Вход
обновено 12:46 PM EET, Jan 20, 2020

Съвместното оценяване на лекарства в ЕС: по-добър достъп до здравни технологии

Соледад Кабесон Руис 

Парламентът ще започне преговори със Съвета за единно оценяване в ЕС на ползите от здравни технологии. Депутатът Соледад Кабесон Руис (С&Д, Испания) обяснява ползите.

Новите правила дават възможност на страните в ЕС да си сътрудничат при извършването на анализ и оценка на ползите от нови препарати и медицински уреди. Парламентът одобри на 3 октомври позицията си за преговори със Съвета за законодателния текст. Г-жа Кабесон Руис смята, че обединяването на усилията на европейско ниво ще спести средства и време и ще подобри качеството на самата оценка.

Защо имаме нужда от единно оценяване на здравните технологии?

Към момента оценяването на ползите от всяко ново лекарство или медицински уред в сравнение със съществуващите се извършва от всяка страна в ЕС поотделно. Това води не само до влагането на многократно повече усилия и до неефективност, но и означава, че възможностите за подобряване на качеството на здравните технологии се пропиляват. Тези правила ще подобрят достъпа на пациенти до технологии от гледна точка на качество и на време.

Новите правила целят да подобрят сътрудничеството между страните в ЕС. Какво ще се промени?

Оценяването на европейско ниво позволява да се подобрят и качеството на данните, и самата оценка. Например, има изследвания, които показват, че много от одобрените лекарства за лечение на рак не демонстрират подобрения в шансовете за оцеляване въпреки високите си цени.

Не по-малко важно е доверието в системата, което може да донесе този научен, независим и прозрачен процес.

Какви биха били ползите?

Премахването на двойното оценяване ще бъде от полза и за индустрията, и за пациентите. Освен това ако можем да различим реалния принос на новите медицински продукти, това ще помогне да направим нашите здравни системи по-устойчиви.

Какво друго трябва да се направи, за да се подобри достъпът до лекарства и да се засилят иновациите?

Проблемът с високите цени на някои лекарства и апарати е приоритетна област и ние приканваме Комисията да предложи законодателни решения.