Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

 

Уеб сайт:: https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/10205586417243597/

Интернет гигантите трябва да заплащат чуждия труд, който използват

Европейският парламент прие преработената си преговорна позиция по разпоредбите за авторското право в сряда, добавяйки мерки за защита на малките предприятия и свободата на изразяване.

Позицията на Парламента за преговорите с държавите членки за постигането на окончателно споразумение беше приета с 438 гласа „за“ срещу 226 „против“, с 39 „въздържали се“.

 

 • Интернет гигантите трябва да заплащат чуждия труд, който използват  
 • Малки и микроплатформи са изключени от обхвата на директивата  
 • Връзки „придружени от отделни думи“ могат да бъдат споделяни свободно 
 • Журналистите трябва да получават дял от всяко възнаграждение, свързано с авторското право, получавано от издателските къщи

 

Технологичните гиганти трябва да споделят печалбите си с артисти и журналисти

 

Много от измененията на ЕП към оригиналното предложение на Комисията имат за цел да гарантират, че артистите, или по-конкретно музикантите, изпълнителите и сценаристите, както и издателите на вестници и журналистите, получават възнаграждение за работата си, когато тя се използва от платформите за споделяне като YouTube или Facebook, както и от новинарски агрегатори като Google News.

 

След гласуването докладчикът Аксел Фос (ЕНП, Германия) коментира: „Много съм доволен, че въпреки силната лобистка кампания на интернет гигантите сега има мнозинство в ЕП, което подкрепя принципа за справедливо заплащане на европейската творческа дейност.

 

Имаше разгорещен дебат около тази директива и вярвам, че Парламентът изслуша внимателно повдигнатите опасения. По този начин ние отговорихме на безпокойствата, свързани с иновациите, като изключихме от обхвата малките и микроплатформи и агрегаторите.

 

Убеден съм, че след като ситуацията се нормализира, интернет пространството ще бъде също толкова свободно, колкото днес, а създателите и журналистите ще получават по-справедлив дял от приходите, които са генерирани от тяхната работа, и ще си задаваме въпроса за какво е бил целият шум“.

 

Справедливо заплащане за артисти и журналисти, като същевременно се насърчават стартиращите предприятия

 

Позицията на Парламента засилва предложените планове на Комисията за поемането на отговорност от страна на интернет платформите и агрегаторите при нарушения на авторското право. Това също ще важи за кратки откъси, в които само малка част от текста на издателите на новини е показан. На практика тази отговорност задължава тези страни да заплащат на правоносителите за разпространяването на защитени с авторско право материали. Текстът на ЕП също така изрично изисква лично журналистите, а не само издателските им къщи да се възползват от възнагражденията, произтичащи от това задължение за отговорност.

 

Същевременно, в опит да насърчи стартиращите предприятия и иновации, сегашният текст изключва малките и микроплатформите от директивата.

 

Защита на свободата на изразяване

 

Текстът включва разпоредби за гарантиране на авторското право онлайн, без да ограничава несправедливо свободата на изразяване, с която се характеризира интернет.

 

По този начин простото споделяне на връзки към статии, придружено от „отделни думи“, които ги описват, ще бъде изключено от ограниченията на авторското право.

 

Всякакви действия, предприемани от дадена платформа за проверка дали качването на информация не нарушава авторските права, трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да се избягва засичането на „произведения, които не нарушават закона“. Тези платформи допълнително ще бъдат задължени да установят бързи системи за обжалване (управлявани от екипа на платформата, а не от алгоритми), чрез които да могат да бъдат подавани жалби, в случай че даден материал е бил премахнат погрешно.

 

Уикипедия и платформи със софтуер с отворен код няма да бъдат засегнати

 

Текстът също уточнява, че качването на информация в онлайн енциклопедии с некомерсиални цели като в Уикипедия или в платформи със софтуер с отворен код като GitHub ще бъдат автоматично изключени от изискванията за съобразяване с правилата за авторското право.

 

 

Повече права за автори и изпълнители при водене на преговори

 

Текстът на Парламента също така засилва преговорните права на авторите и изпълнителите, като им позволява да претендират за допълнително възнаграждение от страната, която експлоатира техните права, когато предварително договореното възнаграждение е „непропорционално“ ниско спрямо произтичащите облаги.

 

Текстът добавя, че тези облаги трябва да включват „непреките приходи“. Това ще даде право на авторите и изпълнителите да оттеглят или да прекратяват изключителните права върху лиценза за използване на тяхната работа, ако се приеме, че страната, която притежава правата за използване, не упражнява това право.

Нови правила на ЕС затягат контрола срещу прането на пари

Криминалната дейност генерира 110 млрд. евро доходи всяка година, което се равнява на около 1% от БВП на ЕС, показват доклади. Прането на пари е криминално престъпление във всички страни от ЕС, но дефинициите и санкциите се различават.

Европейският парламент ще гласува за нови правила срещу прането на пари, които имат за цел да уеднаквят определенията за криминални престъпления и санкциите срещу пране на пари, включително за печалби от киберпрестъпления.

Хармонизирани правила срещу прането на пари

Според оценки криминалната дейност генерира 110 млрд. евро доходи всяка година, което се равнява на около 1% от БВП на ЕС. Тези средства могат да бъдат използвани и за финансиране на терористична дейност.

Прането на пари е криминално престъпление във всички страни от ЕС, но дефинициите и санкциите се различават. Това се използва от престъпните групи, които насочват дейността си към страните с по-меки наказания.

Новите правила срещу прането на пари имат за цел да уеднаквят определенията за криминални престъпления и санкциите срещу пране на пари, включително за печалби от киберпрестъпления. Те също така улесняват сътрудничеството между правосъдните органи от различни държави.

Промените в директивата „целят да затворят дупките между националните законодателства, които облагодетелстваха престъпниците, и да осигурят нов инструмент за по-ефективна борба на европейско ниво с организираната престъпност. Ние осигуряваме на правораздавателните органи стабилен инструментариум, за да лишим престъпниците от най-важния им актив: парите“, заявява авторът на доклада Игнацио Корао (ЕСПД, Италия).

Контрол върху парите в наличност на границите на ЕС

Парламентът ще гласува също така по изменения в правилата за преноса на пари през външните граници на ЕС. Разпоредбите задължават всеки, който влиза или излиза от ЕС, да декларира, ако пренася повече от 10 000 евро в брой.

С новите промени се разширява определението за пари в брой, като вече ще се включват и предплатени карти, както и силно ликвидни стоки като златото. Непридружени парични средства, изпратени като товар или пратка, също ще трябва да се декларират. Наказанията за нарушения се определят от държавите членки, но трябва да бъдат ефективни, съразмерни и да възпират.

„Ние трябва да направим така, че точните хора да имат достъп до точните данни. С този регламент стана ясно, че едно европейско звено за финансово разузнаване би улеснило разследванията на транснационални престъпления от националните звена“, заяви съавторът на доклада на ЕП Мади Делво (С&Д, Люксембург).

Ако са налице индикации за престъпна дейност, властите ще имат право да проследяват движението и да задържат парични средства в брой, дори когато техният размер е под прага от 10 000 евро.

„Ние актуализираме инструментите, с които разполагат правораздавателните органи, за да могат те да проследяват по-добре парите в движение. В същото време правим така, че мерките да бъдат пропорционални и да зачитат основните свободи на гражданите“, посочва другият съавтор на доклада Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания).

Двата доклада (за прането на пари и за парите в брой) ще бъдат разисквани в пленарна зала във вторник вечер и ще бъдат гласувани в сряда.

Европейски корпус за солидарност: отворен е процесът за кандидатстване

На 10 авг. 2018 г. официално бе даден старт и бе отворена програмата за подаване на проектни предложения към Европейския корпус за солидарност. Заделени са общо 44 милиона евро от бюджета на ЕС за избрани проекти, в които ще могат да участват млади хора от цяла Европа и извън нея. Това е първата от серия покани, които ще позволят на най-малко 100 000 младежи да участват в корпуса до края на 2020 г.

 Финансираща институция: Европейска комисия

 Краен срок за кандидатстване: 16 октомври 2018 г. с изключение на проектите за екипи от доброволци, за които крайният срок за кандидатстване е 18 февруари 2019 г.

Изисквания за кандидатстване:

Поканата обхваща най-широкия досега спектър от проекти: освен дългосрочна индивидуална доброволческа дейност, стажове и работни места в областта на солидарността, ще бъдат допустими следните проекти:

 • Организациите ще могат да предлагат краткосрочни проекти (с продължителност между две седмици и два месеца) за екипи от доброволци. Организациите трябва първо да получат знак за качество, за който могат да кандидатстват по всяко време, като изпратят заявление до националната агенция по „Еразъм +“ или в някои случаи до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.
 • Не само публичните и частните организации, установени в държавите — членки на ЕС, могат да кандидатстват за финансиране. Младите хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, също ще могат да сформират групи от най-малко 5 участници и сами да създават дейности за солидарност, ръководени от младежи.
 • В някои проекти на Европейския корпус за солидарност в областта на доброволчеството могат да участват и организации извън ЕС — от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, бившата югославска република Македония и други държави партньори.

Кандидатствайте за следните действия:

 • Доброволчески проекти
 • Стажове и работни места
 • Проекти за солидарност
 • Партньорства за доброволчески дейности
 • Годишни партньорства за доброволчески дейности
 • Етикет за качество

Подробните условия на поканата за представяне на предложения, отправена днес, включително
приоритетите и указанията за подаване на заявления за всеки проект, могат да бъдат намерени в
ръководството за Европейския корпус за солидарност.

 

Повече информация може да откриете тук:

Пълен текст и наръчник на програма ЕКС

Официален сайт на ЕКС

Портал за кандидати

Информация за организации

Национална агенция Център за развитие на човешките ресурси координираща ЕКС на национално ниво

 Източник: http://zafondovete.eu/

 

Спортни награди на Европейската комисия #BeInclusive 2018

 

Организатор: Европейска комисия

Чрез спортните награди #BeInclusive Европейската комисия цели да признае организации, използващи спорта за увеличаване на социалното приобщаване на групи в неравностойно положение.

 Профил на участниците:

 • Европейски организации, които са развили спортни проекти, целящи социално приобщаване
 • Вашата организация може да работи с етнически малцинства, бежанци, хора с увреждания, младежки групи в риск или други групи, изложени на трудни обстоятелства

 Повече информация може да намерите тук.

 Трите най-добри проекта ще получат финансиране от по 10,000 евро, а други 6 отличени проекта – по 2,500 евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 6 септември 2018 г. (13:00 часа Брюкселско време)

 За контакт: 0080067891011

Banner 468 x 60 px