ХЪРВАТСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС: 1 ЯНУАРИ—30 ЮНИ 2020 Г.

Приоритетите на хърватското председателство са подчинени на неговия девиз: „Силна Европа в един свят на предизвикателства“.

Програмата на председателството е съсредоточена върху четири основни области:

  • Европа, която се развива
  • Европа, която се свързва
  • Европа, която закриля
  • влиятелна Европа

Това ще бъде първото председателство на Хърватия на Съвета след присъединяването ѝ към ЕС през 2013 г.

Balkanite Net