Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
Гергана Иванова

Гергана Иванова

 

Уеб сайт:: http://https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1217892074892568/

Шесто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Interreg - ИПП Програмата за ТГС България - Македония 2014-2020

На 17 януари 2019 в град Берово се проведе Шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Interreg - ИПП Програмата за ТГС България-Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС. Заседанието беше председателствано от Мйелма Мехмети - Петерсен, Министерство на местно самоуправление на Република Македония и съ-председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България.  

По време на срещата беше представен напредъка по изпълнението на Interreg - ИПП Програмата за ТГС България-Македония 2014-2020, както и резултатите от оценката  по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата. Членовете на Съвместния комитет за наблюдение одобриха списъка с проектни предложения  за финансиране по Втората покана за набиране на проектни предложения. 

От 162 получени проектни предложения, 121 са преминали оценката за административно съответствие и оценката за допустимост. Въз основа на резултатите от класирането, бяха предложени за финансиране общо 17 проектни предложения  на обща стойност 5 500 824,84 евро, както следва: 

По Приоритетна ос 1  - Околна среда са предложени за финансиране 6 проектни предложения на обща стойност 2 305 174,41 евро; 
По Приоритетна ос 2 –  Туризъм са предложени за финансиране 8 проектни предложения на обща стойност 2 837 226,43 евро; 
По Приоритетна ос 3 – Конкурентоспособност са предложени за финансиране 3 проектни предложения на обща стойност 358 424,00 евро.

Списък с проектните предложения, предварително одобрени за финансиране от Съвместния комитет за наблюдение можете да намерите ТУК.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от оценката и присъдените точки, посредством официални писма.

84 проектни предложения са включени в списъка с резерви подредени по точките, получени по време на техническата оценка и оценката на качеството. 

Беше обсъден и одобрен мандат на Управляващия орган за предварително договаряне с одобрените към момента проекти. В  началото на 2019г. ще бъдат проведени процедури по предварително договаряне, които включват: проверки на място за инвестиционните проекти, проверка за наличие на двойно финансиране,  проверка за наличие на държавни помощи за българските партньори, оптимизация на бюджета и подготовка на договорите за финансиране.

Site Image

След приключване на заседанието, членовете  на Съвместния комитет за наблюдение посетиха обекта на система за водоснабдяване в община Берово,  който е изграден по проект „Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на туризма“, реф. № CB006.1.21.207.

 

Огромен успех за Община Белица и Читалище „Георги Тодоров 1885“

На срещата проведена в Скопие в присъствието на заместник министрите на България и Македония – Томислав Дончев и Кочо Ангушев , кметът на Община Белица донесе новината за одобрения Проект по Втора покана - Приоритетна ос 2 „Туризъм“ в рамките на програмата Interreg - IPA ТГС България - Бившата югославска република Македония, № CB006.2.21.107. 
За Белица одобрения проект финансира ВТОРИ ЕТАП за вътрешен ремонт на сградата на читалище „Георги Тодоров 1885“ на стойност 438588,94 лв. 
Проектът „Културен мост през вековете“ е оценен на първо място в списъка на класираните проекти с 95,5 точки, с Водещи партньори Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ Белица и Община Белица . 

Снимка на Maia Padareva.
Партньор 2 е Центърът за развитие на Източния район за планиране , със седалище град Щип - Директор – Драгица Здравева.
По първа покана на Приоритетна ос 2 „Туризъм“ в рамките на програмата Interreg - IPA ТГС България - Бившата югославска република Македония, в изпълнение на проекта "Възстановяване на обекти с историческо и културно значение и опазване на материалното и нематериално културно наследство в Белица и Македонска Каменица", с реф. № CB006.1.21.191, с договор за субсидия № РД-02-29-272 / 19.09.2017 г., ПЪРВИ ЕТАП се реализира Основеня ремонт - енергийна ефективност върху сградата на читалището. За него община Белица осигури 300 хил. лева съфинансиране. Сега усилията на кмета Ревански са насочени към втория етап за изпълнение на одобрения проект.

Снимка на Maia Padareva.
Проектът „Културен мост през вековете“ е оценен на първо място в списъка на класираните проекти с 95,5 точки, с Водещи партньори Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ Белица и Община Белица това е поредният голям успех на ръководството на читалището в лицето на Мая Падарева и екипът, те преди години донесоха успеха по проект на ЕДЕН, където БЕЛиЦА се записа на Европейската карта.

Белица  стана "Отлична туристическа екодестинация за 2009г."  от тогава досега успехите не спират.

Новият облик на Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ Белица стана притегателен център на града. Красотата от вън ще се допълни с красотата отвътре. Поздравления и успешно реализиране на проекта.

Снимка на Maia Padareva.

Снимка на Maia Padareva.

Смолянските езера – вълшебство на природата

снимка: peika.bg

Районът на град Смолян е щедро надарен с многобройни природни красоти. От всички тях обаче най-красиви са Смолянските езера. Това е място, което те кара да спреш, да се огледаш и да поискаш времето да спре, за да се взираш още и още в тази неземна красота. 

снимка: rodopi.petosoubl.com

снимка: rodopi.petosoubl.com

Езерата са разположени стъпаловидно на левия бряг на река Черна. Те са със свлачищен произход. В миналото били 20, но днес добре оформени и познати са само 7, останалите се превърнали в блата, чиито граници трудно могат да се определят. През по-дъждовните пролети и есени на местата на някои от тях отново се образуват малки езерца.

снимка: fixstay.com

снимка: fixstay.com

Първото езеро Керяновият гьол е в края на Смолян, вляво от пътя за Пампорово. В долния си край то е преградено изкуствено и така се е получило едно от най-големите езера. Точно над него се намира друго по-малко езеро – Милушевият гьол. По-нагоре покрай самия път за Девин е разположено третото езеро – Силажа, което в долния си край има малко островче, обрасло буйно с тръстика. Ако сте любители на риболова и къмпингуването, то тук има страхотни места за тази цел. Малко по-нагоре по пътя е другото езеро – Османовият гьол. Следва може би най-голямото по площ езеро – Лагера, където също има удобни места за лагеруване.

Най-красиви са последните три езера. Те са разположени най-високо, под самите Орфееви скали. Изградена е и екопътека „Трите смолянски езера“, която свързва трите езера и е особено атрактвина. Първо от трите е Тревистото езеро. Веднага след като го видите ще разберете от къде идва името му. Около 30% от площта му е заета от торфен пласт, дебел около 1 метър, който благоприятства за растежа на буйна, зелена растителност. Малко след него, едва на 6 метра, се намира Бистрото езеро. Двете езера са свързани с речен ръкав, който минава покрай многото струпани между двете езера камъни.

Бистрото езеро е може би най-красивото от всичките езера. Гледката е смайваща, в единия му край се оглеждат вековните родопски смърчови гори, а в другия са пръснати големи камъни, наподобяващи малки островчета. Езерото е дълбоко не повече от 1 метър, а дъното ясно се вижда през кристално чистите му води.

снимка: bestbgtrips.bg

снимка: bestbgtrips.bg

Последното езеро – Мътното се намира на около 200 метра от Бистрото и Тревистото езеро. Гледката там отново е впечатляваща – езерото е скътано между гъсти смърчови гори, непосредствено под Орфеевите скали. Поради гъстата, обграждаща го гора светлината трудно стига до него, а водите му сякаш са тъмни, на места дори черни, от там носи и името си – Мътното.

Красивата и непокътната природа в района на Смолянските езера е дом за богато разнообразие от популярни и редки представители на растителния и животинския свят. Тук ще видите „Тронът на Евридика“ - няколко дървета, съединили се в основата си под формата на трон, както и „Лирата на Орфей“ - дърво, чийто дънер се разделя на три и наподобява лира.

Смолянските езера са предпочитано място за бягство от летните горещини не само от жителите на града, а и от неговите гости. Освен в летните горещини, те са идеална дестинация за разхода сред природата и през пролетта и есента, когато природата рисува изключително красиви пейзажи. 

 

http://rodopchani.bg

Музейко се среща с Пловдив, за да покаже света на науката по завладяващ, интригуващ и достъпен начин

Днес целият екип на Музейко, наброяващ 40 човека пристигна специално в Пловдив, за да открие официално изложбата „Еврика!“, която е настанена в Музейния център за съвременна история на Регионалния исторически музей. Атрактивната пътуваща изложба ще остане в града под тепетата до края на годината, като част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

В деня на отбелязването на 141 години от Освобождението на Пловдив представители на образователната общност в града, както и официални лица имаха възможност да се запознаят с интерактивните изобретения и изследователския дух на „Еврика!“, представящ някои от най-интересните открития на 19 и 20 век.

Пътуващата изложба предлага на деца и любопитни възрастни да изследват и да опитат различен подход в света на изобретенията. Посетителите могат да опитат да изпратят телеграма с морзовия апарат на Александър Бел, чийто открития имат сериозно присъствие в изложбата. Благодарение на друго негово изобретение – фоноаутографа, малките любознайковци могат буквално да видят цветовете на вълните, които се образуват в следствия на трептенията. Основната цел на изложбата е да провокира експериментаторския подход в децата, които не трябва да се страхуват от опити и грешки в опознаването на света.

Директорът на Историческия музей Стефан Шивачев отбеляза с нескрита радост, че залата в Музейния център за съвременна история ул. „Ангел Букорещлиев“ 14 никога не е събирала толкова много хора в един ден. Само в неделя, по време на откриващия уикенд в Пловдив, „Еврика” са посетили 763 души. „Всички те са приятели на Музейко. Всички ние сме приятели на Музейко”, каза Стефан Шивачев, който се надява до края на годината през експозицията да минат над 30 хиляди души.

Директорът на Музейко в София Бистра Кирова сподели, че за първи път в историята си Музейко е затворен. „Днес заключихме Музейко , за да дойдем всички тук и да бъдем ЗАЕДНО с пловдивчани. Всички музейковци, целият ни екип е сред вас”, заяви Кирова и помаха на 40-те си колеги в залата, облечени в сини фланелки с весели надписи. „Целта е да запалим любопитството у децата. „Еврика” ще ги накара да експериментират, чрез играта да търсят познание”, допълни директорът на Музейко.

Сред официалните гости, които пробваха днес интерактивните модули, пресъздаващи процеси на научни открития, бяха заместник-кметът по култура и туризъм на община Пловдив Александър Държиков, председателят на Общински съвет – Пловдив Савина Петкова, заместник-областният управител Евелина Апостолова, артистичният директор на фондация „Пловдив 2019” Светлана Куюмджиева и кметът на палестинската община Дура.

Официално бе представен и пловдивският екип от Историческия музей, който ще работи с посетителите на изложбата до края на годината.

От сутринта родители водят децата си в Музейния център за съвременна история. Очаква се и много ученици да посетят организирано „Еврика!“, за да научат интересни факти за изобретатели като Александър Бел. Да изпробват модели на някои от най-значимите изобретения в историята – телефона, електрическата крушка, морзовия апарат, рентгена, преносимия фотоапарат, двигателя с вътрешно горене и други.

Музейният център за съвременна история е на ул. “Ангел Букорещлиев” 14 в двора с най-старите палми в България! Пешеходците могат да стигнат до Музейния център за съвременна история от площад Римски стадион, известен и като “Джумаята”, или през ул. “Александър Първи” по панорамното стълбище с фонтана и с надписа PLOVDIV 2019.

Работно време:

Януари и Февруари 2019: от понеделник до събота вкл. от 10.00 до 16.00 ч.

Март: 2019 от понеделник до неделя вкл. от 10.00 до 16.00 ч.

Април – Октомври 2019 от понеделник до неделя вкл. от 10.00 до 18.00 ч.

Ноември – Декември 2019 – от понеделник до събота вкл. От 10.00 до 16.00ч

Цени на билетите за изложбата ЕВРИКА:

Деца до 7 години (първи клас) – безплатно

Учащи – 1 лв.

Възрастни – 2 лв.

Ръководителите на училищни групи не се таксуват

Цените за достъп са включени в билета за Исторически музей – Пловдив

Телефон за контакти: 032 62 88 86; +359 879 88 68 51;

Инструкции за посещение на училищни групи

Автобусите могат да оставят децата на малкия площад, който се оформя от сливането на улиците “Лейди Странгфорд”, “Цариброд” и “Ангел Букорещлиев”, разположени в близост под сградата на Музеен център за съвременна история.

На няколко минути пеша от адреса на ЕВРИКА се намира и площад “22-и септември“, подходящ за временен престой. Препоръчително е в тези случаи шофьорите да се ориентират към западната част на града, където могат да се намерят места за паркиране, трафикът е по-слаб и е сравнително близо за отиване и връщане, за да се вземе групата.

Място за изчакване на групите може да бъде само дворът на Музейния център.

Достъпност

Сградата не предоставя необходимите условия и съоръжения за хора със затруднено движение

Тоалетна

Сградата има ограничен достъп до тоалетна


86
74
21
35

Banner 468 x 60 px