Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

 

Уеб сайт:: https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/10205586417243597/

Нова стажантска програма "Цифрова възможност"

За всички хуманитарни специалности с интерес към цифровите технологии - новата стажантска програма "Цифрова възможност" на комисар Мария Габриел ще стартира. Вижте как https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job

 Новата стажантска програма на ЕК "Цифрова възможност" е инициатива на  комисар и цели да даде старт на 6000 младежи от ЕС в сектора на дигиталните технологии между 2018 и 2020 г.

Вашите права в Единния цифров пазар

В ЕС, Вие имате право да местите свободно данните си - ползвайте каквито решите доставчици. Личните Ви данни са сигурни. Вашите :

Пътувайте с абонаментите си. Имате право на достъп до музика, филми и игри навсякъде в ЕС, благодарение на регулациите за пренос на данни. Вашите :

Ново ръководство на тръжни процедури за финансирани от ЕС проекти

Ръководството обхваща целия процес, от подготовката и публикуването на поканите за участие до подбора и оценката на офертите и изпълнението на поръчките. За всеки от етапите има включени съвети за избягване на грешки, добри практики, полезни връзки и образци. Разяснено е също така как да се оползотворят максимално възможностите, които разкриват приетите през 2014 г. преработени директиви за обществените поръчки, т.е. по-малко бюрокрация и повече онлайн процедури, за да се улесни участието на малките предприятия в публичните търгове и възможност за въвеждане на нови критерии в решението за възлагане на поръчката с цел да се изберат социално отговорни дружества и иновативни и екологични продукти.

„Оказването на помощ на държавите членки при организирането на надеждни тръжни процедури за инвестициите на ЕС е от съществено значение, за да се защити бюджетът на ЕС от грешки и за да се гарантира максималното въздействие на всяко вложено от ЕС евро така, че това да бъде в пряка полза на гражданите“, заяви комисарят по регионалната политика Корина Крецу.

Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове насочват над 450 милиарда евро в реалната икономика на ЕС за периода 2014—2020 г., половината от които се инвестират чрез обществени поръчки. В интернет има публикувана инфографика относно ръководството, както и допълнителна информация относно дейностите на Комисията, с които тя помага на държавите членки да подобрят начина си на управление и инвестиране на средствата от ЕС.

Banner 468 x 60 px