Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

 

Уеб сайт:: https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/10205586417243597/

DiscoverEU: 12 000 допълнителни билета за безплатно пътуване на младежи в ЕС

След успеха на първото издание на DiscoverEU, Европейската комисия организира нов тур за безплатно пътуване с влак в Европа.

Кандидатстването ще започне на 29 ноември 2018, а крайният срок за кандидатстване ще бъде до 11 декември 2018 г. Самото пътуването в Европа ще се състои в периода между 15 април и 31 октомври 2019 г. През изминалото лято инициативата събра хиляди млади хора, които се срещнаха за пръв път и поеха на европейско пътешествие, при което споделиха пътуване, дом и незабравими преживявания.

 

Кой може да кандидатства и как?

 

·      Кандидатите трябва да са навършили 18 години на 31 декември 2018 г. и да имат готовност за пътуване между 15 април и 31 октомври 2019г. за период от 30 дни.

·      При интерес, кандидатстването става чрез Европейския младежки портал.

·      Експертна комисия ще подбере победителите измежду всички кандидати.

·      Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите в средата на януари 2019 г.

 

Одобрените ще могат да пътуват индивидуално или в група от максимум пет души. По правило, те ще пътуват с железопътен транспорт, но за да се осигури по-добър достъп на континента, участниците могат да използват и алтернативни видове транспорт, като например автобуси, фериботи или, по изключение, самолети. Това гарантира, че младите хора, живеещи в отдалечени райони или на острови, част от ЕС, също ще имат шанс да участват.

На 24 октомври Парламентът ще гласува правила, които подобряват ефективността на Шенгенската информационна система

Обменът на данни през Шенгенската информационна система се засилва, за да се подобри контролът на границите и сигурността.

Eвропейският парламент ще гласува правила, които подобряват ефективността на Шенгенската информационна система - централизирана база данни, която подпомага граничния контрол и сътрудничеството между правораздавателните органи в 30 страни, включително и България.

Мерките са насочени към подобряване на борбата с тероризма и организираната престъпност, както и за овладяване на нелегалната имиграция.

Укрепване на границите


През декември 2016 г. Европейската комисия предложи пакет от законодателни предложения, изменящи правната рамка на Шенгенската информационна система. Целта е да се подобри функционирането на Шенгенското пространство.

„Шенгенската информационна система ще остане най-голямата, най-използваната, най-добре реализираната база данни в сферата на свободата, сигурността и правосъдието, като тя ще осигурява повече сигурност на нашите граждани“, заяви единият от докладчиците на Парламента Карлуш Коелю (ЕНП, Португалия).

Достъп до Шенгенската информационна система имат 22 страни от ЕС, които са членки на Шенгенското споразумение; още 4 страни от ЕС, които все още не са членки, но участват при определени условия (България, Великобритания, Румъния и Хърватия), и 4 страни извън ЕС (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). Ирландия и Кипър не участват в Шенгенската информационна система.

Програмата "Цифрова възможност" очаква стажанти

Над 40% от компаниите в ИКТ сектора в Европа изпитват затруднения при намирането на подготвени служители. Можете да участвате в програмата за студентски стажове в дигиталния сектор.

Стажантите ще се съсредоточат върху подобряване на дигиталните си умения в области като big data analysis, неприкосновеност на данните, киберсигурност, информационни системи и мрежи, разработване на приложения и софтуер, както и дигитален маркетинг. Те ще получават месечно възнаграждение от около 500 евро, като средната продължителност на обучнието им ще бъде пет месеца. Инициативата е финансирана от "Хоризонт 2020" и се изпълнява чрез "Еразмус +".

"Пилотният проект „Цифрова възможност" ще позволи на приблизително 6000 студенти или наскоро завършили да направят международен стаж в технологично предприятие“, коментира  Мария Габриел, европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество.

 

 

Еразъм+ предоставя на хората компетенциите, необходими за независим и пълноценен живот

Програмата им помага да намерят мястото си в обществото и да придобият усещане за европейска идентичност, която допълва нашата национална, регионална и местна идентичност.

Увереност в себе си, адаптивност, откритост, взаимно разбирателство и солидарност — това са само някои от ползите от участието в Еразъм+. Когато хората имат възможност да се срещат с други хора — да обменят идеи, да извършват доброволческа дейност и да учат нови неща, те често откриват сходства, които водят до създаване на трайни връзки между тях. Според френския виолончелист Матийо Сальо Еразъм+ е нещо като универсален лек: Липсата на толерантност винаги е основана на погрешни схващания. Еразъм+ позволява да бъдат преодолени тези погрешни схващания и предоставя уникална възможност да признаем различията помежду си и да се научим да гледаме отвъд тях. Когато говори за своето обучение в Испания по линия на „Еразъм“, Матийо отбелязва, че всички програми за обмен допринасят за повече толерантност и откритост.

В програмата Еразъм+ откритостта не е само ценност, но и реалност. Тази програма формира ново поколение европейски граждани, като открива пред тях множество възможности. Тя дори доведе до създаване на нови семейства, в които се събират представители на различни националности: една трета от бившите участници в програмата за висше образование Еразъм+ имат партньори с различна от тяхната националност в сравнение с едва една десета от завършилите висше образование, които не са участвали в програмата.

Виж още на: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/spotlight-erasmus-opens-your-mind_bg

 

Banner 468 x 60 px