Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
Гергана Иванова

Гергана Иванова

 

Уеб сайт:: http://https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1217892074892568/

Нови прогнози за местата в следващия Европейски парламент (ЕС28)

Парламентът публикува днес четвъртия и последен набор от прогнози, основани на поредица от национални анкети, относно състава на следващия (9-и) Европейски парламент (751 места).

Европейският парламент публикува нова серия от прогнози относно това как може да изглеждаразпределението на местата в следващия Европейски парламент на базата на данни от проучвания на обществено мнение, публикувани в 28-те държави членки, събрани преди 15 април 2019 г. Данните се базират на комплект от надеждни анкети, проведени от национални институти за проучвания на общественото мнение в държавите членки и обобщени от “Kantar Public” от името на Европейския парламент. Новите данни, представени тук, са основани на 43 специални анкети относно европейските избори от 21 страни.

Данните от предишните проучвания, публикувани на 29 март, също са актуализирани с преизчисляване на данните от Обединеното кралство за улесняване на сравнението с новия сценарий с участието на Обединеното кралство в изборите през май месец.

Партиите са разпределени към съществуващите политически групи или към Европейска политическа партия, с която са свързани. Всички нови политически партии и движения, които още не са обявили намеренията си, са категоризирани като „други“.

Всички данни могат да бъдат свалени от медийния пакет за изборите.

Европейските избори в България ще се състоят на 26 май.

 

Допълнителна информация

 

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПрогнози в медийния пакет за изборите

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПрогнози относно намеренията за гласуване в момента в ЕС28 и разпределението на местата в Европейския парламент

Програмата ‘InvestEU’: подкрепа за повече работни места, растеж и инвестиции

 • Възможност за стартиране на инвестиции, които иначе биха били трудно финансирани
 • По-голям фокус върху работните места и защитата на климата
 • Генерирани инвестиции в размер на почти 700 млрд. евро

Евродепутатите одобриха временна и частична сделка с министрите от ЕС по новата европейска програма за подкрепа на инвестициите и достъпа до финансиране през периода 2021-2027.

Програмата „InvestEU“ има за цел да генерира почти 700 млрд. евро в инвестиции и ще замени настоящияЕвропейски фонд за стратегически инвестиции (част от т.нар. план „Юнкер“), който беше създаден с цел да стимулира икономическото възстановяване след финансовата криза от 2008 г.

Евродепутатите възнамеряват да подобрят предложението на Комисията чрез увеличаване на гаранцията на ЕС от 38 млрд. евро на 40,8 млрд. евро, за да се задействат инвестиции в размер на 698 млрд. евро (целта на Комисията е 650 млрд. евро).

В досегашните преговори с министрите на ЕС евродепутатите постигнаха съгласие по следните приоритети на ЕП:

 • по-ясни и нови цели, като увеличаване на заетостта в ЕС; постигане на целите от Парижкото споразумение относно изменението на климата; икономическо, териториално и социално сближаване.
 • по-добра защита на климата: цел за „най-малко 55%“ от инвестициите по част от програмата, предназначени за подкрепа на устойчива инфраструктура, беше определена за целите на климата и околната среда.

Проектозаконът беше приет с 463 гласа „за“, 64 гласа „против“ и 29 „въздържал се“.

Цитати

Жозе Мануел Фернандес (ЕНП, Португалия), съдокладчик за Комисията по бюджети, заяви: "InvestEU ще донесе повече инвестиции, конкурентоспособност и икономически растеж, което ще позволи повече и по-добри работни места в целия ЕС. Това ще спомогне за икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и за преодоляване на недостига на инвестиции в ЕС чрез подкрепа на публичните и частните инвестиции в МСП, научните изследвания, иновациите и дигитализацията, устойчивата инфраструктура и социалния сектор".

Ева Майдел (ЕНП, България), заяви: "Обединявайки 14 различни програми в една, улесняваме бизнеса и институциите, спестявайки им време и средства, които досега влагаха в проучване по коя програма да кандидатстват. Изпитвам удовлетворение от факта, че България е в топ 3 в ЕС по привлечени средства от плана "Юнкер", чието продължение ще е новата суперпрограма. Българският бизнес показа изключителен потенциал в боравенето с финансовите инструменти на ЕС с привлечени почти 900 милиона лева, които ще помогнат на 10 000 наши малки и средни компании".

Следващи стъпки

Парламентът вече приключи първото си четене, включително на онези части от законопроекта, които вече са договорени с държавите членки (прессъобщение след споразумение с държавите членки). Текстът на постигнатата предварителна сделка може да бъде изтеглен тук, като частите, подчертани в сиво, все още не са съгласувани с министрите на ЕС. Новоизбраният Европейски парламент ще продължи преговорите с министрите от ЕС по законопроекта.

Допълнителна информация

Програмата „InvestEU“ има за цел да обедини различни съществуващи финансови инструменти на ЕС и да разшири модела на плана "Юнкер“ за привличане на инвеститори посредством гаранции от бюджета на ЕС. Сред финансовите инструменти, които ще бъдат включени в новата програма са: Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), инструментите на Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility), някои от инструментите на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME), някои от инструментите на Програмата за заетост и социални иновации.

Новата програма „InvestEU“ ще включва фонда „InvestEU“, консултантския център „InvestEU“ и портала „InvestEU“. Повече информация

 

Допълнителна информация

 

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПроцедурни стъпки

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngКомисия по бюджети

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngКомисия по икономически и парични въпроси

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngJosé Manuel Fernandes (EPP, PT)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngRoberto Gualtieri (S&D, IT)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПриетият текст ще бъде достъпен тук (изберете дата 18.04.2019)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngВидео запис от дебата в пленарна зала (изберете дата 17.04.2019)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПроекти, финансирани по програма “InvestEU”

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngБрифинг на ЕП: Програмата InvestEU - продължение на Европейския фонд за стратегически инвестиции в следващата многогодишна финансова рамка

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngСъобщение за медиите на Парламента след постигнатата частична сделка със Съвета

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngСъобщение за медиите на Съвета след постигнатата частична сделка с Парламента

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngСъобщение за медиите на Комисията след постигнатата частична сделка между Парламента и Съвета

Евродепутатите одобряват нови правила за емисиите на CO2 от камиони

 • Цел от 30% намаление на емисиите от нови тежкотоварни превозни средства до 2030 г.
 • Около 25% от емисиите от превозни средства в ЕС идват от камиони и тирове

Първото европейско законодателство за емисии от камиони и тирове беше прието от Парламента в четвъртък, с цел да се спре увеличаването на емисиите от пътния транспорт.

Новото законодателство, неофициално договорено между евродепутатите и Румънското председателство на Съвета през февруари, беше прието с 474 гласа „за“, срещу 47 гласа „против“ и 11 гласа „въздържал се“.

То изисква емисиите на CO2 от тежкотоварни автомобили като камиони и тирове да бъдат намалени с 30% до 2030 г, с междинна цел за намаляване от 15% до 2025 г.

Също така, до 2025 г. производителите ще трябва да гарантират, че поне 2% от пазарния дял от продажбите на нови превозни средства идват от превозни средства с нулеви и ниски емисии, с цел да се противодейства на постоянно нарастващите емисии от пътния транспорт, от които около една четвърт се дължат на тежкотоварните превозни средства.

В допълнение на това, Европейската комисия ще трябва през 2022 г. да предложи нови цели за периода след 2030г., в съответствие с Парижкото споразумение.

Цитат

Докладчикът Бас Ейкхаут (Зелените/ЕСА, Нидерландия) отбеляза: „Това, че ЕС за пръв път предприема действия относно емисиите на CO2, е голям успех. Регламентът ще помогне за намаляванена замърсяването по пътищата ни и ще подобри качеството на въздуха. Бъдещето на чистите камиони трябва да бъде водено от иновацията. Следователно това законодателство трябва да насърчава индустрията да стимулира промените и напредъка в технологиите.“

Следващи стъпки

Съветът трябва официално да одобри текста преди той да влезе в сила.

Бързи факти

Тежкотоварните автомобили са отговорни за 27% от емисиите на CO2 от пътния транспорт и почти 5% от емисиите на парникови газове (данни от 2016 г.). От 1990 г. насам, емисиите на тежкотоварни автомобили са се увеличили с 25% - главно заради увеличението на автомобилния товарен превоз. Очаква се те да продължат да се увеличават, ако не се приемат и приложат нови политики.

 

Допълнителна информация

 

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПроцедурни стъпки

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngКомисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngBas Eickhout (Greens/EFA, NL)

ОБОБЩЕНИЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РАМКА

http://www.interreg-danube.eu/themes/dtp/email-templates/contact_1026.jpg?v7Проект InnoSchool има за цел да разработи иновативна система за обучение, привлекателна за учениците от средните училища, с въздействие върху образователните програми, за да се засили духа на социално предприемачество в Дунавския регион. За да се постигне това, е необходимо новата обучителна система да се основава на интензивни изследвания и доказателства, затова още в началото на проекта (октомври - декември 2018 г.), партньорите, координирани от Образователния борд на Виена, проведоха проучване на териториалните образователни рамки във всяка страна.

Проучването на образователните рамки дава възможност на екипа по проекта да разбере ключовите аспекти, образователните контексти и съдържанието, което влияе върху определението на концепцията на системата за обучение InnoSchool (ILS). То обобщава значителна териториална информация за процеса на прилагане на ILS в учебните програми и училищата, като териториални различия в автономността на училищата и в свободата на учителите да подбират материали и програми, съвместимост с учебните програми, наличие на ресурси в училищата.

9 европейски страни (Чехия, България, Румъния, Унгария, Австрия, Словакия, Босна и Херцеговина, Сърбия и Молдова) бяха обхванати от проучването, изследващо доколко предприемачеството е интегрирано в учебните програми на средните училища. Методологията за проучване включваше въпросник за провеждане на интервюта и фокус групи със съответните заинтересовани страни: учители, директори на училища, представители на предприемачите и местната администрация, организации, работещи с териториални социални нужди.

В повечето страни обучението по предприемачество все още е слабо застъпено в учебните програми на средните училища или присъства в съвсем елементарна форма. По-долу правим преглед на текущото състояние на предприемачеството в образователните системи в участващите страни.

Заключения и ключови моменти за разработване и прилагане на ILS:

 В съответствие със Стратегията за учене през целия живот се стартираха нови инициативи, за въвеждане на обучението по предприемачество като ключова компетентност в училищата. В някои територии учебните програми вече са адаптирани или се работи по адаптирането им, като се отчита значението на учебния предмет Предприемачество и се прилага в различните образователни нива.

 

 • Най-важно за прилагането на ILS в учебните програми и училищата е въздействието му, базирано на доказателства и практическата му приложимост;
 • Съвместимостта с учебната програма се отчита като важно изискване за една нова учебна система. Съдържанието на ILS и резултатите от обучението трябва да бъдат съгласувани с учебните програми, а не обратното;
 • Разработването на един цялостен пакет, подходящ за всички (региони, видове училища, училищни нива, учебни програми) е предизвикателна задача. Въпреки тази разнородност, трябва да гарантираме, че всяко потенциално училище ще намери онова, което отговаря на нуждите му. Ето защо трябва да направим ILS гъвкава и индивидуална!
 • За устойчиво прилагане на ILS и след приключване на проект InnoSchool трябва да се търси разширяващ подход. Партньорството по проекта силно вярва, че използването на ILS не трябва да бъде ограничавано като малцинствена или елитарна програма. Целта е от тази иновативна система да се възползват възможно най-много ученици.

 

Научете повече за InnoSchool проучването на образователната рамка.