Вход
обновено 5:42 PM EEST, Sep 22, 2019

Интерактивен портал "Малешево"

„Дейности  свързани с интерпретация и образователни програми по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, за Обособена позиция № 1 – Визуализация на съществуващите официални туристически маршрути

Договор: ДН Пирин - Продуцентска компания ВАМО

www.pirinmap.com

 

Дизайн,изработка, поддръжка и актуализация на Интерактивен уеб-портал за промоция на биоразнообразието“Малешевия“ в Интерактивна-онлайн карта на видовете“ по проект „Популяризиране и опазване на биоразнообразието на Малешевска планина“Малеш“   www.maleshmountain.eu