Вход
обновено 3:58 PM EEST, Jul 22, 2018
ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

 

Уеб сайт:: https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/10205586417243597/

Награда на гражданското общество за 2018

"Идентичности, европейски ценности и културно наследство" - това е темата на тазгодишната Награда на гражданското общество на колегите . Краен срок за кандидатстване  7 септември. Вижте повече 

Нови правила на ЕС гарантират това лято по-добра защита за 120 милиона летовници

Считано от неделя, 1 юли, пътниците, които резервират пакетни туристически ваканции, ще се възползват от по-големи права като потребители.

Ще бъдат обхванати не само традиционните пакетни туристически ваканции, новите правила ще защитят и потребителите, които резервират други форми на комбинирано пътуване, включително персонализираните пакети, при които пътуващият избира различни елементи от един-единствен пункт за продажби онлайн или офлайн. Новите правила също така ще въведат закрила за „свързаните пътнически услуги“, когато пътуващият закупува туристически услуги в една точка на продажба, но посредством отделни резервации или, след като е резервирал една пътническа услуга чрез един уебсайт, е приканен да резервира друга услуга на друг уебсайт.

Новите правила ще бъдат от полза за потребителите в още по-голяма степен с:

  • По-ясна информация за пътниците: Предприятията трябва да информират пътниците дали им предлагат туристически пакет или свързана пътническа услуга, както и да ги запознаят с основните им права чрез стандартни формуляри за данни. Те трябва да предоставят ясна информация относно особеностите и характеристиките на пакета, цената му и допълнителните такси.
  • Връщане на пари и репатриране в случай на несъстоятелност: Дружествата, които продават пакетни туристически ваканции, трябва да бъдат защитени от несъстоятелност. Тази гаранция покрива възстановяванията на суми и репатрирането в случай на несъстоятелност на организаторите. Тази гаранция важи също и за свързани пътнически услуги.
  • По-ясни правила относно отговорността: Организаторът на туристическия пакет носи отговорност, ако нещо се обърка, независимо от това кой извършва пътническите услуги.
  • По-големи права за отменяне: С новите правила пътуващите могат да отменят пакетната си туристическа ваканция по всякаква причина чрез заплащане на разумна такса. Те могат да отменят почивката си, без да плащат неустойка, ако дестинацията им стане опасна, например поради въоръжени конфликти или природни бедствия, или ако стойността на пакета се покачи с над 8 % от първоначалната цена.
  • Настаняване в случай, че връщането не може да бъде осъществено: Когато пътниците не могат да се върнат от пакетната си туристическа ваканция, например в случай на природни бедствия, на тях им се предоставя настаняване до максимум три нощувки, ако те не могат да се върнат от ваканцията си навреме. Допълнителните нощувки са обхванати в съответствие с приложимите регламенти относно правата на пътниците.
  • Съдействие на пътуващите Организаторът на туристическия пакет трябва също така да осигури помощ на изпаднали в затруднение пътници, по-специално чрез предоставяне на информация относно услугите в областта на здравеопазването и консулските услуги.

Новите правила също така ще са от полза и за предприятията, с тях се въвеждат:

  • По-ясни правила и улесняване на трансграничните дейности: Сега за предприятията ще важи един-единствен набор от правила относно изискванията за информация, отговорността и другите задължения в рамките на ЕС. Националните схеми при обявяването в несъстоятелност сега също са признати в целия ЕС. Тези мерки ще позволят на дружествата да осъществяват дейност в рамките на ЕС по същия начин, както ако са у дома.
  • Модернизираните информационни изисквания вече не се основават изключително върху туристическите брошури: фактът, че търговците няма да са задължени да отпечатват отново брошури, се очаква да доведе до икономии за тях от 390 милиона евро годишно.
  • Намаляване на регулаторната тежест: Бизнес пътувания, уредени по рамково споразумение, например чрез специализирана туристическа агенция, вече няма да бъдат обхванати от директивата.

Следващи стъпки

Държавите членки трябваше да транспонират правилата в националното си законодателство до 1 януари 2018 г. Последва шестмесечен преходен период, до 1 юли — датата, на която националните мерки за транспониране на директивата ще започнат да се прилагат. Комисията ще проучи как държавите членки са транспонирали правилата и как ги прилагат. Тя ще предприеме подходящи последващи мерки, когато това е необходимо.

За допълнителна информация от източника: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4293_bg.htm

 

Нова европейска система за пътувания ще подобри граничния контрол

Нова система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) ще засили граничния контрол на ЕС. Освободените от изискването за виза лица от трети държави ще трябва да кандидатстват за разрешение за пътуване, преди да пристигнат в ЕС. Системата за кандидатстване трябва да бъде бърза, ефективна и лесна за изпълнение.

39 милиона пътуващи без визи от над 60 страни се очаква да посетят ЕС през 2020 г. За тези пътници ще се прилага нова система. Тя се нарича ETIAS: системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им. Чуждестранни граждани от трети държави, които искат да посетят страни от ЕС, ще трябва да кандидатстват за разрешение за пътуване преди да пристигнат. Процесът, през който трябва да преминат, е лесен – само онлайн проверка, която могат да направят преди пътуването си до Европейския съюз. Ето как се очаква да работи ETIAS: пътуващите попълват онлайн формуляр и заплащат такса от 7 евро. Лицата под 18 и над 70-годишна възраст са освободени от такса. Заявлението се обработва автоматично. В него се разглеждат личните данни, документите за пътуване и се дава отговор на общи въпроси като страната на местоназначение и информация за контакт. След това заявлението се проверява в базите данни за сигурност. Ако лицето представлява миграционен или епидемичен риск или заплаха за сигурността, може да му бъде отказан достъп. Разрешението на ETIAS ще бъде валидно за срок до 3 години. Най-важното е да се гарантира сигурността и безопасността на нашите граждани. Проверката преди пътуване не трябва да причинява неудобство за пътуващите, а по-скоро да им спести време и най-вече да гарантира повишаване на безопасността в Европа.

Вижте видео по темата: https://www.europarltv.europa.eu/bg/programme/eu-affairs/a-new-european-travel-system-to-improve-border-controls

 

Включете се!

 

Европейски избори 23 – 26 май 2019 г.

Този път не е достатъчно да се надяваме на по-добро бъдеще – този път всички ние трябва да поемем отговорност, за да може то да се осъществи.

Затова този път ние не Ви молим просто да гласувате, а да ни помогнете да убедим и други да го направят. Вижте как можете да се включите: https://www.thistimeimvoting.eu/bg?recruiter_id=8529

Защото когато всички гласуваме, всички печелим.

Banner 468 x 60 px