ЕдноДърво: Включи се в създаването на интерактивна карта на дървесната растителност в София!

Дърветата на София ще имат своя интерактивна карта, а със събраната информация ще може да се подобри грижата за дървесната расителност в дългосрочен план.  

Инициативата "ЕдноДърво" е активна от април 2021 г., като по този начин българската столица се превръща в част от редица световни градове, които работят с подобни карти с цел повишаване на информираността и подобряването на грижата за градските дървета.

ЕдноДърво е съвместна и независима инициатива на ландшафтни архитекти и софтуерни инженери, които инвестират на доброволни начала от своето време, за да развият начинанието. В продължение на години се разработва технологичното решение, което прави възможно всеки гражданин да участва в грижата за градските дървета. Дигиталната карта на ednodarvo.io е оптимизирана за мобилни устройства и на нея всеки може да отбелязва дърветата с тяхното местоположение, снимки и други данни за повреди и особености, четем на сайта на инициативата. Въвеждането на данните е удобно и лесно и може да се случи по всяко време - когато се разхождаме или отиваме на работа например.

Как функционира интерактивната карта? 

Чрез широкото включване на граждани и експерти на crowdsourcing принцип, проектът събира и актуализира данните за градската дървесна растителност през оптимизирана за мобилно ползване интернет платформа. Генерираните данни ще са отворени като по този начин събраната информация може да се използва свободно и да подобри грижата за дърветата в града дългосрочно.

Каква е целта на ЕдноДърво? 

Чрез инициативата се цели повишаване на общото познание за дървесната растителност и допринасяне на по-качествено планиране, проектиране и стопанисване на зелената система в градовете. Важен елемент е активното участие на гражданите в тези процеси.

Навременната и организирана грижа за градските дървета изисква точна и детайлна информация за местоположението, видовия състав и състоянието им, а наличието на добре структурирана, леснодостъпна и изчерпателна информация за дърветата в града би допринесло за по-доброто разбиране на техните нужди и ползите, които ние, хората, получаваме от тях, споделят още създателите на инициативата на ednodarvo.io.

Снимки: ednodarvo.io

Атанас Паскалев, unsplash.com https://uspelite.bg/

Balkanite Net