Вход
обновено 7:33 PM EEST, May 20, 2018
Гергана Иванова

Гергана Иванова

 

Уеб сайт:: http://https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1217892074892568/

100 млн. лв. по оперативна програма „Региони в растеж“ за развитие на туризма в страната

100% от ресурса на европейската програма на стойност над 3 млрд.лв. вече е отворен.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява близо 100 млн.лв. за развитие на туристическите атракции в страната по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Управляващият орган на програмата днес откри процедура по набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на програмата с общ бюджет 98,5 млн. лв.  Основната цел е създаването на цялостни туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение. Финансиране ще получат интегрирани проекти, включващи не само дейности по консервация и опазване на съответния обект на културното наследство, но и дейности по неговото популяризиране и развитие, които да привличат значителен брой туристи.

Проектите ще се осъществяват посредством комбинация от финансиране с безвъзмездни средства и с финансов инструмент под формата на нисколихвено кредитиране, след извършване на оценка на проекта и бизнес плана от страна на съответния Фонд за градско развитие, избран от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД.  Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни. Потенциални бенефициенти са Министерството на културата (за обекти държавна собственост, управлявани от Министерство на културата), общини за общинска собственост (или за държавна собственост с предоставено право за управление на общините), институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица (за обекти собственост на съответните институции и техни местни поделения).

Кандидатстването  за финансиране ще се осъществява на принципа „обслужване на едно гише“, при който кандидатът подава пред финансовия посредник проект и бизнес план. Мерките могат да включват отделни компоненти или цялостни проектни решения и да бъдат съчетани с безвъзмездна финансова помощ при доказани нужди, на базата на оценка на бизнес плана. Максималният размер на безвъзмездна помощ по проект може да достигне до 85% от общата стойност на комбинираното финансиране в зависимост от извършения от финансовия посредник анализ на бизнес плана. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 31.12.2021 г. Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, под меню: Актуални процедури и в ИСУН 2020.

С отварянето на процедурата бюджетът на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е отворен на 100 %. От началото на програмен период 2014-2020 УО на ОПРР е обявил 16 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 3 млрд.лв. като с тях се цели постигане на растеж и заетост в българските региони.

Към моментa по ОПРР 2014-2020, са отворени за кандидатстване 5 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Сред тях са „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ с общ бюджет 1,373 млрд. лв., „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ с общ бюджет 38,2 млн. лв., „Регионална здравна инфраструктура“, с общ бюджет 163,5 млн. лв., „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ с общ бюджет 41,4 млн. лв. и „Развитие на туристически атракции“ с общ бюджет 98,5 млн. лв.

www.economic.bg

Наградиха най-атрактивните участници във Варненския карнавал

Най-атрактивните участници в Празника на маската, маскарадния и сценичния костюм и народната носия  - Варненски карнавал, получиха отличия. Над 1300 души от 16 общини в страната дефилираха в тазгодишното издание, за първи път се включи и група от Македония.

Награди бяха разпределени в общо десет категории - "За най-добра маска и костюм от българската или чуждестранна маскарадна обредност", "За най-добър костюм на традиционната маскарадна обредност", "За най-добра маска и костюм на герои от приказки, книги, филми, сериали и комикси",  За най-добра гигантска фигура или маска (мин.1.5м/1м ,"За цялостно представяне на група –училище", „За цялостно представяне на група – клас“, 

„За цялостно представяне на местна формация“, „За цялостно представяне на гостуваща формация“, „За цялостно представяне на група от българска етническа общност от чужбина“, „За цялостно представяне на чуждестранна група от друга държава“ и поощрителни награди. Журито бе в състав директорът на Етнографския музей доц. д-р Лидия Петрова - председател, и членовете д-р Иглика Мишкова, Димитър Василев, Ангел Ангелски и Тодор Геров.   

 

Наградите са следните:

 

1. За най-добра маска и костюм от българската или чуждестранна маскарадна обредност:

1-во място

Кукерска група „Арапи” при НЧ „Просвета”, кв. Макак, Шумен

2-ро място

СУ „Васил Левски” – Русе  - Рибари

3-то място

Сумата се преразпределя от журито като поощрителна награда в други категории.

                       

2. За най-добър костюм на традиционната маскарадна обредност:

1-во място

Фолклорна група „Надежда” при НЧ „Христо Ботев” – Петльов ден

2-ро място

Кукерска група от с. Христо Даново, Карлово, Пловдив

3-то място

Елка Михайлова Костадинова – Алфатарска носия

Поощрителни награди на:

Николай Георгиев Вълканов - свещеник

Николай Нойков Петров - зет

Петър Диянов Станев - булка

СУ „Васил Левски” – Русе – Японска мода Кимоно

СУ „Васил Левски” – Русе - Китайска мода

 

3. За най-добра маска и костюм на герои от приказки, книги, филми, сериали и комикси:

1-во място

Група на руската диаспора „Калинка-Малинка” с „Масленица”

2-ро място

СУ „П.Кр.Яворов”

3-то място

ДГ 5 „Слънчо”

Поощрителни награди на:

Детско театрално студио „Звезда” при клуб „Айки – Делфини”

Карина Георгиева Владимирова – Феята на цветята

Гергана Калоева – Мадам Бътерфлай

Клуб „Да празнуваме заедно” при ОУ „Христо Ботев”

Клуб „Млади актьори” при ОУ „Христо Ботев”

 

4. За най-добра гигантска фигура или маска (мин.1.5м/1м):

1-во място

СУ „Васил Левски” – Русе Китайски дракон

2-ро място

СУ „Васил Левски” – Русе - Панди

3-то място

Сумата се преразпределя от журито като поощрителна награда в други категории.

 

5.  За цялостно представяне на група –училище:

1-во място

ЦПЛР – ОДК – „Общински детски комплекс”

Поощрителна награда на:

ДГ 15 „Гълъбче”

Група „Лонгоз” при ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с. Старо Оряхово, Долни чифлик

СУ „Васил Левски” – Русе

ДГ 40 „Детски свят”

Първа езикова гимназия

СУ „П.Кр.Яворов”

 

6.  За цялостно представяне на група – клас:

1-во място

ДГ 18 „Чайка”

Поощрителна награда на:

ДГ 30 „Синчец”

ДГ 3 „Звездичка”

30 / Първа езикова гимназия

31 / Първа езикова гимназия

СУ „Константин Преславски” – клас „Арт деца”

 

7.  За цялостно представяне на местна формация:

1-во място

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения дневен център „Ривиера”

2-ро място

Детска театрална школа „Слънчице” при НЧ „Св.Св.Кирил и Методий”, с. Тополи

3-то място

Сумата се преразпределя от журито, като поощрителна награда в други категории.

 

8.  За цялостно представяне на гостуваща формация:

1-во място

Кукерска група при НЧ „Васил Левски”, с. Климент, Карлово

2-ро място

Кукерска група при НЧ „Пробуда”, с. Бозвелийско, Провадия

3-то място

Кукерски обединен състав, с. Горно Сахране и с. Долно Сахране, Павел баня

Поощрителна награда на:

Кукерски колектив „Мераклии”, с. Габарево, Павел баня

 

9. За цялостно представяне на група от българска етническа общност от чужбина:

1-во място

сумата се преразпределя от журито като поощрителна награда в други категории

 

10. За цялостно представяне на чуждестранна група от друга държава:

1-во място

Група „Джоломари” от с. Бегниште, Кавадарци, Република Македония

           

Специални награди за участието си извън конкурсната програма получиха победителите от други фестивали, сурвакарската група от Богданов дол (Перник) и кукерските групи от Войнягово (Карлово, Пловдив), Сушица (Карлово, Пловдив), Отец Паисиево (Калояново, Пловдив), Варвара (Септември, Пазарджик), Веселиново (Смядово, Шумен), Вресово (Руен, Бургас), Камено (Бургас), Турия (Павел баня, Стара Загора), Победа (Тунджа, Ямбол), Кошов (Иваново, Русе), Айдемир (Силистра). 

Наградиха участниците в междуучилищния конкурс „Живей здравословно“ в Благоевград

За втора поредна година в Благоевград бяха наградени участниците в  междуучилищен конкурс  „Живей здравословно 2“.

       Инициативата се проведе днес, в зала №3 в Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград ( бивш Младежки дом). По време на финалната фаза от конкурса, непосредствено преди връчването на наградите бяха представени и презентирани дейностите от конкурса. 

   В надпреварата участваха деца на възраст между 10 и 18 години. Учениците се представиха с различни творби под формата на  презентации, изработване на проект или клип за анти-реклама, образователни клипове или образователни игри. Те участваха групово и/или индивидуално в четири различни категории.

   Учениците трябваше да работят върху въпроси свързани с тютюнопушенето, алкохола, здравословното хранене и имаха за цел да  покажат тяхното влияние върху човека и човешкия организъм.  Последната категория от конкурса включваше физическа активност, със състезание по народна топка и футбол, която имаше за цел да покаже положителните резултати върху човека от спорта.

       В категория „Тютюнопушене“ участваха  ученици от 5 – 7 клас от ХІ ОУ „Христо Ботев“, Благоевград , като тяхната задача бе да изработят  анти-реклама, на тема  „Деца срещу тютюнопушенето“.

       В категория „Алкохол“ се включиха учениците от 8 – 10 клас на Благоевградска Професионална Гимназия, които работиха върху темата  „Подари си живот и свобода, а не зависимост.

     В частта „Здравословно хранене“ участваха ученици от ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, които изготвиха  и представиха електронни мултимедийни продукти с информационно или обучително съдържание. В последната категория- турнирът по футбол и народна топка „Здрав дух в здраво тяло“ се включиха учениците от 3 – 4 клас на ІІ ОУ „Димитър Благоев“.

   Целта на инициативата е да насочи младите хора към дейности, които биха им позволили да развиват своите възможности и талант, да ги насочи по пътя на здравословния начин на живот и отговорното поведение.

   Инициативата се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Благоевград, съвместно с  Регионална здравна инспекция- Благоевград. българската гора".

 

6 патенца вече плуват в Патешкото езеро на Борисовата градина (Снимки)

Излюпиха се 6 зеленоглави патета в Патешкото езеро на Борисовата градина. Това са първите бебета, които се появяват в езерото, след като през 2017 г. Столична община възстанови първоначалния му облик и започна да отглежда в него зеленоглави патици.

Езерото с водоплаващите птици е създадено през 1972 г. През годините то променя характера и предназначението си, докато през 2017 г., във връзка с отбелязването на 135 години парк „Княз-Борисова градина“, Общината възстанови оригиналния му вид – вкл. и емблематичната за цялостния облик на мястото – къща за патици, разположена на островчето в средата му.

За да се създаде подходяща среда за живот на птиците, езерото беше оградено с дървена ограда, която позволи отглеждането им независимо, че паркът е предпочитано място за разходка на домашни кучета.

Първите зеленоглави патици бяха предоставени на Столична община от Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Управата на Борисова градина полага всекидневна грижа за отглеждането на птиците.

http://www.kmeta.bg

 

Banner 468 x 60 px