Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Броят на евродепутатите ще намалее след Брекзит

Броят на членовете на ЕП ще намалее от 751 на 705,когато Обединеното кралство напусне ЕС, освобождавайки място за възможни нови държави в ЕС.

Освен намаляването на броя места в Парламента от 751 на 705 избрани представители, по разпределението на местата, одобрено от Парламента в сряда, 46 от 73-те освободени места на Великобритания останат в резерв след Брекзит.

Някои от или всичките общо 46 места в резерва ще бъдат разпределени между новите държави, присъединяващи се към ЕС или оставени свободни, за да стане институцията по-малка.

Ново разпределение на местата между 27 държави-членки

Останалите 27 места от Великобритания ще бъдат разпределени между 14 държави членки, които в момента са по-слабо представени, за да неутрализира проблема с недостатъчното представителство.

Паневропейски избирателни списъци

Предложението на комисията по конституционни въпроси за избирането на определен брой евродепутати от трансевропейска избирателна листа беше отхвърлено от пленарната зала.

Предложението за решение на Европейския съвет беше прието с 431 гласа „за“ срещу 182 „против“ и 61 „въздържал се“.

Следващи стъпки

След като предложението беше прието от Парламента, следва Европейският съвет (правителствени и държавни ръководители) да вземе единодушно решение. След това Парламентът трябва да се произнесе окончателно с гласуване „за“ или „против“. Съставът на ЕП за периода 2019-2024 г. е една от темите, която ще се обсъжда от председателите на ЕС по време на неформалната среща на върха през февруари.

Допълнителна информация

Според Член 14(2) от Договора за Европейския съюз, броят на евродепутатите в Парламента не може да надвишава 750, плюс председателя. Също така представителството на гражданите е „регресивно пропорционално“, с минимален праг от шест представители за държава-членка. Никоя държава-членка не получава повече от деветдесет и шест места.

Опростено, „регресивно пропорционално“ трябва да отговаря на две изисквания:

  1. малките държави не трябва да получават повече места от големите държави и
  2. отношението население/места трябва да се увеличава с нарастването на населението, преди да се закръгли до цели числа.

Източник: Европейски парламент

Banner 468 x 60 px