Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

"#Еврофинансирай своя проект в областта на културата, киното, телевизията или музиката. Вече 35 български проекта на стойност близо 4 млн. лева получиха финансиране по програма „Творческа Европа“

Какво е програма  „Творческа Европа“?

 „Творческа Европа“ е рамкова програма на Европейската комисия за подпомагане на секторите в областта на аудио-визията и културата. Тя се явява продължение на предишните програми „Култура“ и „Медия“ и разполага с бюджет от 1,460 милиарда € (с 9% повече, от предшествениците си).

Програмата е създадена, за да засили капацитета на европейските сектори на културата и творчеството, като ги подпомогне да работят на транснационално и международно равнище. Програмата цели насърчаване разпространението на културните и творческите произведения и мобилността на хората на изкуството на международната сцена. Наред с това, „Творческа Европа“ цели да подобри достъпа до европейските културни и творчески произведения и да разшири техния обхват към нова и по-широка публика. В допълнение, тя допринася за иновации и творчество в областта на културата.

 

Програма  „Творческа Европа“ е насочена към проекти, които целят:

 • Развиване на умения, компетентности и ноу-хау, включително как да се постигне адаптиране към цифровите технологии
 • тестване на иновативни подходи, развиващи умения сред аудиторията
 • тестване на нови бизнес и управленски модели
 • създаване на възможност за международно сътрудничество и развитие на кариерата в ЕС и извън него
 • улесняване на достъпа до професионални възможности
 • организиране на международни културни дейности, като например туристически събития, изложби, борси и фестивали
 • подкрепа разпространението на европейската литература
 • стимулиране на интереса към и подобряване на достъпа до европейските културни и творчески произведения.

 

Кои предприятия подкрепя програма  „Творческа Европа“?

Организации, работещи в секторите на културата и творчеството могат да вземат участие, като нарпимер:

 • независими аудиовизуални продуцентски компании
 • Издатели или издателски къщи
 • европейски организации (например частни фирми, организации с нестопанска цел, асоциации, благотворителни организации, фондации, общини, кметства и т.н.)
 • търговски представители или компании, специализирани в маркетинга или лицензирането на филми
  продуцентски компании.

Частни лица не могат да кандидатстват.

 

Към кои държави е насочена програма  „Творческа Европа“?

 

Програмата „Творческа Европа“ е достъпна за културните и творческите организации от държавите-членки на ЕС, както и за страни извън ЕС. При условия на спазване на определени условия относно Европейското икономическо пространство и Европейската политика за добросъседство, кандидатът / потенциални кандидатки  страни също могат да участват в програмата на равни начала с държавите-членки.

За допълнителна информация от източника: http://andreynovakov.eu/evrofinansirai/tvorcheska-evropa-programa-na-evropeiskiia-suiuz-za-kulturniia-i-tvorcheskiia-sektor-2014-2020-g

 

Banner 468 x 60 px