Вход
обновено 5:42 PM EEST, Sep 22, 2019

Мерките на ЕС срещу тероризма

Ефективната борба с тероризма изисква решения относно бойците, присъединили се към терористите, прекъсването на финансирането и контрола на границите.

Инфографика: http://www.europarl.europa.eu/infographic/europe-and-terrorism/index_bg.html

Сигурността се превърна в основен източник на безпокойство за европейците и около 80% от тях очакват ЕС да направи повече в борбата с тероризма. В отговор Европейският съюз предприе редица мерки - засилване на проверките на външните граници, по-добро полицейско и съдебно сътрудничество в издирването и преследването на заподозрени лица, прекъсване на финансовите потоци за терористите, предотвратяване на радикализацията и борба с организираната престъпност.

Подобряване на граничния контрол в ЕС

През април 2017 г. с решение на ЕС започнаха да се прилагат проверки в базите данни на документите на всички, които влизат през външните граници на Шенген.

Нова система за регистрация на граждани на страни извън ЕС при влизане и излизане от зоната на Шенген бе договорена в края на ноември 2017 г. Тя ще заработи ефективно най-късно до 2020 г. и има за цел да регистрира движението на хора от други страни.

Видео: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20180316STO99922/kak-da-spriem-tierorizma-mierkitie-na-ies-infoghrafika

Криминализиране на пътуванията в чужбина за тероризъм

По оценки на Европол поне 7 800 европейци от 24 страни бяха отишли в конфликтни зони в Сирия и Ирак, за да се присъединят към джихадистки терористични групи. След загубите на ИДИЛ на военния фронт възникна опасността част от тях да се завърнат в Европа.

По тази причина бе прието европейско законодателство, криминализиращо пътуванията в чужбина и обучението с цел тероризъм, както и организацията на подобни пътувания.

Видео: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20180316STO99922/kak-da-spriem-tierorizma-mierkitie-na-ies-infoghrafika

Регистрация на данни за пътуващите със самолет

Авиокомпаниите, изпълняващи полети от или към страни извън ЕС, бяха задължени да предоставят на националните власти данни за пътуващите, които включват техните имена, дати на пътуване, маршрут и метод на плащане. Тези данни се използват за предотвратяване, идентифициране, разследване и съдебно преследване на терористични актове и тежки престъпления.

Видео: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20180316STO99922/kak-da-spriem-tierorizma-mierkitie-na-ies-infoghrafika

Засилване на обмена на информация

Извършителят на терористичния акт на коледния пазар в Берлин през 2016 г. бе използвал множество самоличности, за да избегне контрола от гранични и правораздавателни органи. Този и други подобни случаи показаха, че е важно службите в държавите от ЕС да си сътрудничат ефективно.

Европейският съюз разполага с много бази данни и информационни системи за контрол на границите и вътрешна сигурност. Парламентът работи в момента по правила, които ще позволят базите данни да работят една с друга и да се правят едновременни проверки в различните системи.

Европейската полицейска агенция Европол подпомага обмена на информация между националните органи и служи като център за криминална информация в ЕС. През 2016 г. Европол получи повече правомощия за засилване на борбата с тероризма.

Видео: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20180316STO99922/kak-da-spriem-tierorizma-mierkitie-na-ies-infoghrafika

Прекъсване на финансовите потоци за терористите

Една от най-ефективните мерки за спирането на терористите е прекъсването на техните източници на финансиране. Европейският парламент настоява държавите в ЕС да следят за подозрителни финансови транзакции и да разследват трафика на петрол, цигари, злати, скъпоценности и творби на изкуството.

Въвеждат се нови правила в директивата за борба с прането на пари, които затягат контрола върху платформите за търговия с виртуални валути като биткоин и върху анонимните предплатени карти за мобилни разговори.

Депутатите също така гарантираха заделянето на допълнителни средства в бюджета на ЕС за 2018 г. за борба с тероризма. След призив на Парламента за повече внимание към виртуалните валути Европейската комисия създаде през февруари 2018 г. обсерватория и форум за блокчейн технологията.

Вдидео: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20180316STO99922/kak-da-spriem-tierorizma-mierkitie-na-ies-infoghrafika

Най-опасните оръжия не трябва да попадат в цивилни хора

Европейският съюз прави всичко възможно, за да предотврати попадането на опасни оръжия в неподходящи ръце. Изменената директива за огнестрелните оръжия затвори правните вратички, които даваха възможности на терористите да използват оръжия, първоначално пригодени за стрелба с халосни патрони, но по-късно видоизменени за използване на истински. Подобни оръжия бяха използвани в терористичните нападения в Париж през 2015 г. Директивата изисква държавите-членки да имат подходяща система за нюблюдение на притежателите, като в същото време допуска изключения за ловци, колекционери и музеи.

Парламентът също така настоява за по-добър контрол върху износа на оръжия и за ембарго на износа за Саудитска Арабия. ЕС е вторият по големина износител на оръжия в света и 40% от износа е предназначен за Близкия Изток.

Видео: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20180316STO99922/kak-da-spriem-tierorizma-mierkitie-na-ies-infoghrafika

Предотвратяване на радикализацията

Повечето терористични актове в Европа бяха извършени от хора, израснали на континента. Затова Парламентът предлага мерки за борба с радикализацията и екстремизма в затворите и в Интернет чрез образование и социално приобщаване.

Видео: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20180316STO99922/kak-da-spriem-tierorizma-mierkitie-na-ies-infoghrafika

Европейското измерение на борбата с тероризма

Макар че борбата с тероризма е в компетенциите на отделните държави-членки, основният форум за сътрудничество между тях е ЕС.

Европейският парламент е съзаконодател заедно с правителствата в ЕС относно мерките срещу тероризма. Парламентът обръща особено внимание на спазването на основните свободи и защитата на личните данни в тази сфера.

Парламентът създаде специална комисия за борбата с тероризма, която следва да предложи начини как да се подобри ефикасността на европейския отговор на заплахата.

Стратегията на ЕС срещу тероризма има четири насоки: предотвратяване, защита, преследване и реакция. Европейската комисия следва Европейска програма за сигурност за периода 2015-2020 г., която цели да насърчи сътрудничеството между държавите-членки.

Източник: Европейски парламент

Banner 468 x 60 px