ФОНДАЦИЯ „КАРИН ДОМ“ ПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКА СОЛИДАРНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ

Българската фондация е сред 23-мата лауреати от ЕС и Обединеното кралство, които получиха наградата за изключителния си принос към борбата с COVID-19 и неговите катастрофални последици

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) присъди Наградата за гражданска солидарност на българската фондация „Карин дом“ за нейния проект, предлагащ онлайн обучение за семейства на деца със специални нужди с цел предоставяне на подкрепа и мотивиране на родителите да продължат терапията на децата си у дома по време на пандемията от COVID-19. 

ЕИСК, консултативен орган, който представлява европейското гражданско общество на равнище ЕС, избра българската фондация „Карин дом“ за най-добър български кандидат за наградата, като заяви, че нейният проект е забележителен пример за солидарност, тъй като фондацията бързо премина от пряк контакт при всички свои дейности към провеждането им онлайн, за да помогне на децата със специални образователни потребности и техните родители. Те са сред хората, които по време на COVID-19 се сблъскаха с повече предизвикателства, отколкото останалите.

„Карин дом“ беше обявен за един от 23-те лауреати по време на виртуална церемония по награждаването, организирана от ЕИСК на 15 февруари.

Всеки победител получи награда на стойност 10 000 EUR.

При връчването на наградите председателят на ЕИСК за комуникацията Килиан Лохан заяви:

„ЕИСК многократно подчертава, че солидарността и целенасочените съвместни действия са от ключово значение за преодоляване на една подобна пандемия. Единственият ефективен отговор на криза като тази пандемия е да се действа бързо, решително и съвместно. От това могат да бъдат извлечени поуки за справяне с други кризи, независимо дали са социални, икономически или екологични.

Гражданското общество е начело на всички действия за солидарност и без помощта му на терен цената за тази пандемия щеше да бъде много по-висока. Всички проекти, които получихме, са доказателство за безкористната ангажираност на гражданите и техните обединения, демонстриращ огромния принос на гражданското общество в тази борба. С тази награда изразяваме признанието си към хората и организациите, които оказват въздействие в тези безпрецедентни времена. Чест е да можем да я отпразнуваме заедно.“

Наградите бяха присъдени на победителите от 21 държави от Европейския съюз. Една награда беше връчена на проект с трансгранична насоченост и една на организация от Обединеното кралство, като жест, който да покаже, че ЕИСК желае да поддържа тесни връзки с гражданското общество в Обединеното кралство, въпреки че страната напусна ЕС.

Макар и ЕИСК да си беше поставил за цел да определи победител във всяка държава — членка на ЕС, и в Обединеното кралство, не бяха получени кандидатури, отговарящи на критериите, за проекти в шест държави.

Пълният списък на победителите може да намерите по-долу и на нашата уебстраница.

Победителите бяха избрани измежду общо 250 кандидатури, подадени от организации на гражданското общество, физически лица и частни дружества. Всички проекти имаха като движеща сила солидарността и демонстрираха творчески и ефективни начини за преодоляване на често огромните предизвикателства, породени от кризата.

Повечето проекти бяха насочени към уязвими групи или хора, които са най-силно засегнати от кризата, като възрастни или млади хора, деца, жени, малцинства, мигранти, бездомни, медицински персонал или служители и работодатели.

Що се отнася до съдържанието на проектите, те бяха съсредоточени върху пет основни теми: доставки на храни и помощ за уязвими групи, медицинско оборудване, консултантски услуги, образователни услуги и информация за пандемията, и култура.

ПОБЕДИТЕЛЯТ ОТ БЪЛГАРИЯ

Фондация „Карин дом“ получи наградата като една от кандидатурите, посветени на темата „Образователни услуги и информация за пандемията“. Темата включва проекти, предоставящи надеждни източници на новини и информация за COVID-19, както и такива, които осигуряват приемственост в образованието за учащи се от всички възрасти и гарантират на децата без достъп до оборудване и подкрепа у дома, че не са изоставени.

Тъй като училищата и детските градини в цяла Европа бяха принудени да затворят вратите си през пролетта на 2020 г., центърът „Карин дом“ бързо се мобилизира, за да гарантира, че децата му няма да пропуснат урок, терапия и лечение, които са от съществено значение за тяхното развитие. Той също така помогна на родителите да придобият знания и увереност, за да работят с децата си вкъщи, като ги научи как да се справят с проблемното поведение, произтичащо от нарушените графици, как да говорят с децата по време на пандемия и към кого да се обърнат за по-нататъшна подкрепа.

 

„Работим за пълноценния живот и растеж на децата със специални нужди в техните семейства, за успешното им приобщаване и за повишаване на толерантността в обществото, независимо от обстоятелствата и пречките“, заяви ръководителят на проекта Дарина Райкова. „Наградата на ЕИСК е съществено признание за „Карин дом“, тъй като доказва, че усилията и целенасочената работа водят до видими резултати в международен план.“

Други български кандидати, които се състезаваха за наградата на ЕИСК, също представиха висококачествени проекти. Така например инициативата на фондацията „Състрадание Алцхаймер България“ имаше за цел да предложи подкрепа на хора, живеещи с деменция, и техните семейства по време на пандемията, включително няколко кампании за набиране на средства за два конкретни дома за възрастни хора (за предлагане на музикална терапия), подкаст със студенти по журналистика и наръчник с добри практики.

 

Подробна информация за всичките победители и за други кандидати може да намерите в нашата брошура, която може да получите при поискване.

ЕИСК изразява надежда, че наградата за гражданска солидарност ще повиши видимостта и осведомеността не само за отличените проекти, но и за много други творчески граждански инициативи, които се осъществяват в ЕС.

„Днес аплодираме не само нашите 23-има победители. Сваляме шапка на цялото гражданско общество в Европа и на много от неговите организации, дружества и личности, които демонстрираха и продължават да демонстрират безпрецедентна солидарност, кураж и гражданска отговорност в тези трудни времена на изпитания“, каза г-н Лохан.

ЕИСК заяви, че проектите и инициативите, осъществявани от граждани и гражданското общество по много начини допълниха усилията, предприети от държавите членки за смекчаване на последиците от кризата, и дори ги предшестваха в някои области, като например производството на местно и регионално равнище на предпазни маски.

В сравнение с предложенията, получени за Наградата за гражданското общество през предходните години, ЕИСК отбеляза по-голям брой кандидатури от неформални или по-слабо утвърдени организации, което е ясен знак за местния дух. Така също имаше по-малко участници от някои държави, които бяха по-слабо засегнати по време на първата вълна на пандемията, или от държави с по-силни социални системи.

КРИТЕРИИ ЗА НАГРАДАТА

ЕИСК обяви наградата през юли 2020 г. на тема „Гражданското общество срещу COVID-19“, като съобщи, че тя ще бъде изключителна, еднократна награда, заменяща неговата традиционна Награда за гражданското общество. Целта беше да се отдаде почит на гражданското общество в Европа, което активно и безкористно участваше в прояви на солидарност още от първите дни на пандемията.

В конкурса право на участие имаха физически лица, организации на гражданското общество и дружества, чиито проекти трябваше да бъдат строго с нестопанска цел и не повече от 50 % публично финансирани. Те трябваше да бъдат пряко свързани с COVID-19, по-специално с цел борба с вируса или справяне с последиците от него.

Всяка година с престижната Награда на ЕИСК за гражданското общество се отличават организации на гражданското общество и/или отделни личности, чиито проекти изтъкват на преден план европейската идентичност и общите ценности в определена сфера на дейност. Тя се присъжда от 2006 г. насам.

 

ПЪЛЕН СПИСЪК НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКА СОЛИДАРНОСТ ЗА 2020 г.:

 

ДЪРЖАВА

ПОБЕДИТЕЛ

АВСТРИЯ

Kommunikationswerkstatt Talk 27 — мрежа за борба с дезинформацията, фалшивите новини и невярната информация относно пандемията и за мотивиране на гражданите да се противопоставят на емоционалните и когнитивните манипулации

БЕЛГИЯ

Okra, trefpunt 55+ — асоциация, която реагира на пандемията с „Устойчивостта на ОКРА“, творческа инициатива, имаща за цел запазване на активността и социалната свързаност на възрастните хора

БЪЛГАРИЯ

Карин дом — фондация, която предлагаше дейности за онлайн обучение в подкрепа на семейства на деца със специални нужди

ХЪРВАТИЯ

Hrvatska mreža za beskućnike — хърватска мрежа, която подкрепяше бездомните хора, в периода когато в страната се въвеждаха ограничителни мерки и беше допълнително засегната от земетресение

КИПЪР

Доброволци за подкрепа на уязвими групи по време на пандемията от Covid-19 — за техните инициативи, които включваха доставката на храни и лекарства на хора, изолиращи се поради своята възраст или здравословни проблеми. Инициативите бяха координирани от Erika Theofanidi

ЧЕХИЯ

Nevypusť Duši — асоциация на лекари, психолози и социални работници, чиито онлайн уебинари помогнаха на учениците в средните училища да се справят с проблеми, свързани с психичното здраве, и да изградят психологическа устойчивост по време на пандемията

ФРАНЦИЯ

Bouge ton Coq — платформа, която се стреми да запази жизнеспособността на селските райони във Франция, за нейната инициатива C’est ma tournée! (Мой ред е!), която подкрепяше магазини и предприятия в селските райони, борещи се да покрият разходите по време на пандемията

ГЕРМАНИЯ

Krisenchat — услуги за консултиране 24/7, предоставящи безплатна практическа подкрепа и облекчение чрез Whatsapp или SMS за младежи и деца

ГЪРЦИЯ

Steps — организация с нестопанска цел, която преобразува съществуващия проект „Една спирка“ в „Много спирки“, осигуряващ топла храна, бутилирана вода и продукти за лична хигиена на бездомни хора и на хора с несигурно жилищно настаняване

УНГАРИЯ

Magyar Helsinki Bizottság — унгарския Хелзински комитет, който предоставяше безплатна правна помощ по случаи във връзка с правата на човека, свързани с кризата

ИРЛАНДИЯ

Alison — безплатни онлайн курсове и онлайн платформа за обучение за нейния проект „Коронавирус: какво трябва да знаете“, безплатен информационен курс за COVID-19, който беше преведен на над 60 езика и достигна до над 350 000 души по целия свят

 ИТАЛИЯ

Casetta Rossa — сдружение с нестопанска цел, което съчетава доставки на храни за уязвими лица и радиостанция, излъчваща информация и лични преживявания за поддържане на духа

ЛИТВА

Karolina Barišauskienė — експерт в областта на комуникациите за нейния проект Priešakinėse linijose (На фронтовата линия), дигитална кампания с истории и идеи от медицински специалисти на предна линия в борбата с коронавируса

МАЛТА

Malta Chamber of SMEs за нейния проект „С теб през цялото време“, който предоставяше онлайн консултации и партньорска подкрепа в помощ на хиляди МСП, за да се адаптират към пандемията

ПОЛША

Krystyna Paszko — ученичка в средното училище, която създаде „Лайка и теменужки“, онлайн магазин, предлагащ животоспасяваща връзка за жертвите на домашно насилие по време на локдауна

ПОРТУГАЛИЯ

Vizinhos à Janela — квартална инициатива, представена от Íñigo Hurtado, която осигури известно облекчение чрез ежедневни балкони концерти и доставка на храна на нуждаещите се

РУМЪНИЯ

Asociatia Prematurilor — румънската асоциация на преждевременно родените бебета, за нейния проект „Подкрепа за медицинския персонал и новородените в майчин дом — Защитно оборудване и апаратура срещу COVID-19“ в родилни отделения

СЛОВЕНИЯ

Društvo psihologov Slovenije — асоциация на словенски психолози, за техния проект „Психо-социална подкрепа за широката общественост и професионална подкрепа за психолози и други здравни професионалисти по време на разпространението на COVID-19 в Словения“

СЛОВАКИЯ

Človek v ohrození — НПО с нестопанска цел, за нейната инициатива „Тяхното здраве е и наше здраве“ за предоставяне на подкрепа на сериозно засегнати ромски общности и подпомагането им по време на пандемията

ИСПАНИЯ

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) — асоциация на семейства и жени в селските райони за нейния проект „Широка мрежа на AFAMMER за солидарност в селските райони“, обединяващ стотици жени в селските райони на Испания, които отделиха от времето си и със своите шивашки умения спомогнаха за справяне с недостига на защитни маски и нарастващата изолация на възрастните хора по време на пандемията

ШВЕЦИЯ

Общностен център и център за изкуства и сдружение с нестопанска цел Blivande за неговия проект „Отговор на кризата“ — отворена инициатива за създаване на медицинско оборудване в широк мащаб

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Cherwell Collective, CIC — за своя проект „Живей, учи се, яж, израствай“, който предоставя храна и други важни материали на нуждаещите се и обучение на жителите за това как да отглеждат свои собствени храни

ТРАНСГРАНИЧЕН/ЕВРОПЕЙСКИ

Emergency — базирана в Италия НПО, за помощта, която тя предостави в Европа и по света за ограничаване на пандемията, по-специално чрез своя Възпроизводим модел на мерки за безопасност и защита — приспособим модел за проектиране и управление на болници по време на пандемията

 

 

За повече информация, моля свържете се с:

 

Лаура Луи, Пресслужба на ЕИСК

Електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел.: + 32 2 546 9189

@EESC_PRESS

 

Видео: ЕИСК — Поглед отвътре

 

_______________________________________________________________________________

Европейският икономически и социален комитет представлява различните икономически и социални участници в организираното гражданско общество. Той е консултативен институционален орган, създаден през 1957 г. с Римския договор. Консултативната функция на Европейския икономически и социален комитет позволява на неговите членове, а следователно и на организациите, които те представляват, да участват в процеса на вземане на решения в Европейския съюз.

_______________________________________________________________________________

 

Ако не желаете да получавате повече тези съобщения, моля, изпратете електронно съобщение на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Balkanite Net