Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

 

Уеб сайт:: https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/10205586417243597/

НА ЖИВО в сряда, 14 септември: Състоянието на ЕС, реч на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер пред Европейския парламент

На 14 септември 2016 г., сряда, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще произнесе годишната си реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент. Той ще направи преглед на постигнатото през изминалата година и ще представи приоритетите за предстоящата година, както и усилията на Комисията за справяне с най-неотложните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз.

 

Изказването му ще бъде последвано от дебат в пленарната зала на ЕП в Страсбург. Речта за състоянието на Съюза по традиция слага началото на диалога с Европейския парламент и Съвета, предвиден в Договора от Лисабон с цел подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г.

Представителството на Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент организират предаване на живо на речта в Дома на Европа в София, ул. „Г. С. Раковски“ № 124 от 10 до 12 часа.

Събитието е отворено за граждани, които се интересуват от европейски въпроси, студенти и университетски преподаватели, експерти от неправителствени организации, журналисти и медии, които ще могат да получат първи коментари на място от ръководителя на Представителството на ЕК г-н Огнян Златев.

Речта на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер ще се предава на живо също по БНТ2 и телевизия БиТ, както и по сателитния канал на Европейския съюз EbS. Можете да я проследите и в интернет на следния линк: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1.

 

 

На вниманието на студентите: От 10 септември е отворена за регистрация информационната система на проект “Студентски практики”

От 10 септември е отворена за регистрация информационната система на проект “Студентски практики” - http://praktiki.mon.bg/sp. След като попълнят необходимите данни в профила си, студентите ще имат възможност да кандидатстват за обявените позиции от работодатели за професионалното направление, в което се обучават.
Начин за кандидатстване: след като разгледате публикуваните обяви в секцията „Обяви”, отнасящи се към Вашето професионално направление, натискате бутон „Кандидатствай” на онези, които намирате за подходящи. Вашият профил ще стане видим за работодателя по съответната обявена от него позиция. Избраните позиции се появяват в секцията „Моите обяви”, от където ще виждате статуса на обявата. Ако в обявата се изискват мотивационно писмо или други допълнителни документи, изпратете ги на контактите, посочени в профила на работодателя.

http://praktiki.mon.bg/sp/

 

Търсят се нови служители за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

През юни 2016 г. европейските институции се съгласиха да изградят Европейска гранична и брегова охрана, която да се състои от

Европейската агенция за гранична и брегова охрана (настоящата агенция Frontex с разширени функции) и националните органи, които отговарят за управлението на границите. Новата агенция, със седалище във Варшава, ще има важна роля за защитаването на външните граници на ЕС и ще допринася за гарантирането на вътрешната сигурност в ЕС. Агенцията ще съсредоточи своята дейност върху изготвянето на оперативна стратегия за европейското интегрирано управление на границите и върху помощта за изпълнението ѝ от страна на всички засегнати държави членки.

За да изпълни тези нови задачи, агенцията трябва да достигне персонал от 1000 души до 2020 г. в сравнение с 402 души във Фронтекс в началото на 2016 г. Подборът на нови служители вече започна. Мотивирани и компетентни професионалисти са поканени да се консултират с възможностите за работа и да подадат документи за отворените позиции:

http://frontex.europa.eu/…/job-o…/open-selection-procedures/

Български фонд за жените обявява нов конкурс за финансиране на проекти в сферата на женските права и равнопоставеността на половете

Български фонд за жените ще финансира проекти, свързани с женски права, постигане на равнопоставеност на половете и преодоляване на джендър стереотипите, развитие на женското движение в България.

Бюджетът на първи кръг от конкурса е в размер на 10 000 лева и в него ще бъдат финансирани 10 малки проекта на 10 организации (всяка организация ще получи финансиране в размер на 1 000 лева). Селектираните участници ще имат възможност да кандидатстват във втория кръг от конкурса за допълнително финансиране. Повече подробности за размера на финансирането във втория кръг и условията за участие в него ще бъдат публикувани на по-късен етап от изпълнението на конкурса.

Проектите могат да бъдат кампании, организиране на събитие, обучение, изложба, арт пърформанс, конкурс и т.н, насочени към преодоляване на дискриминация, популяризиране на нуждата от постигане на равнопоставеност на половете, промяна на нагласи, развитие на женското движение в България, развитие на женската филантропия, социална промяна.

Кога?

 • 10 септември – 10 октомври 2016г. – набиране на проектни предложения в първи кръг
 • 25 октомври 2016г. – обявяване на одобрените организации
 • 25 октомври – 4 ноември 2016г. – сключване на договори и финансиране
 • 4 ноември 2016г. – 30 април 2017г. – изпълнение на проектите
 • 1 – 10 май 2017г. – отчитане на проектите

Критерии за участие:

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.

С предимство ще бъдат финансирани:

 • организации, работещи в сферата на женските права
 • организации, работещи за преодоляване на множествена дискриминация (ЛГБТ, ромски организации и т.н.)
 • младежки организации, работещи и/или реализирали проект, свързан с женски права и равнопоставеност на половете
 • организации, чиято дейност се осъществява извън София
 • организации, чиято дейност се осъществява от по-малко от година
 • организации, чийто годишен бюджет е по-малко от 50 000 лева

Проектите на всички кандидатстващи организации трябва да съответстват както на темата на конкурса, така и на един от четирите тематични приоритета на Български фонд за жените за 2016-2017г.

Всички проекти трябва да популяризират дейността на Български фонд за жените, а ако има планирани комуникационни материали, то те трябва задължително да носят логото на БФЖ.

Критерии за оценка:

 • Връзка на проекта с темата на конкурса и приоритетите на Български фонд за жените за 2016-2017г.
 • Реалистичност на проектите и заложените цели
 • Реалистичност на бюджета
 • Капацитет или потенциал за изпълнение на проекта

Проектите ще бъдат оценени от настоятелството и екипа на Български фонд за жените.

Документи за кандидатстване и допълнителна информация: http://bgfundforwomen.org/bg/2016/09/10/nov-konkurs-za-finansirane-na-proekti/

 

Banner 468 x 60 px