Вход
обновено 10:04 AM EET, Feb 23, 2018
Гергана Иванова

Гергана Иванова

 

Уеб сайт:: http://https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1217892074892568/

Програма „Напред“ за индиректно нисколихвено финансиране на българския бизнес

ББР подписа днес първото споразумение за партньорство по новата програма за индиректно кредитиране на българския бизнес - „Напред“. По силата му Българо-американската кредитна банка ще получи ресурс до 25 млн. лева. Фирмите-кредитополучатели ще имат достъп до финансиране при максимален годишен лихвен процент в размер на 3M EURIBOR + 4,2%. Максималният размер на заемите е 3 млн. лева. Предвижда се като допълнително улеснение, кредитополучателите да предоставят не повече от 110% обезпечения по полученото финансиране.

ББР е готова да предостави на търговските банки, заявили интерес към Програмата, ресурс в размер до 150 млн. лева за последващо инвестиционно и оборотно кредитиране. При успех на инициативата бюджетът й ще бъде увеличен до 350 млн. лева. Финансовият ресурс ще се използва за отпускане на дългосрочни нисколихвени оборотни и инвестиционни кредити за микро-, малки и средни фирми. ББР ще гарантира плащането и на до 30% от
главниците по предоставени от търговски банки кредити.

Програма „Напред“ е първата инициатива на ББР, в която банката участва както във финансирането, така и в споделянето на риска на банките-партньори при кредитирането на МСП. Това е предпоставка търговските банки да могат да поемат повече риск при отпускането на кредити за българския бизнес.  По програма „Напред“ се предвижда във формираните от търговските банки портфейли да могат да се включват и вече предоставени инвестиционни кредити в райони с висока безработица, или вследствие на които е реализирана инвестиция, осигурила и поддържаща поне 30 работни места за срока на кредита.

http://www.bbr.bg

KfW официално потвърди интерес за финансиране на ББР по Националната програма за енергийна ефективност

Българска банка за развитие и немската KfW подписаха официално Писмо за намерения за финансиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това се случи в рамките на Германо-българския съвет за коопериране, който се състоя днес в Берлин.  Писмото, с което ББР и KfW формализират интереса си за сътрудничество по проекта, предвижда размерът на заема да е 100 млн. евро, като средствата ще стимулират малки и средни предприятия в България. Очаква се преговорите да бъдат финализирани до края на ноември т.г.

До момента Българска банка за развитие (ББР) е получила одобрение от международни партньори за 400 млн. евро за целево финансиране на Националната програма за енергийна ефективност. Средствата са осигурени от Европейската инвестиционна банка – 250 млн. евро и Банката за развитие към Съвета на Европа, която ще предостави 150 млн. евро за реализация на инициативата. С подписването на договор за финансиране с KfW ще бъде набран пълният ресурс, необходим за изпълнението на програмата.

KfW е официален партньор на ББР от 2001 г., като досега българската държавна банка ползва успешно ресурс за финансиране на бизнеса на обща стойност 33 млн. eвро.

Българска банка за развитие стартира инициатива за синдикирани бизнес кредити

Българска банка за развитие (ББР) стартира успешно нова инициатива за съвместно финансиране на бизнеса в партньорство с търговските банки, като изразява готовност да споделя до 50% от риска по отпуснатите кредити. Към момента рамкови договори са подписани с Алианц Банк, Българо-американска кредитна банка, Интернешънъл Асет Банк, Д Банк, Обединена българска банка, Централна кооперативна банка и Юробанк България, като се очаква към инициативата да се присъединят и други банки.

Целта на програмата е осигуряване на съвместен ресурс за инвестиционното кредитиране, проектното финансиране за иновации, увеличаване на конкурентоспособността, административния капацитет, експортния потенциал на българския бизнес. ББР, в партньорство с търговските банки, ще осигурява финансиране също за кредити по Европейски програми и за реализация на проекти по фондовете на ЕС. Инициативата е насочена към юридически лица с частна, общинска или държавна собственост, еднолични търговци, частни земеделски производители, общини.

ББР и банките-партньори по тази инициатива не са ограничени с предварително зададени параметри за бъдещото съфинансиране, като запазват своята автономност при вземането на всички решения, съпътстващи и предхождащи кредитния процес. Програмата позволява включването и на други банки, включително чуждестранни финансови институции или техни клонове, опериращи в България, като кредитори по конкретен синдикиран заем.

 

ББР договори 5 млн. евро от ЕИФ за кредитиране на микропредприятия

Със средствата ще се предоставят заеми до 25 000 евро

Българска банка за развитие (ББР) договори заем в размер на 5 млн. евро от Европейския инвестиционен фонд по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ на ЕК. Със средствата Банката за развитие ще създаде нова он-лендинг програма за микрокредитиране, която предвижда да съ-финансира със свой ресурс. Част от договорения заем ще бъде предоставна на дъщерното дружество на банката – Микрофинансираща институция „ДЖОБС“ за отпускане на микрокредити и микролизинги.

Целта на заема е да увеличи достъпа до микрофинансиране в подкрепа на малкия бизнес в България. За финансиране могат да кандидатстват микропредприятия с персонал до 10 души и годишен оборот до 2 млн. евро, както и самонаети лица, желаещи да развиват бизнес. Максималният размер на отпусканите кредити ще е до левовата равностойност на 25 000 евро, а банките-партньори на ББР ще имат възможност да ползват ресурса, като от своя страна го предоставят на микропредприятията на възможно най-атрактивни лихвени нива. Със средствата няма да се рефинансират вече съществуващи или преструктурирани задължения на компаниите.

Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ е създаден през 2010 г. и приключва през април 2016 г. Целта му е да увеличи размера на средства в държавите-членки за финансиране на микросделки - на стойност до 25 000 евро – с цел започване или доразвиване на малък бизнес. Средствата по програмата могат да се разпределят от ЕИФ за финансиране на микрозаеми и микролизинги, както и за издаване на гаранции и контра-гаранции по микрозаеми, като по този начин се поема част от риска за загуба по финансирането.

Към момента Микрофинансиращата институция „ДЖОБС“ е партньор на ЕИФ по Гаранционно споразумение по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“. Одобреният портфейл от микросделки, гарантирани по Прогрес, е със 75% гаранционно покритие от ЕИФ. Гаранцията дава възможност за осигуряване на достъп до финансиране на изключени групи от пазара на микрокредитиране. Срокът за кандидатстване за микро-кредит с гаранция по Програма „Прогрес“ изтича през януари 2017 година.

http://www.bbr.bg

Banner 468 x 60 px