Вход
обновено 1:33 PM EEST, Apr 20, 2018
Гергана Иванова

Гергана Иванова

 

Уеб сайт:: http://https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1217892074892568/

Банско с тематична изложба „Банско в Европа”

На една от централните улици в Банско – ул. „Пирин”, бе поставена външна изложба със заглавието „Банско в Европа”. Емблематични снимки от пълнокръвния живот на планинския град, направени от фотографа Георги Ангелов, бяха поставени на ефектни пана, за да създават красота и настроение сред минувачите.

Резултат с изображение за Банско с тематична изложба „Банско в Европа”

Изложбата е финансирана от проект „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”, реализиран в рамките на Българското председателство. Резултат с изображение за Банско с тематична изложба „Банско в Европа”Посредством визуалните изкуства като фотографията, изложбата представя облика на Банско като европейски град и обвързаността му с приоритетите на Председателството – Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване; Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани; Сигурност и стабилност в силна и единна Европа; Цифрова икономика и умения на бъдещето.bansko-evropa-001

Резултат с изображение за Банско с тематична изложба „Банско в Европа”

 

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

Напредъкът в изпълнението на Програмата за развитие на селските райони беше във фокуса на редовната среща на Областен информационен център – Благоевград с местните и регионални медии. Темата ще бъде водеща и в предстоящата информационна обиколка на експертите от ОИЦ във всички общини на областта, която ще се проведе по график, в периода 16 – 25 април.

Малко над 103 млн. лева е одобрената сума на субсидията по Програмата за развитие на селските райони на територията на Благоевградска област от началото на втория програмен период до момента. Средствата са отпуснати на общини, земеделски стопани, селскостопански предприятия и предприятия от хранително-вкусовата промишленост за изпълнението на 361инвестиционни проекта по 7 подмерки на програмата.

Най-много средства до момента са инвестирани по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, където одобрената сума възлиза на над 47 млн. лева. Парите са предоставени на земеделски стопани от всички общини, включително и община Благоевград за закупуване на земеделска техника, нови насаждения, изграждане или модернизация на животновъдни ферми.

Близо 38,5 млн. лева. ще бъдат предоставени на общините в Пиринско за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Финсирането по тази подмярка  е за ремонт и реконструкция на пътища, улици и тротоари, водоснабдителни системи и съоръжения, изграждане и обновяване на обществени площи, ремонт на детски градини и училища.

Първенец сред 14-те общини в областта по одобрени средства по ПРСР 2014 – 2020 г., е Гоце Делчев, където вече се изпълняват 43 проекта на стойност малко над 16 млн. лева. Изключително активна е и малкатa.

община Белица, получила над 11,5 млн. лева европейски средства за изпълнението на 41 проекта.

 

Акцент в програмата на срещите по общини ще бъде представянето на актуалната към момента възможност за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. В помощ на кандидатите, експертите на ОИЦ ще дадат практически насоки за подаване на проектните предложения чрез единната електронна информационна система ИСУН 2020. В информационните срещи ще вземат участие и експерти от Националната служба за съвети в земеделието, които ще разяснят предлаганите от тях безплатни консултантски услуги за подпомагане на младите фермери.

 

За допълнителна информация:

 

Елена Михова

Областен информационен център - Благоевград

Тел.: 0893 336 728

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Пресконференция изпълнение на проект „Нови работни места в „Ремекс” ЕООД

На 11. 04. 2018 г., в офиса на „Ремекс“ ЕООД, гр. София, се проведе пресконференция, на която беше презентирано изпълнението на проект „Нови работни места в „Ремекс” ЕООД, с Договор № BG05M9OP001-1.003-0774-C03 по процедура „Ново работно място 2015” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, финансиран от ЕСФ. Бюджет на проекта: 100 425.26 лв., от които 85361.47 финансиране от ЕСФ и 15065.79 национално съфинансиране.
Присъстваха: представители на фирма „Ремекс” ЕООД, екипът по управление на проекта, доставчици по проекта, част от новонаетите лица, както и Гергана Иванова – представител на фирма за маркетинг и реклама, собственик на информационни сайтове balkanite.net и bgpolitika.com

Организатор на събитието: „Ад Лаб” ООД

Отчетено бе изпълнението на индикатора за новоназначени 11 лица, и като се гарантира заетостта на минимум 50% /6 лица/ за още една година, независимо от трудностите, които дружеството съвместно с екипа по управление трябваше да преодолява по отношение неблагоприятните условия на пазара на труда в охранителния бранш.

Пет от от предвидените десет лица за обучение по придобиване на трета степен на професионална квалификация - "Физическа охрана на обекти" (600 учебни часа), завършиха успешно и взеха своите удостоверения.

Успешно бе завършването и на дейностите по осигуряване на оборудване и специално работно облекло за новите работни места, както и организиране и реализиране на дейности свързани с публичност и реализация на проекта.

Фирма "Ремекс" ЕООД непрекъснато развива своята дейност в съответствие с високи стандарти на работа и коректност в отношенията, както с партньорите, така и в екипа. Ето защо дружеството гарантира съхранението на минимум 6 работни места за още една година.

Благодарни сме на възможността, която дават Оперативните програми на ЕС и в частност ОП „Развите на човешките ресурси“ на малките и средни предприятия да разширят своята дейност и да допринесат за повече и устойчиви работни места.

Съветът приема правила за трансграничната доставка на колетни пратки, за да стимулира електронната търговия

ЕС стимулира електронната търговия, като улеснява потребителите и бизнеса да сравняват различните цени за доставка в рамките на Съюза. Наред с това регулаторните органи ще разполагат с по-големи правомощия за наблюдение на този сложен пазар. Новите правила бяха приети днес от Съвета след постигнатото временно споразумение с Европейския парламент от 13 декември 2017 г.

"С тези правила информацията относно различните възможности за доставка на колетни пратки ще стане по-достъпна, включително услугите за проследяване на пратката, които са важни за електронната търговия. С приемането на тези правила се въвежда още един ключов елемент от цифровия единен пазар на ЕС."

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България

Реформата предвижда тарифите за доставка да се публикуват на уебсайт, което ще помогне на потребителите да изберат най-изгодните цени. По-голямата прозрачност следва да създаде конкурентен натиск, което да доведе до понижаване на цените, които не могат да бъдат оправдани с обективни фактори. Очаква се новите правила да облагодетелстват по-специално потребителите и търговците на дребно, които не са в позицията да договарят по-изгодни цени.

Прочетете цялото прессъобщение тук.

Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

https://eu2018bg.bg/bg/news/832

Banner 468 x 60 px