Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Зелено училище за управление на отпадъците под надслов „Ние уважаваме живота“

В периода 27 – 29 октомври 2017 г., в гр. Добринище, се проведе Зелено училище за управление на отпадъците под надслов „Ние уважаваме живота“ и работилница „Творим от ненужното“, предназначени за ученици от основното образование на трансграничния регион на България и Македония, на възраст от 10 до 15 години.

Сред основните цели на зеленото училище бе повишаване осведомеността и познанията на учениците относно ефективното управление на отпадъците. Инициативата насърчава съвместните усилия в тази насока и възпитаване на екологосъобразно отношение и практики сред младото и подрастващо поколение в региона. 

Заниманията по време на зеленото училище бяха насочени към дискутиране на въпроси, свързани с управлението на отпадъците, опазването на околната среда и постигане на по-добро качество на живот, използвайки различни интерактивни методи, като презентиране на образователни филми, творчески дейности и дейности сред природата. По време на тридневното събитие, участниците посетиха „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Община Разлог, като също така беше представен демонстрационен макет на енергонезависима къща, използваща различни видове възобновяеми източници на енергия, иновативни енергийни технологии и решения за енергийна ефективност.

Зеленото училище предостави прекрасна възможност на учениците едновременно за научаване на нови неща, преоткриване и затвърждаване на собствените способности и таланти, развиване на умения, творческо мислене и колективна работа, като едновременно с това успяха да се забавляват и създадат нови приятелства в различна среда от класната стая.

Събитието бе организирано като част от дейностите по проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот - WasteEDU“, който се изпълнява от „Съюз на производителите на екологична енергия – BG“, в партньорство с „Център за климатични промени – Гевгелия“, в рамките на ИНТЕРРЕГ - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония.

 

Повече информация за проекта, проектните инициативи и интересни новини по темата, можете да намерите на Интернет страницата на проекта, на адрес: www.waste-edu.eu, както и на официалната Facebook страница на проекта.

 

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено  „Съюз на производителите на екологична енергия – BG „  и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

Последно променена вСряда, 01 Ноември 2017 18:30
Banner 468 x 60 px