Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Стипендии на германската служба за академичен обмен DAAD

ЛЕТНИ КУРСОВЕ

Стипендията цели задълбочаване на познанията по немски език (общоезиков и специализиран) и странознание. Предназначена е за студенти в бакалавърска и магистърска степен на всички специалности.

Продължителността на програмата е най-малко 18 курсови дни с минимум 25 учебни часа на седмица.

Размерът на стипендията е еднократна сума от 850 €, пътни разходи (250 €), застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване.

Минималното ниво на владеене на немски език към момента на кандидатстване е  A2 според Общата европейската езикова рамка

Срокът за кандидатстване е до 1 декември на предходната година.

 

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Стипендията предоставя възможност за изучаване на магистърска програма в  държавно признат университет (държавен или частен) в Германия.

Стипендията е насочена към високо квалифицирани абсолвенти от всички специалности след първа диплома (Бакалавър, Магистър).

Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от продължителността на учебната програма. При двугодишни програми стипендията се отпуска първоначално за една академична година. Възможно е продължаване на стипендията за още една година в зависимост от програмата и успехите на стипендианта.

Месечният размер на стипендията е 750 €. Поемат се застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.

ДААД финансира евентуални учебни такси до 500 € на семестър. Възможна е еднократна финансова студентска помощ, месечна помощ за наем и месечни добавки за придружаващи членове на семейството.

ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.

Стипендията се отпуска от 1 октомври след успешен прием на кандидата в университет в Германия.

Срокът за кандидатстване е до 15 ноември на предходната година.

 

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ В ОБЛАСТТА НА ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА, ДИЗАЙН, ФИЛМ И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

Стипендията предлага на дипломиралите се студенти в областта на изящните и сценични изкуства, филм и визуални комуникации възможност за продължаващо обучение в Германия. Стипендията насърчава обмяната на опит и възможностите за контакт с колеги.

Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от продължителността на учебната програма. При двугодишни програми стипендията се отпуска първоначално за една академична година. Възможно е продължаване на стипендията за още една година в зависимост от програмата и успехите на стипендианта.

Месечният размер на стипендията е 750 €. Поемат се застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.

ДААД финансира евентуални учебни такси до 500 € на семестър. Възможна е еднократна финансова студентска помощ, месечна помощ за наем и месечни добавки за придружаващи членове на семейството.

ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.

Стипендията се отпуска от 1 октомври след успешен прием на кандидата в университет в Германия.

Срокът за кандидатстване е до 30 ноември на предходната година.


 

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ ПО  МУЗИКА

Стипендията предлага на дипломиралите се студенти в областта на музиката възможност за продължаващо обучение в Германия. Стипендията насърчава обмяната на опит и възможностите за контакт с колеги.

Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от продължителността на учебната програма. При двугодишни програми стипендията се отпуска първоначално за една академична година. Възможно е продължаване на стипендията за още една година в зависимост от програмата и успехите на стипендианта.

Месечният размер на стипендията е 750 €. Поемат се застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.

ДААД финансира евентуални учебни такси до 500 € на семестър. Възможна е еднократна финансова студентска помощ, месечна помощ за наем и месечни добавки за придружаващи членове на семейството.

ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.

Стипендията се отпуска от 1 октомври след успешен прием на кандидата в университет в Германия.

Срок за кандидатстване е до 31 октомври на предходната година.

 

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

Стипендията предлага на дипломиралите се студенти в областта на сценичните изкуства (драма, театър, режисура, танц и хореография) за продължаващо обучение в Германия. Стипендията насърчава обмяната на опит и възможностите за контакт с колеги.

Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от продължителността на учебната програма. При двугодишни програми стипендията се отпуска първоначално за една академична година. Възможно е продължаване на стипендията за още една година в зависимост от програмата и успехите на стипендианта.

Месечният размер на стипендията е 750 €. Поемат се застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.

ДААД финансира евентуални учебни такси до 500 € на семестър. Възможна е еднократна финансова студентска помощ, месечна помощ за наем и месечни добавки за придружаващи членове на семейството.

ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.

Стипендията се отпуска от 1 октомври след успешен прием на кандидата в университет в Германия.

Срок за кандидатстване е до 31 октомври на предходната година.

 

Banner 468 x 60 px