Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Световен ден на бежанците: „Времето за решение за системата от Дъблин изтича“

Кризата с бежанците налага преразглеждане на системата за даване на убежище в ЕС. Парламентът е формулирал своите идеи и очаква реакция от страните членки.

Притокът на бежанци и мигранти в последните години разкри слабости в системата на ЕС за даване на убежище. В позицията си, приета още през ноември 2017 г., Парламентът призовава за изменения, които да направят системата по-здрава и по-справедлива в бъдеще. Преди срещата на върха на 28-29 юни депутати приканват държавните ръководители в ЕС да постигнат съгласие и да започнат възможно най-скоро преговори с Парламента по темата.

Председателят на ЕП Антонио Таяни посочи в изказване във Виена на 19 юни: „Миграцията е нашето най-голямо предизвикателство. Тя поставя под заплаха самото бъдеще на Европейския съюз“.

Темата бе разисквана и в пленарен дебат миналата седмица, по време на който депутатите поискаха лидерите на страните в ЕС да постигнат напредък по измененията на регламента от Дъблин.

Правилата от Дъблин и бъдещите промени

Регламентът от Дъблин е в основата на системата на ЕС за даване на убежище и определя коя страна отговаря за разглеждането на искания за международна закрила. Позицията на Парламента е, че:

 

  • страната от ЕС, в която търсещият убежище пристига, не трябва да бъде автоматично отговорна за разглеждането на искането за убежище;
  • търсещи убежище, които имат реална връзка с определена страна от ЕС, трябва да бъдат прехвърлени в съответната страна;
  • търсещите убежище, които нямат реална връзка с която и да е страна, ще трябва да бъдат поделени справедливо между страните членки. Страни, които отказват да участват в разпределението, могат да загубят европейски средства;
  • мерките за сигурност ще трябва да се засилят и всички търсещи убежище ще трябва да бъдат регистрирани при пристигане, а техните отпечатъци ще трябва да бъдат взети и сверени в съответните бази данни
  • защитата на децата ще трябва да бъде засилена, а процедурите за обединяване на семейства - ускорени.

 

Научете повече от инфографиката на ЕП: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/world/20180615STO05927/svietovien-dien-na-biezhantsitie-vriemieto-za-rieshieniie-za-sistiemata-ot-dblin-izticha

 

Banner 468 x 60 px