Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
Балканите

Балканите

 Работи за Балканите от 2008 година. Пише в ПриродаОбщество и Приключения Главен редактор на Приключения от 2015г.

Уеб сайт::

Информационен семинар за по-добро управление на водата и нейното опазване

 

На 21 март 2019 в конферентната зала на хотел Неврокоп в гр. Гоце Делчев Сдружение Еко Неврокоп проведе ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР като част от осведомителна кампания за по-добро управление на водата и нейното опазване, формиране на екологично съзнание и превенция на замърсяването на водите. Представени бяха две проучвания - проучване отношението на целевите групи към водните ресурси, тяхното опазване, ефективно използване и управление, както и проучване на добрите практики за използване и управление на водните ресурси.

Основните целеви групи, с които бе свързано събитието, бяха земеделски производители, фермери, микропроизводители, представители на земеделски служби, широката общественост.

Семинарът се организира по проект Best Water Use с акроним BEST-U, с продължителност на изпълнение до 01.10.2019 г. Той има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Основните цели на проведения информационен семинар бяха популяризиране на "зелено поведение" в областта на управление на водите, представяне на съществуващи иновационни методи/ технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Сдружение Еко Неврокоп и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите страни в Управляващият орган и Съвместния секретариат.

 

 

 

 

Oткриване на реставрирания храм „Св. Архангел Михаил” в град Рила

 

Проект № СВ006.1.21.104 „Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“ 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България –Македония 

На 24.09.2018 г  в  град Рила официално беше открит реставрираният храм „Св. Архангел Михаил”. Дейностите по реставриране и обновяване са изпълнени в рамките на проект № СВ006.1.21.104 „Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“ в партньорство с Община Старо Нагоричане БЮР Македония.

За откриването в Рила пристигнаха и гости от община Старо Нагоричане.

След официалното откриване гостите  се включиха в туристическа обиколка опознаване на други обекти на културния и религиозен туризъм в Община Рила. Гостите останаха приятно изненадани от разказа на доцент Миглена Прашкова, ръководител на екипа от реставратори, извършил обновяването на стенописите, тя ги запозна с уникалните християнски мотиви и символи на средновековната иконопис и с отделни детайли по време на  тяхната реставрация.

“Свети  Архангел Михаил” е една от малкото добре запазени църкви на Балканите датирани от 12 век. Намира се непосредствено до гробищния парк в гр. Рила, на 18 км. западно от най-големия средновековен манастир в страната – Рилски манастир.

Църквата е кръстокуполна с четири свободно стоящи стълба, характерно за доминиращия на Балкански полуостров в периода XI—XIV век архитектурен стил.

През края на XVIII  и началото на XIX век  е възстановена и основно разширена на запад, като по цялата повърхност на стените е нанесена нова варова мазилка и част от тях са изписани с възрожденска живопис, характерна за първата половина на XIX век.

В периода 1991-2004г. по време на реставрация на възрожденската стенопис, учените откриват по-стар слой стенописи, датирани от 12 век.

Поради липса на финансови средства, стенописите са единствено разкрити и с цел опазването им, покрити с предпазни щитове. До момента интервенцията върху храма се е свеждала единствено до ремонтни и аварийни дейности.

През пролетта на 2018г. с финансовата подкрепа от Програмата за трансгранично сътрудничество- ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Македония (2014-2020) започва цялостната архитектурно-строителна реставрация на средновековната част на църквата.

Храмът е включен в Регистъра на Министерство на културата за недвижими културни ценности от национално значение, а високата художествена стойност на обекта е в реставрираната средновековна живопис.

Изключително живописна е и Възрожденската стенописна декорация, традиционно подчинена на патрона на храма – Свети Архангел Михаил.

Други дейности по проекта са:

- Създаване на Туристически информационен център в община Старо Нагоричане;

- Център за обучения по занаяти и въвеждане на модерни информационни технологии за туристическа интерпертация в община Старо Нагоричане;

- туристическа обиколка  в Старо Нагоричане.

 

 

 

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Община Рила и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

Aрхитектурно-строителна реставрация на средновековна църква „Свети Архангел Михаил“

 

Проект № СВ006.1.21.104 „Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“ 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България –Македония 

 

 

Община Рила успешно приключи архитектурно-строителна реставрация на средновековна църква „Свети Архангел Михаил“, гр. Рила. Дейността е финансирана в рамките на проект № СВ006.1.21.104 „Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“ и се изпълнява в партньорство с Община Старо Нагоричане БЮР Македония. Финансиран е по Програмата за трансгранично сътрудничество- ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Македония (2014-2020). 

Църквата “Свети  Архангел Михаил” в гр. Рила се намира в Югозападната част на България, на 18 км. западно от най-големия средновековен манастир в страната – Рилски манастир. Датирана е от ХІІ век.

По своя архитектурен план, църква „Свети Архангел Михаил“ е от типа на кръстокуполните църкви с четири свободно-стоящи стълба, разпространени на Балканския полуостров в период XI—XIV век. През края на XVIII  и началото на XIX век  е възстановена и основно разширена на запад, като по цялата повърхност на стените е нанесена нова варова мазилка и част от тях са били изписани с възрожденска живопис, характерна за първата половина на XIX век. В периода 1991-2004г. по време на реставрация на възрожденската стенопис, учените откриват по-стар слой стенописи, датирани от 12 век, което е и причина за датировка на църквата. Поради липса на финансови средства, стенописите са единствено разкрити и с цел опазването им, покрити с предпазни щитове и до момента интервенцията върху храма е сведена единствено до ремонтни и аварийни дейности.

През пролетта на 2018г. с финансовата подкрепа от Програмата за трансгранично сътрудничество- ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Македония (2014-2020) започва цялостната архитектурно-строителна реставрация на средновековната част на църквата. Църквата е с нов покрив и купол, реставрирани са 50 кв.м средновековна и 35 кв.м възрожденска живопис. Храмът е включен в Регистъра на Министерство на културата на недвижими културни ценности от национално значение, а високата художествена стойност на обекта е в реставрираната средновековна живопис. Посетителите тук могат да видят  изображения на Светия лечител Дамян, със скалпел (ланцет) в дясната си ръка, изографисан в цял ръст; разположени в цял ръст светците литургисти Григорий Богослов, Василий Велики, Йоан Златоуст и Свети Поликарп Смирнски; изографисана фигура на Свети Николай Мирликийски Чудотворец и др., които са уникални по своята сюжетика и стилови особености, характерни за византийското изкуство от периода на средновековието. 

Изключително живописна е и възрожденската стенописна декорация, традиционно подчинена на патрона на храма – Свети Архангел Михаил.

Официалното откриване на обекта ще се състои на 24.09.2018г. с участие и на македонските партньори. Организаторите предвиждат и провеждане на туристическа обиколка с цел представяне и на други обекти на културния и религиозен туризъм в община Рила.

С изпълнението на проекта, Община Рила се стреми да експонира църква „Свети Архангел Михаил“ като завършен продукт на религиозен и културен туризъм и да постигне добавена стойност на туристическа дестинация Рилски манастир. Други дейности по проекта са: създаване на туристически информационен център в община Старо Нагоричане и център за обучения по занаяти и въвеждане на модерни информационни технологии за туристическа интерпертация, както и туристическа обиколка и в Старо Нагоричане.

Обща стойност на проекта е 498 301.66 евро, за Община Старо Нагоричане -274 622.46 евро и за Община Рила-223 679.21 евро.

Изпълнява се в двугодишен срок и официално приключва на 24.10.2018г.

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Община Рила и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

Виртуален панаир на фирми от България и Македония

 

На 10 януари 2018г. ще се проведе първият по рода си виртуален панаир на фирми от България и Македония

Първият виртуален панаир, който се организира на територията на Област Благоевград в България и Югоизточния регион на Македония ще се проведе в две изложбени халета, в които ще имате възможност да посетите виртуалните щандове на 20 предприятия от Македония и България. В съпътстващата програма на събитието ще се организират 10 видео презентации на дейностите по проекта и 12 презентации на добри практики в областта на не-технологични иновации.

 

Виртуалният панаир e онлайн събитие, което има за цел да насърчи и развие трансграничното сътрудничество между бизнеса от България и Македония като предложи на фирмите възможността да се свържат с клиенти и бизнес – партньори без да се налага това да се случи физически. Виртуалните търговски панаири представляват виртуални събития, които протичат в онлайн среда, провеждани на живо за определен период време. Може да се считат като онлайн еквивалент на традиционни търговски изложения, но изложителите и посетителите се свързват чрез интернет, без значение от географско разположение, като се пестят време и пари.

 

 

Ако желаете Вашата фирма да бъде включена безплатно в изложението, моля да ни изпратите на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. следната кратка информация:

  • Име на фирмата
  • Контактна информация
  • Лого
  • Кратко описание на дейностите на фирмата
  • Електронни рекламни материали, брошури, снимки и други

 

Краен срок за регистрация 08.01.2018

 

За да се включите във виртуалния панаир като посетител е необходимо да посетите Интернет страницата на проекта на адрес www.innofoster.eu. Събитието ще стартира в 13:00 часа на 10.01.2018 година.

 

Събитието е част от дейностите на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации”.

 

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Сдружение „Бизнес информационен и консултантски център – Сандански“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.