Вход
обновено 1:50 PM EEST, Jun 19, 2018
Гергана Иванова

Гергана Иванова

 

Уеб сайт:: http://https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1217892074892568/

Европейски форум за гражданско участие събира на едно място национални и европейски мрежи

В дните 29-31 май ще се проведе Европейски граждански форум на тема:“Граждани – Участие – Политики: възраждане на Европейския проект“.  На едно място ще има представители на български и европейски мрежи с фокус подобряване на гражданското участие. Форум Гражданско Участие съвместно с ECAS (European Citizen Action Service), European Civic Forum и Блулинк са инициатори на събитието. 

На 30 май в клуб Перото ви каним да се присъедините на кулминационния ден: „Гражданско участие и вземане на решения съвместно с гражданите“

Участие са потвърдили представители на Европейската комисия с кампания за Европейската гражданска инициатива; представители на Агенцията на ЕС за основните права (FRA), които ще представят доклада за предизвикателствата пред гражданските организации в ЕС. Събитието ще се проведе под патронажа на Българското председателство на Съвета на ЕС

Събитието ще бъде открито от Ричард Янгс, старши анализатор в Карнеги институт, Лондон. Форумът ще представи различни гледни точки и инструменти за вземане на решения с гражданите. 

Democracy1

Ще поставим въпроса за гражданското участие в по-широк европейски контекст и ще говорим за предизвикателствата, пред които се изправяме всички като представители на гражданските организации.

Какви инструменти можем да използваме? Как да бъде гласът ни по-силен? Как ЕС може да бъде по-близо до гражданите и да отговори по-адекватно на очакванията им? Какво разбираме под електронна демокрация? Какво ни предлага като възможност Европейската гражданска инициатива? 

Събитието предоставя уникална възможност на едно място да се съберат представители на различни организации и да споделят опит и идеи за възраждане на Европейския проект.

 http://www.fgu.bg

Европейски форум за гражданско участие: заедно можем повече

На 30 май сред предразполагащата атмосфера на клуб Перото, над 90 участници – представители на граждански организации и активисти от България и от над 15 държави в Европа обсъждаха какви са предизвикателствата пред гражданското общество и какви са възможностите за общи действия, инструментите за оказване на влияние и начините за мобилизиране на гражданите. 

CVS_004 - Copy

Организатори на събитието бяха Форум Гражданско Участие в партньорство с European Civic Forum, Европейска служба за граждански действия – ECAS и БлуЛинк, съвместно с Европейската комисия – екипа по реализиране на кампанията за Европейската гражданска инициатива и под патронажа на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Откриващо послание на тема: Изгубена кауза ли е гражданското участие, отправи Ричард Янгс, старши анализатор в Карнеги Европа – Лондон, който очерта шест групи от предизвикателства пред гражданското общество и гражданското участие, които са свързани с качеството на демокрацията.  Според него, въпреки негативните тенденции по отношение на качеството на демокрацията, гражданското участие е във възход с уговорката, че не става въпрос само за ръст на гражданските организации, но за различни неформални движения и инициативи. През последното десетилетие тези масови движения донесоха промяна във формата на участието. Ричард Янгс зададе рамката на дебата като очерта основните предизвикателства:CVS_014

  1. Европейският съюз има нужда от реформи с оглед на задълбочаване на демокрацията.
  2. Увеличеното гражданско участие дава трибуна на популистите. Този проблем няма лесно решение. Гражданското участие не е непременно свързано с отстояването на либералните ценности.
  3. На по-ниските нива на управление – общностно, местно, национално, се наблюдават живи, устойчиви и включващи практики и инициативи. Необходими са усилия и механизми тези инициативи да стигнат и до ниво ЕС.
  4. Гражданите все повече изискват и тяхното участие оказва влияние
  5. Необходими са гъвкави форми на интеграция на ниво ЕС. Не трябва да се мисли за гражданското участие като непременно очакващо задълбочаване на интеграцията. Не Европа на две скорости, а различни подходи.
  6. През последните 10 години сме свидетели на „свиващото се“ пространство за гражданските организации и гражданските права. На ниво ЕС са налични инструменти на външната политика за работа по този въпрос извън територията на ЕС. Но тези проблеми и предизвикателства вече са част от самия ЕС. Това е въпрос с различна интензивност за различните държави членки, но засяга ЕС в неговата цялост. Добре е да се учим от опита на организациите в държавите, които най-силно страдат от тези проблеми.

Д-р Лауренс Куинтано от Изпълнителния борд на Агенцията за основни права на ЕС представи основния доклад на Агенцията относно предизвикателствата пред организациите, които работят в сферата на правата на човека. Докладът очертава основните полета на ограничения пред гражданските организации в държавите членки на ЕС и идентифицира възможни решения. Панелът „Състояние на гражданското общество в Европа“, модериран от Любен Панов от Европейския център за нестопанско право погледна и към сравнителните данни на Индекса на настигането по отношение на качеството на демокрацията и на Индекса на медийната грамотност, представени от Марин Лесенски, директор на програма Европейски политики на Институт „Отворено общество“ – София. Допълнителни щрихи по темата добавиха Карлота Бесоци от Civil Society Europe и Десислава Христова от Форум Гражданско Участие с едноименния Индекс на гражданското участие за България.

CVS_022 - CopyВторият панел „Съвместно вземане на решения с гражданите“ представи различни инструменти за оказване на влияние и партньорство между гражданите и инстуциите. Ася Кавръкова, изпълнителен директор на ECAS и модератор на панела, постави въпроса за това как местните и национални успехи могат да бъдат превърнати в успешни инструменти на ниво ЕС. Даниела Божинова от Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива представи местните референдуми и инициативи като възможност за пряко участие на гражданите. Ания Емерсон от Манабалс, Латвия, представи успешна онлайн платформа за подкрепа на гражданите за участие при формиране на политики. Красимир Божанов от дирекция „Модернизация на демокрацията“ към Министерски съвет очерта възможностите и въпросите пред инициативата Партньорство за открито управление. Паскал Ери от Европейската комисия и Елиза Лирони, директор Дигитална демокрация в ECAS  представиха форума за европейската гражданска инициатива и подобренията в подкрепа на инициаторите.

Следващият панел се фокусира изцяло върху Европейската гражданска инициатива и възможностите на инструмента за мобилизиране на граждани по европейски политики.

Доц. д-р Атанас Славов представи правните аспекти и въпросите пред преразглеждането на Регламента с промените в ЕГИ. Радостина Павлова от Център за правна помощ – Глас България представи европейската инициатива We are welcoming Europe, която набира подписи в момента. Паскал Ери и Фабиен Донгради от GOPA представиха комуникационната инициатива на Комисията: „Поеми инициативата“.

CVS_040

Последният панел, модериран от Александрина Наймович, директор на Европейския граждански форум, представи различни инициативи от европейски държави, които целят да се противопоставят на ограничаването на правата на гражданите в Европа. Камил Шампо от Колектив за защита на правата на гражданите, Франция/ CollectifOn ne se taira pas“, Наташа Доковска, Журналисти за  права на човека/Световен марш на жените от Македония, Маартен Де Гроот от Кампания за Европейската гражданска инициатива и Марта Лемпарт, Протест на жените в Полша/Polish Women Strike очертаха негативните тенденции и нуждата от съвместни конкретни действия веднага.

Форумът постави на масата наболели въпроси за качеството на демокрацията в един съюз, почиващ на демократични принципи и ценности, който не съумява напълно да се противопостави на тенденциите. Предизвикателствата обаче предоставят и възможности за търсене на добри практики, начини за обединение и инструменти за оказване на влияние.

CVS_053

В заключителната част Ася Кавръкова определи  около няколко конкретни препоръки:

  • Националните правителства е необходимо да осигурят здравословна регулаторна и политическа среда за включващо гражданско участие
  • Гражданските организации е нужно да работят за т.нар. „гражданско лоби“ съвместно с различни партньори като медии и бизнес
  • Нужно е да се работи с фокус върху кампании за и с младите хора

Александрина Наймович сподели за инициативата „гражданска стачка“, с която се цели да се привлече внимание към важните въпроси пред гражданските организации в Европа. Нейните заключителни думи се фокусираха върху необходимостта от обединение и коалиции и съвместни действия.

Ива Таралежкова представи позицията на граждански организации в България в рамките на настоящото председателство, нуждата от натиск за приемане на инструмента за ценности за гражданските организации в следващата многогодишна финансова рамка и необходимостта от навременни действия. След приключване на форума, тя символично ще предаде посланието от него на Франц Нойнтойфел от Групата по интереси на неправителствени организации от Австрия, които поемат председателството на Съвета на ЕС след България.

Forum_all

Събитието бе предавано на живо във фейсбук благодарение на екипа на ECAS. 

За пропусналите, може да видите откриване и първи панел

Втори панел

Трети и четвърти панел 

Презентации: 

1 . Първи панел: Състояние на гражданското общество в Европа – Любен Панов, Марин Лесенски, Десислава Христова

Представяне на д-р Лаурънс Куинтано

2. Втори панел: Презентация на Даниела Божинова – Билборд демокрация

Манабалс – Ания Емерсон

Форум на Европейска гражданска инициатива: Паскал Ери, Елиза Лирони

3. Трети панел

Радостина Павлова: We are welcoming Europe

Паскал Ери, Фабиен Донгради: Take the initiative

Снимките са предоставени от Представителството на Европейската комисия, Creative Visual Solutions

Празникът на розата в Казанлък – най-красивият, най-вдъхновяващият, най-ароматният

Като тържество на младостта, на красотата, на възраждането определи Фестивал на розата в Казанлък председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. „Това е празник на сърцето, на сърцатите казанлъчани, които години наред пазят тази традиция!“, заяви тя.

В приветствието си към Кмета на Казанлък Галина Стоянова, Негово Високопреосвещенство Старозагорски митрополит Киприан, министъра на българското Европредседателство Лиляна Павлова, министъра на туризма Николина Ангелкова, заместник-председателя на Парламента Емил Христов, народни представители от Старозагорски избирателен район, Областния управител на Стара Загора Гергана Микова, представители на Дипломатическия корпус в България, стотиците приятели и гости на Казанлък председателят на 44-то НС заяви: „За мен е огромна чест и удоволствие да бъда тук, с вас, на Празника на розата – най-красивият, най-вдъхновяващият, най-ароматният празник!“. Цвета Караянчева цитира Дядо Вазов: „Казанлъшката долина очарова с разкошната си пъстрина и с величествеността си“ и посочи колко вярно звучи това описание и днес. „Ние усещаме тази красота с душите и сърцата си. Това не е само празник. Тук в Долината на царете се срещат настоящето и древното.. Но тук има една роза, която прославя България, нашата национална гордост... 115 години в този град има традиции, които се отстояват. Този празник ще остане!“, заяви председателят на Народното събрание и призова казанлъчани да продължат традицията.

Красивият Фестивал на розата 2018 с пъстрата кулминация – 5-километровото шествие „Мъдростта на розата“ събра в центъра на Казанлък над 150 000 гости и повече от 5 000 участници в пищния парад.

Всички те бяха топло посрещнати от Кмета Галина Стоянова: „115-те празници направиха Казанлък столица на розите с избора на своята 50-та Царица Роза Михаела Хаджиева. Казанлък днес е световна столица на лютиерството с деветия Международен фестивал за съвременно лютиерство на името на Антонио Страдивари.“, отбеляза тя. „ Казанлък е столица на културата и признанието към таланта на казанлъшките граждани. Удостоени са още двама със званието Почетни граждани – проф.Теньо Попминчев и хореографът Христо Стоянов.“, посочи Галина Стоянова и прикани: „Уважаеми съграждани, посрещнете света с нашите делегации от побратимените градове, които представляват три континента! Уважаеми съграждани, които сте тук, на този площад, онези, които сте далеч извън България, благодаря ви за силния дух, който носите!“, заяви Кметът на Казанлък и се обърна с молба към всички казанлъчани заедно да пазят обичаите на благословената Долина.  

Празничният ден по традиция започна с пресъздаване на ароматния и пленителен ритуал „Розобер“ в розови градини край Казанлък. Преди смайващия танц многобройните официални гости, участници и  хиляди туристи от цял свят поздрави министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова, която неотлъчно вече седма година поред участва в тържествата в Града на розите: „Тук е визитната картичка на България, в Долината на розите и на тракийските царе!“, каза тя и посочи, че така допринасяме за европейското разнообразие в Европейскта година на културното наследство. Министърът на българското Европредседателство благодари на Кмета Галина Стоянова и на нейния екип, че „правят празника достъпен и възможен за хората от цял свят“.

Незабравими емоции подари Фестивал на розата 2018 на казанлъчани и техните приятели от близо и далеч! Днес жителите на Долината откликнаха на молбата на своя кмет Галина Стоянова към „прелестен Казанлък: „Хванете се здраво за ръце, където и да сте, за да усетите как тупти сърцето на Казанлък! То тупти винаги за вас! Нека заедно, за ръце, да запазим културата, традициите и обичаите на тази красива Долина и ги предадем на нашите наследници! Защото те ще продължат да пишат историята на Празника!“ и наистина за ръка се хванаха всички на огромното празнично хоро, за да предадат невероятната емоция и на чуждестранните гости, за мнозина от които това бяха първи стъпки на българско хоро.

Прекрасната юбилейна Царица Роза 2018 Михаела Хаджиева, като владетел на Казанлък, благослови жителите на красивата Долина: „Да бъдат благословени дните ви, плодовете на вашия труд да се множат и нека запазим духа на този прекрасен празник, който ще ни събере отново през 2019г.!“.

Пресцентър на община Казанлък

Още снимки "Розобер".

Още снимки "Шествие" - 1 част.

Още снимки "Шествие" - 2 част.

 

Летище Варна вече ще може да приема и най-големите самолети

Близо 7.5 милиона лева струва разширяването на пътека за рулиране “Алфа“.

Летище Варна приключи ремонта на пътека за рулиране „Алфа“. „Алфа“ свързва пистата с перона и е една от най-използваните пътеки за рулиране, с дължина близо 800 метра. Ремонтът е продиктуван от нуждите на по-големите въздухоплавателни средства и след него пътеката ще може да поеме дори самолети код „F”.

 
Реконструкцията, чието изпълнение започна през октомври 2017 г. ще струва на летищния оператор „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД 7 450 000 лева. Мащабният проект не наруши графика на летището, въпреки че зае площ равна на 9 футболни игрища. 
 
За да поднови „Алфа“, летищният оператор рециклира бетона от съществуващата пътека и го използва в конструкцията на новата. Общо 7 200 курса на големи товарни камиони бяха необходими, за да се извършат строителните работи: 2 700 за извозване на ненужните почви от изкопните работи, а 4 500 за доставка на материалите за новата конструкция.
 
Проектът разкри 200 работни места и е част от втората инвестиционна фаза на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“, според която за периода 2017-2026 г. концесионерът ще инвестира 256 милиона лева в летище Варна и летище Бургас.
 
„Във всеки даден момент, ние имаме около 30 инвестиционни проекта, които са в процес“, каза Улрих Хеппе, главен изпълнителен директор на фирмата концесионер. „Освен това, интересното е, че при нас модернизацията и разширяването на летищата трябва да се случват през зимата и това е едно от големите предизвикателства.“
 
За 2018 г. „Фрапорт“ има планирани 62 инвестиционни проекта на двете летища, като по-мащабните проекти във Варна включват подобрения в хангара за ремонт на въздухоплавателни средства, рехабилитация на перона, ремонт на сградата за кетъринг и разширение на бизнессалона.

www.economic.bg

 

Banner 468 x 60 px