Вход
обновено 11:16 AM EET, Feb 18, 2020
ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

 

Уеб сайт:: https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/10205586417243597/

Публична консултация за граждани и заинтересовани страни във връзка с общоевропейския план за борба с рака

40% от случаите на рак се дължат на предотвратими причини. Това значи, че има огромен потенциал за действие и намаляване на броя на случаите в Европа.

ЕС е твърдо решен да действа чрез общоевропейски план за борба с рака #EUCancerPlan. Първата крачка e широка публична консултация за граждани и заинтересовани страни. Участвайте! Споделете опит, проблеми, идеи и предложени: http://bit.ly/CancerPlanEU

Всяка година 3,5 милиона души в ЕС биват диагностицирани с рак, като смъртните случаи, предизвикани от това заболяване, са 1,3 милиона. Над 40 % от случаите на ракови заболявания могат да бъдат предотвратени. Ако не се постигне обрат в сегашните тенденции, има риск ракът да се превърне в основната причина за смъртността в ЕС. Целта на Европейския план за борба с рака е да се намали тежестта от тази болест върху пациентите, техните семейства и системата на здравеопазването. В рамките на плана ще бъдат разгледани свързаните с раковите заболявания неравенства както между държавите членки, така и в рамките на самите държави, и ще бъдат предвидени действия за подкрепа, координиране и допълване на усилията на държавите членки.

Какво значи СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД към климатично неутрална икономика?

100 млрд. евро за 2021 – 2027 г. в помощ на регионите, зависими от въглища

  • техническа помощ за държавите
  • сътрудничество с местните власти
  • съпричастност и разбиране на засегнатите общности

Европейският съюз пое ангажимент до 2050 г. да стане първият неутрален по отношение на климата блок в света. Това изисква значителни инвестиции както от ЕС и националния публичен сектор, така и от частния сектор. Представеният днес план за инвестиции на Европейския зелен пакт — Планът за инвестиции за устойчива Европа — ще мобилизира публични инвестиции и ще спомогне за набавянето на частни средства чрез финансовите инструменти на ЕС, по-специално InvestEU, с което ще се генерират инвестиции в размер на най-малко 1 трилион евро.

Повече информация тук: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_17?fbclid=IwAR2wYYypPcIhu_Rq5cNXC__LzhGcFI__d0mBxTUSc5gVUGn1L022C0pr3yo

 

288 са българските младежи, които ще обикалят Европа с DiscoverEU

288 са българите, които ще обикалят Европа с #DiscoverEU ?? тази година! Резултатите вече са обявени, а общият брой на одобрените млади европейци е 20 020! Още по-добрата новина е, че съвсем скоро ще има нов кръг на кандидатстване.

Инициативата DiscoverEU е отворена за млади европейци, включително за хора в неравностойно положение, които  могат да научат много нови неща по време на пътуването.

Европейската комисията постави нейното начало през юни 2018 г. с първоначален бюджет в размер на 12 милиона евро. Бюджетът за 2019 г. възлизаше на 16 милиона евро. Досега благодарение на DiscoverEU около 30 000 младежи получиха възможност да пътуват из Европа, за да опознаят богатото културно наследство на континента, да се срещнат с други хора, да се докоснат до чуждите култури и да усетят духа, което обединява Европа.

Първата година на DiscoverEU събра заедно хиляди млади хора, изграждайки по този начин общност в цяла Европа. Участници, които никога не се бяха срещали преди, се свързаха чрез социалните медии и сформираха групи за пътуване от град до град или си гостуваха взаимно.