подобряване на видимостта на региона и на река Дунав чрез създаване на синергии между различните инструменти, политики и програми“, призова Деница Николова.

Заместник-министърът информира участниците за започналите предварителни дискусии с националните координатори и координаторите на приоритетни оси относно необходимостта от преразглеждане на плана за действие на Дунавската стратегия. Дискусии по тези въпроси ще бъдат проведени и в рамките на 7-ия Годишен форум на Стратегията. Основна тема ще е постигането на икономически растеж и териториално сближаване чрез инвестиции в туризма и културното наследство, включително чрез финансови инструменти. Той ще бъде организиран от Българското председателство в София на 18-19 октомври 2018 г., с подкрепата на Европейската комисия. В рамките на събитието ще бъде организирана и среща на министрите на туризма от Дунавския регион.

В рамките на срещата на Групата на високо ниво бяха представени още становищата на Европейския парламент и на Комитета на регионите относно изпълнението на макрорегионалните стратегии. Проведена бе дискусия относно бъдещето на кохезионната политика на ЕС след 2020 г. и връзката й с макрорегионалните стратегии. Участниците в събитието бяха запознати с работата на четирите макрорегионални стратегии на ЕС, обхващащи регионите на Балтийско море, река Дунав, Адриатическо и Йонийско море и Алпите. Форумът се провежда веднъж годишно.

http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-kulturnoto-nasledstvo-i-turizma-sa-silen-instrument-za-regionalno-razvitie-i-nasurchavane-na-ikonomikite-na-regionite-po-reka-dunav/

България беше домакин на конференция на високо равнище, посветена на следващата Многогодишна финансова рамка

Томислав Дончев, вицепремиер на България (ляво), и Владислав Горанов, министър на финансите на България (дясно). Снимка: Пламен Стоименов (EU2018BG)


„Българското председателство на Съвета на ЕС планира процесът, свързан с преговорите по Многогодишната финансова рамка, да започне веднага след представянето й от Европейската комисия през май. Напредъкът по това досие е от изключително значение, тъй като е в интерес на всички европейски граждани. Затова ще работим усилено за постигане на максимален напредък на техническо ниво по законодателното предложение на ЕК в рамките на работните групи към Съвета“.

Това заяви министърът на финансите и председател на Съвета ЕКОФИН Владислав Горанов при откриването на Конференцията на високо равнище –  „Следващата многогодишна финансова рамка: дистрибутивна, алокативна и стабилизираща функция“. България е домакин на събитието, което се проведе съгласно приоритетните области на Министерството на финансите по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

В рамките на първата сесия на форума се проведе експертна тематична дискусия, основни теми на която бяха подходящата комбинация от политики за ефективен разход на средства и възможните начини за приспособяване на текущата система на собствени ресурси към новата конюнктура. В панела участваха експерти от министерствата на финансите и на външните работи на държавите членки, представители на Европейската комисия, на Генералния секретариат на Съвета на ЕС и на водещи европейски неправителствени организации.

„Основното в бъдещите преговори за МФР ще бъде търсенето на балансите: между финансирането на новите предизвикателства и  традиционните политики, между „гъвкавост“ и предсказуемост, а и с поглед към запазването на дългосрочния стратегически характер на инвестициите.  Трябва да заложим необходимата спойка за ЕС, за да имаме през май проект на една ефективна, справедлива и амбициозна Многогодишна финансова рамка.“

Това заяви заместник министър-председателят на Република България Томислав Дончев, който откри втория панел на събитието.

Изказване към участниците от висшето политическо ниво на конференцията направи комисарят по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер. В обръщението си той подчерта:

„Обсъждането сега как да изглежда следващият дългосрочен бюджет на ЕС следва да спомогне за по-лесно постигане на споразумение след представянето на предложението. Бързото споразумение по бюджета за периода след 2020 г. е важно за ЕС.  В противен случай  може да бъдат забавени 100 000 проекта, финансирани от ЕС, а стотици хиляди млади хора няма да се възползват от обмена по програма „Еразъм +“ през 2021 г. Не можем да допуснем това.“

В политическия дебат за бъдещето на публичните финанси на ЕС след 2020 г. участие взеха министри и заместник-министри на финансите и на външните работи от ЕС, както и представители на други институции, отговарящи за преговорите по МФР. В дискусията се включиха делегати от европейски институции, сред които Комисията за регионално развитие в Европейския парламент, Европейският комитет на регионите Европейската сметна палата, ЕК, ЕП, Генералният Секретариат на Съвета на ЕС, Народното събрание на Република България и на други водещи европейски институции и организации.

Снимки от събитието можете да видите тук.

Видео от срещата е публикувано тук.

2 000 места за кандидат-студенти извън България в наши университети

2 000 места предоставят българските ВУЗ-ве за кандидат-студенти и специализанти по различни специалности за кандидат-студенти от българска народност извън България, стана ясно на среща на спецалисти, експерти и зрелостници в гимназията в Босилеград. Увеличението е почит двойно в сравнение с м.г., каза поетът от Боселградското с.Белут и гл. счтоводител на културно информационния център /КИЦ/ на сънародниците ни в Босилеград. Срещата е организирана от КИЦ-а, който ще организира кандидат-студентската кампания за завършващите гимназия и кандидатстващите от Западните покрайнини.

 В срещата в босилеградската гимназия участваха представители на Министерството на образованието, Държавната агенция за българите в чужбина, от генералното консулство на България в Ниш. Те предоставиха условията за следване на българските университети за българите в чужбина по Постановление № 103.

Правителството на България тази година предоставя 2000 места на българските университети за кандидатстуденти и специализанти от най-различни специалности за българите в чужбина. Само за кандидатте от Босилеград и Цариброд квотата е 180 места. Кандидат-студентите от българска народност извън България ще полагат квалификационни изпити по български език и литература и българска история. От културния център в Босилеград вече предоставиха литература по БЕЛ и история за кандидат-студентите от Западните покрайнини. Има идея да бъдат подновени безплатните 50-часови курсове за кандидат-студенти по история и БЕЛ за кандидат-студентите в Босилеград, които пред години водиха преподаватели от гимназията по древни езици и култури в София.

http://www.kmeta.bg

Banner 468 x 60 px