Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Анкета на тема „Младите хора в Европа – Какво следва?“

Структурният диалог е инструмент, даващ гаранция, че становищата на младите хора се вземат под внимание при определянето на политиките, свързани с младежта на Европейския съюз. За да се постигне това, структурният диалог обединява млади хора, младежки организации, представители на младежки и политиците в целия ЕС, за да обсъдят съвместно въпроси, засягащи младите хора и се ангажират в политиката за младежта на национално и европейско ниво.

Попълването на анкетата няма да отнеме повече от 15 минути.

Повече информация може да намерите тук.

За да дадете Вашето мнение, попълнете анкетната карта

Краен срок за консултациите: 13 февруари 2018 г.

Източник: Национален младежки форум

Banner 468 x 60 px