ТРАДИЦИОННА ФОЛКЛОРНА БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКА ВЕЧЕР

КТПП - Кюстендил - За проектаproject culture tourism logo 448

Кюстендилска търговско-промишлена палата имаше удоволствието да бъде домакини на ТРАДИЦИОННА ФОЛКЛОРНА БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКА ВЕЧЕР, която се състоя на 24 септември 2020 г. /четвъртък/ в парк-хотел Кюстендил, организирана в рамките на проект CB006.2.23.044  „ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ“, съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония в партньорство с Фондация за развитие на МСП, Куманово.

 Проектът разглежда концепцията за туристическия бизнес, благоприятен за културното наследство, фокусирайки се върху област Кюстендил със своите 9 общини и Североизточен регион в Македония със своите 6 общини.

 Присъстващите гости имаха възможност да се потопят в местни трансгранични фолклорни традиции, начин на живот, уникални местни обичаи и др., характерни за Кюстендилски регион и Североизточен регион в Р Северна Македония. Освен това имаха възможността да опитат домашно приготвени традиционни ястия.

Програмата започна с изпълнението на Смесената фолклорна група от с. Долно село с ръководител Миродинка Василева. Фолклорната група е една от малкото в страната, запазила различни автентични песни и обичаи от региона на Осоговската планина. Самодейците представиха един изключително характерен за Осоговието обичай „Служба на стопанина”, който се изпълнява и от двете страни на границата, вплитайки в себе си традиционни фолклорни елементи.

Празничната вечер продължи с  Детски фолклорен ансамбъл „Разметаница” – гр. Бобов дол с художествен ръководител Орлин Делибалтов. Младите изпълнители от ансамбъла са една от емблемите на кюстендилския регион, прославили България на множество международни и национални сцени. Те представиха богата програма с общи за региона танци и песни и показаха, че традициите и обичаите от двете страни на границата са живи и се съхраняват и пазят и от младото поколение.

С много настроение всички гости се убедиха в общите допирни точки на фолклора, обичаите и традициите на трансграничния регион.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

This project is co-financed by European Union through -

INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

                 This project is co-financed by European Union through  -   INTERREG- IPA CBC CCI Number 2014TC16I5CB006.         

Знаме На Европейския Съюз Европа - Безплатно изображение в Pixabay Българско национално знаме Знаме на Македония

Balkanite Net