Вход
обновено 9:25 AM EET, Jan 21, 2020

Два нови фонда ще финансират стартиращи български компании

Два нови фонда управлявани от Обединение "АД - Венчърс" и "Некст Тех Венчърс" ще инвестират в стартиращи компании през следващите години. Средствата от фондовете ще стимулират развитието на стартъп екосистемата в България, която е подкрепена също от инкубатори, бизнес ангели, предприемачи с международен опит и различни инициативи.

Новите фондове са създадени в резултат на партньорството между публичен финансов инструмент - Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ), който е съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, от една страна, и партньори от частния сектор – фонд мениджърите от Обединение "АД - Венчърс" и "Некст Тех Венчърс", от друга.

В рамките на програмата има възможност да бъде създаден и трети фонд, за който предстои да се избере фонд менджър. Съгласно условията на ФУНФ фонд мениджърите ще трябва да добавят собствени средства за финансиране, както и да привлекат частни коинвеститори в сделките.

Първият фонд ще бъде с ресурс от 14 млн. евро и ще се управлява от Обединение "АД - Венчърс". В него участват Клийнтех България, Мета Венчърс (Италия), Франческа Натали, Анна Амати, Марияна Хамънова – Рондини и Христо Балинов.

Вторият фонд ще бъде с ресурс от 19.1 млн. евро и ще се управлява от "Некст Тех Венчърс". Участници във втория фонд мениджър са Константин Петров, Златолина Мукова, Йордан Зарев и Александър Терзийски.

Фокусът на "Некст Тех Венчърс" ще бъдат утвърдените стартъпи, които са на етап на ускоряване (acceleration stage). Представители на двата фонд мениджъра ще бъдат и ментори на стартъпите, в които инвестират.

Очаква се около 200 стартъпа да бъдат подкрепени в рамките на първоначалния 5-годишен период, за който се създават фондовете (има и опция за удължаване с още два едногодишни периода). Финансирането, на което ще могат да разчитат стартъпите, е между 25 хил. и 1 млн. евро, в зависимост от профила на компанията и финансовите й резултати.

Фондовете ще предоставят средствата срещу миноритарен пакет от акции, дялове или еквивалентни инструменти, които дават право на участие в капитала на даден стартъп.

Създаването на фондовете може да помогне на стартъпите да развият продуктовия си портфейл, валидират своя бизнес модел, разширят операциите или развойната си дейност и да навлязат на нови пазари.

В дългосрочен план, успешните български стартъпи могат да позиционират България като регионален технологичен хъб и да генерират интерес към региона от водещи инвеститори и глобални технологични компании.

http://uspelite.bg