Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Обзор на първото полугодие на 2018 г. на ЕП

От командированите работници и цифровата икономика до Брекзит и бъдещето на Европа, първото полугодие на 2018 г. бе интензивно за Европейския парламент.

Можете да видите видеото тук: https://www.europarltv.europa.eu/bg/programme/eu-affairs/parliament-s-first-half-of-2018-in-review

 

През първата половина на 2018 г. Европейският парламент проведе поредица от дебати с лидери на ЕС по темата за бъдещето на Европа. От въпросите на миграцията и изменението на климата до растежа и сигурността: осем лидери споделиха в Парламента своите възгледи относно предизвикателства пред блока. Едно от тях е решението на Великобритания да напусне ЕС. 
 
През март депутатите призоваха за поемане на съвместни ангажименти относно правата на гражданите, финансовите задължения и ирландската граница.
 
В хода на продължаващите усилия за по-стабилна цифрова икономика ЕП гласува за премахване на бариерите пред трансграничното онлайн пазаруване и одобри законопроект за улесняване на свободното движение на нелични данни.
 
Със засилване на правата на командированите работници депутатите гласуваха нови правила, за да гарантират временно изпратените работници в други страни от ЕС да получават същото заплащане за същата работа. Целта е да се подобрят условията на пътуване и настаняване и да се създаде лоялна конкуренция на фирмите. Най-малко 32%. Точно толкова енергия трябва да се произвежда от възобновяеми източници.
 
Депутатите си поставиха още цели като използването на интелигентни технологии и енергийноефективното саниране на сградите. Като част от борбата срещу изменението на климата, бе актуализирана системата на ЕС за търговия с въглеродни емисии с цел намаляване на емисиите на парникови газове най-малко с 40%. Това ограничава още повече емисиите на CO2 от промишлеността, като същевременно насърчава инвестициите в нисковъглеродни технологии. ЕП постави нови цели за насърчаване на рециклирането, намаляване на депонирането на отпадъци и преустановяване създаването на отпадъци чрез по-добро опаковане в усилията си за създаване на общество с ефективно използване на ресурсите. Новите правила имат също за цел да намалят наполовина отпадъците от храни в ЕС.
 
Депутатите призоваха за интегриране на устойчива селскостопанска политика в кръговата икономика, поощряване на иновациите, научните изследвания и интелигентните практики. Те настояха за справедливост при разпределяне на средствата за земеделските производители и призоваха за по-голяма подкрепа за пчеларите.
 

Banner 468 x 60 px