Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

 

Уеб сайт:: https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/10205586417243597/

Съфинансирането на проектни предложения по Седма рамкова програма се връща във фонд "Научни изследвания"

Съфинансирането на проектни предложения по Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013) се връща във Фонд „Научни изследвания“. Ръководителите на проекти, по които предстои да бъдат изплатени сумите за съфинансиране на последен етап, трябва да предоставят необходимите документи в Министерство на образованието и науката до 23 ноември 2016 г.

Пакетът включва 12 документа. Сред тях са искане за съфинансиране (Приложение 1), декларация за счетоводната политика на научната институция, подписана от ръководителя и главния счетоводител (Приложение 2), декларация за получени в последните 2 финансови години и през текущата година държавни помощи, ако кандидатът е предприятие или нестопанска организация (Приложение 3). 

Към документите се подават още копие от сключен договор с ЕК и всички анекси към него, гаранция от бенефициента, че е получил от координаторите по проекта или директно от ЕК средствата за изпълнение на работната програма, агрегирана работна програма с остойностяване на отделните дейности, подробна финансова обосновка за необходимото национално съфинансиране и видовете дейности, за които ще се разходват тези средства, допълнителни източници на финансиране извън средствата от ЕК и исканото финансиране, „CPF” форми и финансово разпределение на средствата за бенефициента от страна на ЕК, както и копие от сключени договори и допълнително споразумения между организацията и възложителя.

Адресът за изпращане е: Министерство на образованието и науката, Дирекция „Наука“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А, София 1000. Получените документи ще бъдат систематизирани от експертите на МОН и предоставени на Фонд „Научни изследвания“.

В приложение ще откриете Правила за регламентиране на координацията и взаимодействието между Министерството на образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“. Те са свързани с процедурата по предоставяне на национално съфинансиране при участие на български колективи в научни проекти по Седма рамкова програма.

Приложенията може да видите тук

Източник: http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2291

 

Пропагандата онлайн: „продължение на методите, използвани през Студената война“

Разпространяването на невярна или подвеждаща информация е инструмент за всяване на страх и разделение в обществото. Европейският парламент обсъжда на 22 ноември доклад, призоваващ за противодействие на подобни кампании, провеждани от терористични организации или от страни като Русия. Авторката на доклада Ана Фотига (ЕКР, Полша) е убедена в необходимостта от по-голямо сътрудничество между страните в ЕС и от повече средства за борба с пропагандата.

 

Какво е влиянието на пропагандата? Съществуват теории за това, което се случи около изборите в САЩ, но възможно ли е пропагандата да повлияе на избори в Европа?

 

Много неща се случиха след руската агресия в Украйна и анексирането на Крим. Това беше сигнал за пробуждане.

 

От гледната точка на нас в Централна и Източна Европа, Русия започна да изкривява информацията и да въздейства на медийните пазари много по-рано. Това беше чисто продължение на методите и инструментите, използвани по времето на Студената война.

 

Разбира се, това оказва влияние върху обществата в ЕС и в други страни. Без съмнение гражданите на САЩ също са цел на руската пропаганда чрез използването на много инструменти като информационния канал Russia Today.

 

Защо ИДИЛ успяват да достигнат с посланията си младите мюсюлмани в Европа? Как можем да се защитим?

 

За съжаление, не става въпрос само за младите мюсюлмани. Чрез набор от инструменти те успяха да привлекат хора от различни поколения и различни религии, успяха да ги накарат да приемат вярата им и да запазят радикализацията им.

 

Аз се срещнах с много представители на министерствата от страните в ЕС - за управляващите е травмиращо да знаят, че младите хора в тяхната страна могат да се обърнат срещу собствената си нация. Това е проблем, който е изключително труден, но ние сме готови да се справим с него и вече имаме подкрепа и на европейско ниво.

 

Има напреднали технологии за оценка на ситуацията и докладът споменава инструменти за идентифициране на фалшива информация, както и нуждата да се опишат случаите и подходите на радикализация, както и колко често тя има трагични последствия за цели млади семейства.

 

Имаме инструменти, които са на разположение на всяка страна в ЕС, за наблюдение на социалните медии и на случаите на радикализация. Разбира се, това изисква много усилия, но ние сега сме наясно с нещата благодарение на много откритото сътрудничество и на информацията, идваща от страните-членки.

 

Финансирането обаче остава проблем. Ние трябва да инвестираме много повече в тези кампании за борба с радикализацията.

Източник: Европейски парламент

Малки и средни компании ще може да кандидатстват за 385 млн. евро при ниски лихви

Над 4000 малки и средни предприятия в страната ще получат заеми с по-ниски лихви, след като Европейският инвестиционен фонд, част от Европейската инвестиционна банка, подписа първите пет гаранционни споразумения по Инициативата за малки и средни предприятия. С предоставените гаранции Обединена българска банка, Райфайзенбанк България, Уникредит Булбанк, Прокредит банк и СИБАНК ще отпуснат общо 385 млн. евро кредити на фирмите при облекчени условия. Това представлява близо две трети от планираните 600 млн. евро, които ще бъдат предоставени по инициативата.

Гаранции

Споразуменията с петте търговски банки са първите подписани по процедурата, която беше открита през май тази година. Предвижда се по нея финансовите институции да получат общо 102 млн. евро под формата на гаранции, което да им позволи по-активно да кредитират малки и средни предприятия, включително микропредприятия и стартиращи фирми. "Тези сделки ще генерират повече от 600 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия през следващите години", посочи главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд Пиер Луиджи Джилиберт. "Всичките пет банки са важни кредитори на малки и средни предприятия в България и чрез инициативата ще бъдат жизненоважни партньори в предоставянето на подкрепа за предприемачите, които желаят да стартират и развиват своя бизнес", коментира вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Андрю Макдоуел.

Финансов инструмент

Инициативата за малки и средни предприятия е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия чрез програма "Хоризонт 2020", групата на Европейската инвестиционна банка и българското правителство. Целта й е да стимулира финансирането на МСП, като осигурява защита от кредитен риск на портфейлите от кредити, които банките предоставят на фирмите. Това е първата оперативна програма, работеща в България, която се контролира директно от наднационална институция.

Според изискванията на Европейския инвестиционен фонд минималната сума на един кредит може да бъде около 25 хил. евро, а максималната – около 5 млн. евро. Заемите могат да се отпускат за срок от 2 до 12 години. Очакванията са, че лихвените нива ще паднат поне с 2%, а исканите обезпечения ще са доста по-ниски.

Източник: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/11/21/2868387_malki_i_sredni_kompanii_shte_moje_da_kandidatstvat_za/

 

Нова уеб платформа улеснява “ученето през целия живот”

В родното уеб пространство вече работи уеб-базирана база данни с образователните възможности в България и улеснява потребителите в избора им на следдипломна квалификация. Той е реализиран по европейската програма „Учене през целия живот“, благодарение на Сирма Солюшънс и АдминСофт.

В днешното динамично време на бързо развиващи се технологии, “икономика на знанието” и все по глобализиращ се свят, наличието на актуална и квалификация е ключово за намирането на подходящи кариерни възможности не само за младите хора, но и за всички останали. Точно поради тази причина завършването на гимназия или университет нерядко се оказва само началото на един по-дълъг образователен път, който може да продължи през целия живот. За да улеснят онези от нас, които имат желанието да вървят по него, родните компании Сирма Солюшънс и АдминСофт са създали база данни за избор на образователна форма и квалификация по програмата на Европейския съюз за „Учене през целия живот“.

Сайтът – http://euroguidance.bg/Public 

Тази база данни, наречена „ЕВРОГАЙДЪНС“ (Euroguidance), е уеб базирана и съдържа изчерпателна информация за образователните възможности в България. Тя е разработена по поръчка на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който изпълнява функции на национална агенция по програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.

Основното предназначение на проекта е да предостави възможност за публикуване и обмен на информация за образователни и квалификационни възможности в Република България. На създаденият уеб портал може да се видят всички форми на образование и квалификация в областта на средното и висшето образование, както и наличните курсове и програми, свързани с възможността за учене през целия живот. Освен това, потребителите имат достъп до данните за контакт на съответните образователните институции.

Проектът е реализиран за два месеца и за неговото осъществяване е изградена и внедрена национална база данни за нуждите на ЦРЧР, която е свързана с Европейската платформа „Learning opportunities and qualifications in europe“, разказват още разработчиците.

Чрез уеб-портал потребителите се свързват с националната база данни за образователни и квалификационни възможности, с актуализирани данни към съответната учебна година. Потребителският интерфейс е изчистен и лесен за ползване. Той позволява автоматизирана актуализация на данните за следваща учебна година или друг приложим период. В допълнение е изграден интерфейс за експорт на данните от националната база към Европейската платформа в xml – формат. За успешното внедряване и последващо използване и доразвиване на базата и уеб портала, е проведено обучение на служителите на ЦРЧР.

По такъв начин новосъздаденият портал включва пълната информация за квалификационните възможности в България и улеснява потребителите в избора им, включително подпомага и чуждестранните младежи, които избират България за своето образование, защото страната ни е атрактивно място за обучение и квалификация на млади хора от над 120 страни от цял свят.

Източник: Компютърен свят.