Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
Гергана Иванова

Гергана Иванова

 

Уеб сайт:: http://https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1217892074892568/

Зелено училище за управление на отпадъците под надслов „Ние уважаваме живота“

В периода 27 – 29 октомври 2017 г., в гр. Добринище, се проведе Зелено училище за управление на отпадъците под надслов „Ние уважаваме живота“ и работилница „Творим от ненужното“, предназначени за ученици от основното образование на трансграничния регион на България и Македония, на възраст от 10 до 15 години.

Сред основните цели на зеленото училище бе повишаване осведомеността и познанията на учениците относно ефективното управление на отпадъците. Инициативата насърчава съвместните усилия в тази насока и възпитаване на екологосъобразно отношение и практики сред младото и подрастващо поколение в региона. 

Заниманията по време на зеленото училище бяха насочени към дискутиране на въпроси, свързани с управлението на отпадъците, опазването на околната среда и постигане на по-добро качество на живот, използвайки различни интерактивни методи, като презентиране на образователни филми, творчески дейности и дейности сред природата. По време на тридневното събитие, участниците посетиха „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Община Разлог, като също така беше представен демонстрационен макет на енергонезависима къща, използваща различни видове възобновяеми източници на енергия, иновативни енергийни технологии и решения за енергийна ефективност.

Зеленото училище предостави прекрасна възможност на учениците едновременно за научаване на нови неща, преоткриване и затвърждаване на собствените способности и таланти, развиване на умения, творческо мислене и колективна работа, като едновременно с това успяха да се забавляват и създадат нови приятелства в различна среда от класната стая.

Събитието бе организирано като част от дейностите по проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот - WasteEDU“, който се изпълнява от „Съюз на производителите на екологична енергия – BG“, в партньорство с „Център за климатични промени – Гевгелия“, в рамките на ИНТЕРРЕГ - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония.

 

Повече информация за проекта, проектните инициативи и интересни новини по темата, можете да намерите на Интернет страницата на проекта, на адрес: www.waste-edu.eu, както и на официалната Facebook страница на проекта.

 

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено  „Съюз на производителите на екологична енергия – BG „  и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

10 места на Балканите, които трябва да посетите това лято

На Балканския полуостров се намират някои от най-популярните туристически дестинации в Европа. Регионът е прочут с богатите си история и кухня, изобилието от приключения и прекрасната си природа. Предвид броя държави, които са разположени изцяло или частично на територията му – цели 15, – посетителите са изправени пред изключително богат и труден избор. Да не говорим, че всяка от тези страни, сама по себе си, разполага със стотици чудесни местенца за бягство и отдих. И все пак има няколко дестинации, които са затвърдили репутацията си на предлагащи вълнуващи преживявания на своите гости. Те са задължителни за всеки желаещ да посети региона. Ето кои са 10-те най-красиви дестинации на Балканите, които да посетите това лято по препоръка на TalesMaze.com

Стоил Кошов – Пазителят на историческата памет за въздигане достойнството и силата на българския дух

Първи ноември е ден за почит на предците ни будители - книжовници, светци, мъченици, герои от славното ни минало. Почитаме делото на      българските просветители, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух,  стремеж към образование и книжовност.

 Един от будителите, които остави светла диря е Стоил Кошов  просветител, познавач  и  разпространител на най-важните български светилници в миналото,  настоящото и в бъдещето - читалищната дейност, библиотечното и музейно дело - вседържатели на националната памет, принадлежност, достойнство и патриотизъм.  Стоил Кошов е личността и човекът, когото цялата Разложка околия нарича “ живата история на град Белица и региона“.

През 2017 година излезе от печат автобиографичната книга  "Моята съдба и надежда" , съхранила десетилетия събираните и записвани "бележки" за етнографските особености, историческото и фолклорно  богатство  на беличкия край,които той представя в своята "Селищна монография за Белица". Целта на този огромен многогодишен труд е "да не изчезне едно ценно битово наследство-етнографско и историческо "градивно" за бъдещите изследователи",както казва авторът е градивното от миналото - за да имаме пълноценно настояще и светло бъдеще!

 Стоил Кошов   е роден  на 9 август 1920 година в род на просветени хора, родолюбци с непокорен дух.

 Той е човек с разностранни интереси  и способности на историк, етнограф, краевед, археолог, театровед, журналист, художник, поет и писател.

 Прадядо му Анани Кошов през 1850 г. е сред първите  учители - занаятчии.

 Ходил във Влашко, изучил занаят и бил заможен. Този прадядо Анани е бил и ктитор на черква, а ликът му бил изписан пред входната врата на храма. Дядо му   е Уста Илия, майстор, дюлгерин. Баща му Йосиф Кошов е бил кмет на Белица, добре образован, владеел три чужди езика.

 Йосиф Кашов  бил авторитетен човек и в опасните времена около 1944 г.  се явил парламентьор между местното  население и партизаните, като не допуснал никакво кръвопролитие при „слизането“ им в Белица. Брат му Захари Кошов е войвода на беличка чета.

Интересът на Стоил Кошов към народното поетично творчество се поражда в най-ранните му детски години. Завършва основно образование в Белица, през 1936-39 г. учи в занаятчийското училище в Самоков.  Но не спира да се образова през целия живот. Завършва три национални курса по естрада и театър и национален библиотекарски курс.

От 1949 г. в продължение на над 30 години Стоил Кошов е секретар-библиотекар на читалището в Белица. Предавано от поколение на поколение това ценно богатство е съхранено и  до днес.

 Читалище "Георги Тодоров - 1885" в Белица е средището на културния живот на града, под неговия покрив се раждат новите идеи, оттук започват гражданските инициативи на жителите на града. Читалището е една от най-активно работещите културни институции на територията на общината.

 

Свързано изображение

Най- динамичните му творчески години  са  1950-1951 г. когато едновременно създава ансамбъл за песни, танци (неотменим първенец на фестивали и събори), поставя първите постановки  в театъра, започва да развива библиотеката и да записва белички народни песни.

Още от своето основаване читалището в Белица, като публична институция, работеща за и със своята общност, чрез разнообразните си форми на работа - библиотеки за деца и за възрастни, школи и кръжоци, сказки и вечеринки, лекционни беседи, местни обреди и обичаи, певчески и танцови  фолклорни групи, обществени формирования и др. ,  е естествения и единствен на територията на град Белица и общината  духовен център в който са привлечени деца, младежи и възрастни хора от всички социални, здравни и етнически слоеве на  населението.И до днес улиците на Белица се озвучават от талантливите изпълнители, съхранили  певческият белички дух. Още се пеят песните останали като  покълнато зрънце от миналото,

Песни, които са пеят  на седянки.  И до  днес можеш да се потопиш в  неповторимата атмосфера, да се докоснеш до духа, които са оставили предците ни. Дух които само може да обедини  поколенията независимо в коя точка на света са се  разпръснали-

Резултат с изображение за Читалище Белица

Фолклора-отзвук от миналото и чуден зов  на настоящето!

Беличките самородни таланти   са  бисери в съкровищницата на националното ни фолклорно богатство.  

Във фонотеката му има събрани над 500 песни. Записва и спомени на над 200 души за исторически събития от минали години.

Тайствените обреди, обичай  и традиции, които са оставили работливите,честни партриоти. И до днес се усеща духът на тия люде. Както ги нарича Стоил Кошов "Моите убави люде" родени и прекарали живота си в родната Белица! Възрастта им бе от 70-90 год.,а спомените записани от 1950-1990 г.

През 1959 година започва да събира и материали  за музейната сбирка, която се открива десет години по късно.

Подготвя и създаване на музей в специална сграда. 

 

      Резултат с изображение за музей Белица

 Пътеписът „Господова пътека“, разказите „Пролет в Белица“ и  „Моите убави люде“ извън всякакво съмнение се равняват до произведенията на класиците на българската литература, познавачи на народната душевност Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков.

Изследванията за беличаните-сподвижници на Васил Левски, е пример за професионализъм, като при изготвяне на труд за дисертация.  Възхищение буди разработката - изследване за „Прякорът в езиковата практика в Разложко“ личният пример на Стоил Кошов за проучване на първите заселници, за съдбата на селището. Белица и жителите му през вековете   от древността до днес е пример за отдаденост на делото - да узнаем кои са предците ни, да се  гордеем с тях  и да добием сили и смелост за опазване на национална памет – сега и утре!

Не можем да забравим и будителите, които са напуснали  по своя воля Белица  и региона и продължават да поддържат беличкият дух.

Те продължават будителската си дейност и до днес  независимо в коя точка на света живеят, те носят несломимият български, белички дух.

 

Вторият етап на академията за млади предприемачи „Start-up Academy България - Македония“

 

 

На 3,4 и 5 ноември 2017 г. в Дойран, Македония ще се проведе втория етап на академията за млади предприемачи „Start-up Academy България - Македония“ - Тридневна открита лаборатория по предприемачество.

Академията за млади предприемачи „Start-up Academy България - Македония“ е една от основните дейности на проект  „Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа (Start-up Academy България – Македония)” съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество и изпълняван от Бизнес информационен и консултантски център – Сандански.

Във втората фаза на Академията ще се включат най-добрите двадесет младежи – ученици и студенти от България и Македония, които успешно преминаха през първия етап  – четиридневните обучения по предприемачество в България (19-21 юни 2017 г.) и в Македония (16-19 септември 2017 г.).

По време на Лабораторията в Дойран ще бъде поставен акцент върху спецификите при разработване на бизнес план, а също и върху техниките при представянето на бизнес идеи пред потенциални инвеститори (т.н. “pitching”).  Всеки от участниците ще има възможността да представи бизнес идеята си пред менторите, които ще дадат конкретни препоръки и практически съвети. Най-мотивираните и активни участници ще бъдат поканени да представят бизнес идеите си на финалната конференция в България в началото на месец декември.

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

 

 

 

Banner 468 x 60 px