Вход
обновено 5:42 PM EEST, Sep 22, 2019

Официално откриване на реконструираната сграда на читалището

В съответствие с изпълнението на проект CB006.1.21.191 “Възстановяване на обекти с историческо и културно значение и опазване на материалното и нематериалното културно наследство в Белица и Македонска Каменица”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България - Бивша югославска република Македония , Договор за субсидия № РД-02-29-272 / 19.09.2017 с Водещ партньор Културно-информационен център „Романса“, Македонска Каменица и проектен партньор Читалище „Георги Тодоров – 1885“, Белица. и във връзка с изпълнението на Дейност 7: Официално откриване в рамките на проекта, в Белица се състоя тържествено откриване на реконструираната сграда на читалище „Георги Тодоров - 1885 „ гр. Белица.Изображението може да съдържа: къща и на открито

Снимка на Maia Padareva.
Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Георги Тодоров - 1885”, гр. Белица ул. „Владимир Поптомов” 95, България на 05.04.2019 г. от 11.00 часа местно време. При официалното откриване на реконструираната сграда на читалището присъстваха множество граждани на Белица и общината. Преди официалната церемония, лентата прерязаха зам. кметът на Община Белица Сабит Гагъм, председателят на настоятелството на читалище „Георги Тодоров 1885“ Гергана Кокарешкова, секретарят на читалището Мая Падарева и Гоце Ангелов от Община Македонска Каменица, Република Северна Македония.Снимка на Maia Padareva.
Официалното откриване , на дългоочаквания ремонт на втория дом за населението на Община Белица - читалище „Георги Тодоров 1885“ , се превърна в истински празник. Поздрав от името на кметът на община Белица към всички присъстващи, отправи зам. кметът на община Белица, Сабит Гагъм. Гоце Ангелов – ръководител на проекта от страна на партньорската организация КИЦ „Романса“ и Мая Падарева – секретар на читалището и координатор на проекта на кратко представиха постигнатите резултати от съвместния проект на строителните дейности, извърш ени в рамките на проекта , както и за други спомагателни дейности. 
Изпълнението на всички предвидени по проекта дейности осигуриха запазването на културното наследство за бъдещите поколения, осигури необходимата база на единствените културни институции в региона на Белица, България и Македонска Каменица, Македония, давайки предпоставка за организирането на все повече и качествени културни събития в района.
Официалното откриване на реконструираната сграда на читалището завърши с песни представени от женската фолклорна група към НЧ “Георги Тодоров 1885“ и кръшни хора.Снимка на Maia Padareva.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-БЮРМ 2014-2020. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Народно Читалище „Георги Тодоров – 1885“, Белица и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.Снимка на Maia Padareva.Снимка на Maia Padareva.Снимка на Maia Padareva.Снимка на Maia Padareva.Снимка на Maia Padareva.Снимка на Maia Padareva.Снимка на Maia Padareva.Снимка на Maia Padareva.Снимка на Maia Padareva.

Последно променена вПетък, 05 Април 2019 17:00

Banner 468 x 60 px