Туризъм по време на кризата с COVID-19: евродепутатите настояват за ясно очертан план за действие в помощ на сектора

Да бъде представен план за възстановяване и всеобхватно финансиране чрез дългосрочния бюджет на ЕС

 

Необходима е яснота по отношение на пътуванията през летните месеци
Правата на пътниците ще останат защитени
Комисията на ЕП по транспорт и туризъм (TRAN) настоятелно призовава Европейската комисия да изготви план за действие за подпомагане на туристическия сектор да преодолее кризата.

 

Членовете на ЕП още веднъж настояха в дебат във вторник сутринта с еврокомисаря по вътрешния пазар Тиери Бретон, че туристическият сектор се нуждае от по-силна подкрепа по време на продължаващата криза с COVID-19 чрез конкретни мерки, финансиране, засилена координация на ниво ЕС и целенасочена пътна карта. Искането за специфичен за сектора план за възстановяване и стратегия беше подкрепено от целия политически спектър в рамките на комисията TRAN.

Защита на туристическия сектор

Еврокомисарят Тиери Бретон призна, че туризмът е бил първият сектор, засегнат от коронавируса и е вероятно най-бавно да се възстанови от кризата. „Трябва да предложим солиден отговор", обясни Т. Бретон. „Туризмът е наш приоритет и се опитваме да направим колкото е възможно повече със съществуващите фондове.“

Освен осигуряването на защита чрез краткосрочно финансиране, еврокомисарят заяви, че туризмът трябва да се възползва в голяма степен от дългосрочните планове за възстановяване при кризи, които ще бъдат финансирани чрез следващия дългосрочен бюджет на ЕС (2021-2027 г.). Той изрази подкрепата си за идеята за специална бюджетна линия „с дълбочината и мощта, необходими за преодоляването на тази криза от сектора“.

Комисарят също така добави, че крайната цел е да се реформира и възобнови туристическият сектор и предложи тази есен да се проведе европейска среща на върха по туризъм в подкрепа на устойчивия туризъм.

Яснота при ограниченията за пътуване, необходима преди лятната ваканция

Някои евродепутати също така поискаха по-голяма сигурност по отношение на ограниченията за пътуване и движение, които е възможно да продължат през следващите месеци, включително възможни забрани за посещение на плажове поради правилата за социално дистанциране. Еврокомисарят обясни, че са необходими достатъчно гаранции за безопасност и сигурност преди премахването на тези ограничения. Той добави, че работата по улесняване на пътуванията е в ход и ще има повече яснота преди лятото.

По въпросите относно правата на пътниците и ваучерите, предлагани от компаниите в замяна на анулирани резервации, комисарят увери евродепутатите, че правата на пътниците остават защитени и държавите членки вече могат да подкрепят туристическия си бизнес, като предоставят ликвидност на компаниите, включително за посрещане на исканията на пътниците за възстановяване на разходите.

Запис на целия дебат може да проследите тук.

Допълнителна информация


Членовете на специалната работна група по туризъм към парламентарната комисия по транспорт и туризъм призоваха Европейската комисия да представи план за действие за спасяване на туризма, който осигурява навременна национална и европейска помощ за сектора на пътуванията и туризма, включително чрез национални схеми за компенсации и инструменти за финансова помощ, и който създава механизъм за управление на кризи за сектора.

Европейският парламент отбеляза в своята резолюция относно координираните действия на ЕС за борба с пандемията COVID-19 и последиците от нея, че транспортният и туристическият сектор са силно засегнати, и предлага да се разработи механизъм за превенция и управление на туристическия сектор на ниво ЕС, за да бъдат защитени европейските работници, да се помогне на компаниите и да се гарантира безопасността на пътниците.

Допълнителна информация
 
Комисия по транспорт и туризъм
Писмо на работната група по туризъм до комисарите Вълян и Бретон относно COVID-19: План за действие за спасяване на туризма
Отговор на писмото от комисарите Вълян и Бретон относно COVID-19: План за действие за спасяване на туризма
Въпроси и въпроси относно извънредната процедура за дистанционно участие в заседанията на ЕП (14.04.2020 г.)
Служба на Европейския парламент за парламентарни изследвания: COVID-19 и туристическият сектор (07.04.2020)
Европейската комисия определя европейски координиран отговор за противодействие на икономическото въздействие на коронавируса (13.03.2020 г.)
Съобщение на Европейската комисия: Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от COVID-19 (13.03.2020)
 Европейски парламент: Отговорът на ЕС срещу коронавируса
Европейска комисия: преглед на мерките за транспорт, предприети в ЕС

Balkanite Net