Вход
обновено 9:25 AM EET, Jan 21, 2020

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение

 Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»Ñ‚ат с изображение за ILS InnoSchool            Българските партньори по проект  „Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение”, Innoschool: Регионално управление на образованието – Благоевград и Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството организираха първия информационен ден по проекта на 31.10.2018 (сряда) в конферентна зала на хотел Кристо, Благоевград. Много активно участваха  41 представители на РУО, учители, директори, представители на НПО, медии.

 

Партньорите представиха целите, иновативните компоненти и основни дейности по проекта, очакваните резултати и въздействие в средните училища. Проектът се фокусира върху социалните иновации и предприемаческия дух на учениците от средните училища чрез разработване, тестване и въвеждане на високо иновативна система за обучение (ILS InnoSchool), съчетавайки иновации за постигане на привлекателност и образователно въздействие. Финансираща програма е: Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

Партньорството е стратегическо - 11 партньори от 9 страни от Дунавския регион. 

Проект InnoSchool работи за промяна на мисленето и системата, за  преодоляване ниската предприемаческа култура и недостатъчна ангажираност към социалните иновации и предприемачество още от юношеските години. Възрастта 16-17 години  е решаваща за мотивиране и стимулиране на интереса  и влияние върху решенията за работа и кариера. Нужно е подкрепящо обучение за придобиване на качествено средно образование, което  подготвя не само бъдещи служители, но и бъдещи предприемачи.

          

Проект InnoSchool въвежда 4 основни иновативни елемента: 1)  Сериозна игра за онлайн симулация на социални иновации и предприемачество, съчетана с лекции, съвети и насоки, сесии за мнения и дискусии, провеждани от учители, учене чрез експериментиране; 2)  Включване на социални медии и съревнование между училищата за по-привлекателна обучителната система; 3) Активно включване при проектиране и разработване на обучителната система InnoSchool на институции, средни училища - директори, учители, ученици, представители на бизнеса и териториални организации, работещи в сферата на социалните услуги и пилотно тестване от 10 средни училища от Благоевградска област и общо 90 училища от Чехия, Австрия, Унгария, България, Румъния, Словения, Сърбия, Босна и Херцеговина, Молдова;  4) Разработване на планове за действие за включване на иновативната система за обучение в териториалните учебни програми, за да се осигури устойчивост и широко въздействие в обществото.

Процесът обединява (чрез работилници, консултативни групи, фокус групи, тестване) учители и ученици, представители на бизнеса, публични институции, всички заинтересовани от подкрепата за образователната система за по-добро изграждане на предприемачески умения у младите хора и търсене на решения на социални предизвикателства.

Участниците се включиха много активно в дискусията, споделиха своя опит в ученическото предприемачество и социални инициативи и проявиха интерес и желания да се включат активно в проекта.

Повече информация за проекта може да намерите на www.interreg-danube.eu/innoschool.

 

Проектът се съфинансира от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС).

 

 

 

Последно променена вПонеделник, 12 Ноември 2018 15:54